ewi-vlaanderen.be
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie.
speurgids

Met onze jaarlijkse Speurgids-publicatie gidsen we de lezer op een overzichtelijke manier doorheen de Vlaamse overheidsbudgetten voor zowel het economisch als het wetenschaps- en innovatiebeleid

 

Het totaal aan vastleggingskredieten ingeschreven in de Vlaamse begroting voor 2021 voor alle bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid bedraagt afgerond 56,5 miljard euro. Dit is inclusief de eenmalige relanceprovisie van 4,3 miljard € voor het Vlaams relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’.

 

In de nieuwe Speurgids 2021 worden de kredieten uit de Vlaamse begroting die te maken hebben met de ondersteuning van het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid in brede zin (4,357 miljard euro) geïntegreerd geanalyseerd en toegelicht.

 

De publicatie bevat dan ook een veelheid aan statistische en inhoudelijke informatie en vormt een belangrijk instrument voor de beleidsmonitoring.


Download hier de nieuwe Speurgids 2021
Bekijken in browser Doorsturen Disclaimer
Dit is een officiële nieuwsbrief van Departement EWI, Vlaamse overheid.
Koning Albert II-laan 35, bus 10 · 1030 Brussel

U ontvangt deze mail omdat u in onze verzendlijst opgenomen bent. Indien u deze berichten in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, klik hier: Uitschrijven.
© 2017. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie