Heraanleg De Pintelaan - Tramverlenging UZ

Nieuwsbrief 14 december 2015

 
 

Geachte heer, mevrouw

Graag geven we voor de start van het bouwverlof nog een stand van zaken mee. Het winterse bouwverlof loopt van 21 december tot 4 januari 2016. Tijdens deze periode wordt er op de werf niet gewerkt. Hieronder vindt u de meest actuele informatie terug.

 
FASE 5 EN 6
 
 

Situering

Fase 5 omvat de heraanleg van het kruispunt Zwijnaardsesteenweg met de De Pintelaan. Fase 6 omvat een deel van de De Pintelaan, meer bepaald het stuk tussen het kruispunt Zwijnaardsesteenweg/De Pintelaan en het kruispunt Galglaan/Zwijnaardsesteenweg.

Soort werken: Spooraanleg, aanleg nieuwe voet- en fietspaden en wegeniswerken/rioleringswerken.

Update: Het kruispunt werd ingericht, de tramsporen werden geplaatst en de onderlaag van het wegdek werd gegoten. De fundering van het fietspad werd aangelegd en het voetpad werd volledig afgewerkt.

 
EINDDATUM WERKZAAMHEDEN FASE 5 EN 6
 
 

Door de hevige regen van de afgelopen weken kon de vooropgestelde deadline niet gehaald worden. De deadline van de werken verschuift naar februari 2016.

De toplaag van de wegenis,  de onder- en toplaag van het fietspad kon niet gegoten worden en de lichten op de kruispunten zijn nog niet operatief. Omdat dit tot gevaarlijke verkeerssituaties kan leiden, werd beslist de site nog niet open te stellen voor het verkeer.

 
BEREIKBAARHEID
 
 

Voetgangers en fietsers kunnen door, mits de nodige voorzichtigheid. Voor automobilisten wordt de werfzone tijdens het bouwverlof: uitgezonderd plaatselijk verkeer. Alle handelaars blijven bereikbaar.

  • Via de Galglaan is de Zwijnaardesteenweg tot aan het kruispunt met de De Pintelaan bereikbaar.
  • Via de De Pintelaan is het mogelijk om op het kruispunt de Zwijnaardsesteenweg in te rijden richting het centrum van Gent.

De bestaande omleidingen voor het openbaar vervoer blijven van kracht tot het einde van de werkzaamheden. Meer info op www.delijn.be/gent.