Facebook icon Twitter icon Forward icon

Nieuwsbrief 78, juni 2015

Beste lezers,

De laatste weken voor de zomervakantie zijn altijd pittig, u kent dat misschien wel. De moeizame gesprekken met Griekenland maken het er natuurlijk niet beter op. Natuurlijk zijn we niet blind voor de zware situatie van veel gewone Grieken maar de opstelling van de Griekse regering helpt helaas niet. Ook dit weekend gaan de gesprekken weer door. Al met al hebben de afgelopen weken vooral in het teken gestaan van buitenlandse politiek. Naast al het nieuws over Griekenland heeft u vast gehoord dat de Russen een zwarte lijst hebben gepubliceerd met daarop namen van Europese politici die Rusland niet meer in mogen. Een schokkende, vergaande maatregel waar we onze ogen niet voor moeten sluiten.

Daarnaast ben ik druk bezig geweest met de voorbereiding van de stemming over het voortgangsrapport Turkije. Zoals u in mijn vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen stond deze stemming voor de vorige plenaire sessie gepland maar ging het toen op het laatste moment niet door omdat het rapport niet kritisch genoeg was gezien de huidige omstandigheden in Turkije. Afgelopen plenaire sessie hebben we over het aangepaste rapport gestemd, waarbij de kritische toon van de EVP is overgenomen. 

Er zijn natuurlijk nog veel meer belangrijke ontwikkelingen geweest in de afgelopen weken. Zo is er eindelijk gestemd over het rapport dat het economisch beheer van de eurozone evalueert. Aangezien ik op dit rapport de EVP lijn in de gaten moest houden heb ik vele lange dagen aan dit rapport gewerkt.

Naast de grote, soms moeizame thema´s, staat mijn werk vaak ook in het teken van leuke ontmoetingen met geïnteresseerde CDA-ers en enthousiaste schoolkinderen. Ook daarover leest u meer in deze nieuwsbrief.

Ik wens u veel leesplezier!

Esther de Lange

Update Griekenland

Griekenland domineert al maanden het (economisch) nieuws. Deadlines verstrijken opnieuw en opnieuw zonder een echte doorbraak en dat kan zo niet langer. Deze week heeft Griekenland voor het eerst serieuze plannen aangeleverd, maar de plannen schieten te kort. Ze bevatten te veel lastenverzwaringen voor de Griekse bevolking, te weinig bezuinigingen van de Griekse overheid en te weinig structurele hervormingen in het algemeen. Wil Tsipras nog aanspraak maken op de laatste 7,2 miljard euro aan zeer gunstige leningen (om nog maar niet te spreken over verdere hulp die Griekenland nodig heeft), dan zal er snel een akkoord moeten komen. Dat hebben de Grieken hard nodig, wat Tsipras in Griekenland daar ook over zegt en schrijft. Wij zien Griekenland graag binnen de eurozone blijven, maar een oplossing moet eerlijk zijn en het is aan Griekenland om daar voor te zorgen met geloofwaardige plannen die de concurrentiekracht vergroten.

Stemming economisch beheer Eurozone

25  juni vond er in het Europees Parlement een belangrijke stemming plaats. Het ging om een rapport dat het economisch beheer van de eurozone evalueert. Ik was namens de EVP schaduwrapporteur op het rapport en we zijn na lange onderhandelingen met de socialisten tot een akkoord gekomen. Het rapport is aangenomen en dat is een goede zaak: voor ons is goed economisch bestuur van de eurozone een kwestie van het volledig uitvoeren van gemaakte afspraken en dat hebben we nu nog eens zwart op wit gezet. Onderdelen van het economisch beheer die lijken te werken, moet je juist niet openbreken en veranderen. Daarover zeg ik graag: if it ain´t broke, don´t fix it! Veel landen hebben te lang te veel geld uitgegeven en met de gevolgen daarvan zitten we nu nog steeds. We moeten er voor waken dat dit niet opnieuw gebeurt en dat is dan ook één van de belangrijke punten van het rapport. Wat moet er dan wel anders? Sommige procedures moeten gestroomlijnd worden, beter getimed en we hebben overduidelijk een transparanter en democratischer debat nodig over de kernpunten van onze economische beleidsagenda.

Akkoord over groot investeringsplan

Op 25 juni heeft het Europees Parlement ingestemd met de oprichting van het Junckerfonds, ook bekend als EFSI (European Fund for Strategic Investments). Met het fonds wil Europa minstens 315 miljard euro aan investeringen lostrekken bij grote investeerders. Het geld wordt vrijgemaakt voor projecten die zorgen voor duurzame groei en banen. In het plan is 75 miljard apart gezet voor het midden- en kleinbedrijf. Het is een belangrijk signaal dat dit fonds niet alleen goed is voor de grote bedrijven, maar ook specifiek ambitieuze projecten van het MKB wil ondersteunen. Maar - en dit is voor mij heel belangrijk - dit fonds mag geen achterdeur zijn voor de begrotingsregels: de bijdragen die landen willen doen aan het fonds moeten niet buiten de afspraken vallen die we binnen Europa hebben gemaakt over onze begrotingen. Ook moet het geld bij de beste projecten terecht komen en niet alleen bij de grootste landen.

Werkbezoek speciale commissie belastingregelingen aan Nederland

Vrijdag 29 mei was ik samen met een afvaardiging van de speciale commissie belastingregelingen in Nederland. We hebben daar gesproken over hoe er in Nederland om wordt gegaan met belastingzaken in het algemeen en belastingafspraken met bedrijven, de zogeheten ´Tax Rulings´, in het bijzonder. Het was een informatieve dag waarin we met veel belanghebbenden hebben gesproken. Zo spraken we onder andere in de ochtend in de Tweede Kamer met leden van de vaste commissie voor Financiën en in de middag met staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes. Hoewel ik vind dat er soms onterecht naar Nederland wordt gewezen als zijnde een belastingparadijs, werd wel opnieuw duidelijk dat niet alles wat kan ook zou moeten mogen en dat niet alles wat nu mag ook wenselijk is. In de commissie gaan we daarmee verder aan de slag. Het is belangrijk dat we kijken naar Europese oplossingen zonder daarbij te veel te tornen aan zaken die nationale aangelegenheden zijn en ook zouden moeten blijven.

CDA duurzaam

Op zaterdag 6 juni nam ik in Utrecht deel aan een CDA bijeenkomst van het CDA duurzaamheidsberaad. De deelnemers die vanuit interesse, werk of woordvoerderschap in de politiek dagelijks bezig zijn met duurzaamheid kwamen bijeen om elkaar beter te leren kennen, informatie uit te wisselen en om het thema duurzaamheid binnen het CDA zichtbaarder te maken.

Zo sprak ik samen met o.a. Agnes Mulder (CDA-Tweede Kamerlid) over hoe CDA-leden en CDA'ers in de lokale, nationale en Europese politiek elkaar beter kunnen vinden en voeden in de belangrijke discussies die op de verschillende niveaus gevoerd worden. Op Europees niveau zijn doelstellingen voor het Europese energie- en klimaatbeleid vastgesteld o.a. voor wat betreft duurzame energieopwekking per lidstaat. In Nederland wordt vervolgens met nationaal beleid ingezet op het halen van die doelstellingen. Tegelijkertijd zijn er ook allerlei goede lokale initiatieven. Op alle drie de niveaus wil het CDA zich inzetten voor meer en slimmere duurzame energieopwekking. Door betere samenwerking kunnen we meer bereiken.

Werkbezoek Nuon

Op 18 juni ging ik op werkbezoek bij Nuon in Amsterdam om over de kansen en uitdagingen van het Europese energiebeleid te spreken. Daar sprak ik met algemeen directeur Peter Smink en zijn experts over onder andere de elektriciteitshandel tussen Nederland en andere landen (zoals Duitsland en België), het Europese emissiehandelssysteem ETS (het belangrijkste klimaatinstrument van Europa) en gasopslag.

Voor ons werk vind ik het erg belangrijk om te weten wat er speelt op zo'n handelsvloer waar ze bijvoorbeeld gas en elektriciteit verhandelen. De verdere samenwerking tussen bedrijven en landen op de Europese energiemarkt is namelijk nog volop in ontwikkeling. Het is daarom goed om de signalen van de verschillende partijen in deze sector mee te nemen bij onze discussies in het Europees Parlement.

Stemming voortgangsrapport Turkije

Op woensdag 10 juni stond de stemming voor het voortgangsrapport Turkije opnieuw op de plenaire agenda. Dit rapport, opgesteld door een socialistische rapporteur,  zou eigenlijk in de plenaire sessie van afgelopen mei in stemming worden gebracht maar werd ontvangen als te soft naar de huidige omstandigheden in Turkije. De stemming is daarom destijds verplaatst naar de plenaire zitting in juni. Ik ben blij dat de PvdA-rapporteur heeft ingezien dat we Turkije niet moeten belonen voor slecht gedrag. Voor het CDA is het ondenkbaar dat we de onderhandelingen uitbreiden, terwijl we moeten vaststellen dat de mensenrechten situatie, de vrijheid van meningsuiting en de situatie van minderheden niet is verbeterd.

De relaties tussen Turkije en de EU zijn de laatste jaren in moeilijk vaarwater gekomen. Turkije manifesteert zich steeds meer als geopolitieke speler door nauwe relaties met Rusland te onderhouden en door hun betrokkenheid bij de oorlog in Syrië. Het is de vraag of we in onze relatie tot Turkije op het goede spoor zitten. Doordat Europa zich sec beperkt tot het toetredingsproces, in plaats van ook te kijken naar alternatieven, laten we strategische kansen liggen zoals het wederzijds stimuleren van de economische groei, de strijd tegen ISIS en het veiligstellen van onze energievoorziening. Daar gaat het nu te weinig over.

Het CDA bepleit een realistischere koers met betrekking tot Turkije, dat wil zeggen dat er gekeken moet worden naar alternatieven voor lidmaatschap van de EU, zoals een strategisch partnerschap. Dit betekent niet dat er minder aandacht zou moeten zijn voor de zorgwekkende ontwikkelingen in Turkije want goede buren spreken elkaar aan op elkaars gedrag.

Stemming EU -Rusland relaties

Op woensdag 10 juni hebben we in Straatsburg gestemd over het rapport EU - Rusland relaties van EVP rapporteur Gabrielius Landsbergis. Ik ben tevreden over het kritische rapport van Landsbergis. We kunnen onze ogen niet sluiten voor de acties van Poetin. De zwarte lijst die vorige week gepubliceerd is door de Russen is zeer verontrustend. Daarom ben ik blij met de twee extra amendementen, ingediend door de rapporteur, die deze actie veroordelen.

Op bezoek: het Van Lodenstein College

De derdejaars gymnasium klas van het Van Lodenstein College uit Amersfoort was op 23 juni bij ons op bezoek om hun module, Europese en Internationale Oriëntatie, af te sluiten. Het was echt een enthousiaste groep leerlingen die veel af wist van Europa en de internationale politiek. Dit zorgde voor een interessante discussie en leidde tot kritische vragen over onder andere de actuele situatie in Griekenland, een mogelijk Brexit en de gespannen situatie met Rusland. Ondanks dat de nieuwe generatie, helaas, wordt geconfronteerd met deze kwesties, is het goed om te zien dat zij zich hier actief mee bezighouden en met ons meedachten over oplossingen.

"I'm a little Dutch Girl, from far o'er the sea!"

"I'm a little Dutch Girl, from far o'er the sea!"  Geweldig om te zien hoe een Ierse basisschoolklas zich verdiept heeft in Nederland, onze cultuur en in koor zingt over tulpen, Edammer kaas, de vele fietsen en het platte landschap. De leerlingen hebben in een schoolproject een prachtig liedje geschreven over Nederland waarin zij zich  onder andere afvragen hoe het toch kan dat er meer fietsen dan mensen zijn bij ons. Van mijn Ierse collega, Séan Kelly, die eerder deze school bezocht, heb ik de leuke video mogen ontvangen. Over, van en met elkaar leren, dat is toch wel het mooie van Europa!

 

Goede bijeenkomst EVP-besturen

Afgelopen woensdag hebben de EVP-besturen van de EVP-partij en de EVP-fractie in het Europees Parlement elkaar gesproken. Het is belangrijk om goed contact te houden tussen beide besturen. Bijzonder leuk ook om weer even bij te kunnen praten met mijn oud-collega Corien Wortmann die in het bestuur van de partij zit. Bij zo´n moment hoort natuurlijk ook een familiekiekje ;).

Contact en Social Media