Heraanleg Heerweg-Noord en -Zuid

dd. 1 februari 2014

 
 

Beste

Op de infoavond van 6 januari 2014 werden heel wat opmerkingen gegeven en vragen gesteld over de verkeerssituatie in en rond Zwijnaarde. Er werden ook heel wat suggesties gedaan. Samen met de stad Gent en de politie werden al die vragen onderzocht. Hieronder vindt u een overzicht van de antwoorden.

De onderstaande vragen en antwoorden zijn ook terug te vinden op de website www.delijn.be/gent en zullen in de toekomst verder aangevuld worden.

vragen en antwoorden

 

Veiligheid en bereikbaarheid tijdens en in de werfzone

 • Ik verhuis binnenkort: kan ik met een verhuiswagen tot voor mijn huis rijden?

In overleg met werfleider Rik Rogge kan hiervoor een oplossing gevonden worden. U kunt Rik mailen op rik.rogge@aclagro.be of u kunt langs gaan in de werfkeet (Nederzwijnaarde, vlak voor de viaduct onder de E17).

 • Ik verwacht een levering van materiaal of grote stukken: kan de leverancier tot aan mijn huis rijden?

In overleg met werfleider Rik Rogge kan hiervoor een oplossing gevonden worden. U kunt Rik mailen op rik.rogge@aclagro.be of u kunt langs gaan in de werfkeet (Nederzwijnaarde, vlak voor de viaduct onder de E17).

 • Welke voorzieningen/maatregelen zijn er om de bereikbaarheid van de verschillende handelaars langs het traject te waarborgen?

We zijn er ons van bewust dan handelaars andere noden hebben dan bewoners. Daarom organiseert De Lijn, samen met de dienst Economie van de stad Gent, een infomoment op 4 februari 2014. De handelaars in Zwijnaarde ontvingen hiervoor een uitnodiging.

Daarnaast werden bijkomende borden 'handelaars bereikbaar' geplaatst.

Autoverkeer en parkeren

 • Kunnen er in de Hutsepotstraat en de Dorpsstraat enkele parkeerplaatsen voorzien worden voor kort parkeren? Zo zijn de handelaars beter bereikbaar.

Dit moet mogelijk zijn. Het Mobiliteitsbedrijf van de stad Gent bespreekt dit samen met het wijkcommissariaat zodat er een correcte verdeelsleutel kan gebruikt worden. Eens dit aantal bepaald is, zal er opdracht gegeven worden aan de Technische Diensten om de nodige signalisatie aan te brengen.

 • Zijn er extra parkeerplaatsen in de buurt voor bewoners?

Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de parking aan de Sporthal.

 • In de Remi Vlerickstraat zijn de borden '30 km/uur' verdwenen. Waarom? Kan er een tonnagebeperking komen in deze straat?

De borden worden zo snel mogelijk terug geplaatst. De politie acht een tonnagebeperking echter niet opportuun.

 • De omleiding via de Joachim Schayckstraat en de Adolphe Della Faillelaan zorgt voor een file in de Schayckstraat om de Della Faillelaan op te rijden richting Tramstraat: kunnen hier tijdelijke verkeerslichten geplaatst worden?

Ja, de aannemer krijgt de opdracht om hier tijdelijke verkeerslichten te plaatsen.

 • Kan de Prelaatsdreef open gesteld worden zodat auto's tot op de parking van het Oud Gemeentehuis kunnen rijden?

Dit voorstel wordt niet weerhouden omdat de stad deze dreef niet wil blootstellen aan autoverkeer.

 • Mag ik parkeren op tijdelijk afgeschafte bushaltes?

Om extra parkeerplaatsen te creëren worden de halteplaten verwijderd. Vanaf dan mag u daar parkeren. Het gaat om de haltes Hutsepotstraat, Nederzwijnaarde, Ringvaart, Sporthal Hekers, Ter Linden en Van Oostenrijkstraat.

 • Kan de snelheid langs de Heerweg-Noord aangepast worden nu er veel zwaar verkeer rijdt?

Tijdens de heraanleg geldt langs de Heerweg-Noord een zone 30. De signalisatie wordt zo snel mogelijk aangepast.

Omdat dit een nieuwe situatie is, zal er een snelheidsinformatiebord (SIB) geplaatst worden.

Openbaar vervoer

 • Kan de belbus uitgebreid worden?

Het is niet mogelijk om een belbusgebied tijdelijk uit te breiden. Alle haltes binnen het bestaande belbusgebied moeten binnen een bepaald tijdsbestek kunnen bediend worden. Als een belbusgebied uitgebreid wordt, dan komt de timing in het gedrang.

Fietsers

 • Welke omleiding moeten de fietsers volgen? Mogen zij dezelfde weg volgen als de voetgangers? En is dat dan te voet of al fietsend?

Om langs de werken te passeren, kunnen fietsers inderdaad dezelfde weg volgen als de voetgangers. Ter hoogte van de werf moet de signalisatie opgevolgd worden en kan het inderdaad zijn dat fietsers moeten afstappen en een stuk te voet moeten gaan. De aannemer kreeg de opdracht om de doorgang voldoende veilig te maken voor voetgangers én fietsers.

 • Kan er een aparte aanduiding komen voor de omleiding voor de fietsers?

Aangezien fietsers dezelfde weg mogen volgen als voetgangers, is een aparte omleiding niet nodig. Daar waar nodig zal wel een bord 'uitgezonderd fietsers' geplaatst worden.

Op dit moment is de Tuibrug (tussen Nieuwescheldestraat en Arteveldepark) al toegankelijk voor fietsers. Dit zorgt voor een vlottere verbinding met Gent.

vragen die nog worden onderzocht

 

Autoverkeer en parkeren

 • Kan men ervoor zorgen dat auto's niet meer 'kop aan kop' komen te staan met bussen in de Remi Vlerickstraat (bv. door eenrichtingsverkeer in te voeren)?

De Remi Vlerickstraat blijft toegankelijk in twee richtingen, maar De Lijn zoekt - samen met de politie - naar een alternatief voor de bussen.

Openbaar vervoer

 • Waarom rijden de bussen door de Remi Vlerickstraat?

De meeste bussen (lijn 5, 44 en 70) volgen een omleiding via de Zandvoordestraat. Elk uur is er één rit van lijn 70 die beperkt wordt tot Zwijnaarde Kasteel. Die (gelede) bussen moeten doorrijden omdat zij ter hoogte van het Kasteel niet kunnen draaien. Het zijn deze bussen die door de Vlerickstraat rijden. In theorie kunnen die bussen ook de omleiding via de Zandvoordestraat volgen om dan aan de Hekers een lus te maken en terug te keren. Op dit moment rijden deze bussen echter niet op deze manier omdat er niet voldoende tijd is: de omleiding via de Zandvoordestraat is beduidend langer en daardoor verliezen de chauffeurs te veel tijd met als gevolg dat alle ritten dan te laat rijden. Daarom koos De Lijn ervoor om toch via de Vlerickstraat te rijden. Er wordt – samen met de politie – naar een alternatief gezocht.

 • Wanneer rijdt er opnieuw een bus naar de Krekelstraat?

Er rijdt op dit moment geen bus via de Krekelstraat omdat er – naar aanleiding van de heraanleg van de Sterre – aanpassingen aan het openbaar vervoer werden gedaan. De Sterre is sinds 30 januari 2014 klaar, maar ondertussen is de Maaltebrug gedurende 4 maanden afgesloten. De bussen blijven voorlopig dezelfde omleiding volgen. Na de onderbreking van de Maaltebrug wordt alles weer zoals vóór de heraanleg van de Sterre.

Als alternatief om naar het centrum van Gent te gaan, kan er wel gebruik gemaakt worden van de belbus 145 (De Pinte – Sint-Martens-Latem – Nazareth): deze belbus brengt u naar Flanders Expo waar u kunt overstappen op tramlijn 1. Voor meer informatie over het gebruik van de belbus kunt u contact opnemen met de belbuscentrale op het nummer 09 211 91 91.

algemene vragen

 

Autoverkeer en parkeren

 • Wanneer is de doortrekking van de R4 rond?

Volgens de huidige planning wordt de R4 open gesteld eind april 2014. Meer informatie over deze werken vindt u op www.r4verbindt.be.

 • Wanneer is de Tuibrug toegankelijk?

Op dit moment is de Tuibrug (tussen Nieuwescheldestraat en Arteveldepark) al toegankelijk voor fietsers. Eind februari 2014 wordt de brug ook toegankelijk voor autoverkeer richting Gent. In omgekeerde richting (van Gent naar Zwijnaarde dus), zal de brug pas eind april 2014 toegankelijk zijn. Meer informatie over deze werken vindt u op www.r4verbindt.be.

 • Is het mogelijk om enkele op- en afritten van de E40 naar de N60 opnieuw open te stellen zodat er minder doorgaand verkeer via Zwijnaarde moet?

Deze vragen werden voorgelegd aan het Vlaams Verkeerscentrum:

 • De afrit op de E40 richting Bruggel is opnieuw open sinds januari 2014.
 • De afrit op de E40 komende van Brussel wordt niet opnieuw open gesteld omdat dit niet veilig genoeg is.
 • De oprit naar de E40 richting Brussel wordt niet opnieuw open gesteld omdat dit niet veilig genoeg is.
 • Het openstellen van de oprit naar de E40 aan Bollebergen wordt nog bekeken.

 

 • Wanneer wordt de afrit op de R4 aan de Autokeuring afgesloten?

Deze afrit kan pas afgesloten worden als Coca-Cola Enterprises een andere toegangsweg heeft. Dit wordt verder opgevolgd door de stad Gent.

Plaatsbeschrijvingen en schade

 • Waarom worden er op voorhand geen plaatsbeschrijvingen gemaakt van de woningen die langs het her aan te leggen traject liggen?

Er wordt niet erg diep gewerkt en op een veilige afstand van de woningen. Uit ervaring weten we dat het risico op schade bij dergelijke graafwerken beperkt is. Er wordt bij dit soort werken geen plaatsbeschrijving gemaakt.

 • Kan ik zelf een plaatsbeschrijving laten opmaken door mijn verzekeraar?

De verzekeraar van de hoofdaannemer is juridisch niet gebonden aan een plaatsbeschrijving waar zijn expert niet bij aanwezig was. Het heeft dan ook weinig zin om op eigen initiatief een plaatsbeschrijving te laten opmaken door uw verzekeraar.

 • Wat moet ik doen als ik schade vaststel?

Indien u schade vaststelt aan uw eigendom dan neemt u contact op met uw verzekering. Zij sturen een expert die de schade komt bekijken en dan contact opneemt met de verzekeraar van de aannemer. De hoofdaannemer is de Tijdelijke handelsvereniging Aclagro-CEI De Meyer en zij zijn verzekerd bij de Federale Verzekeringen.

situatie na de heraanleg

 

 • Op welke manier worden de trillingen van de tram aangepakt?

Er worden twee technieken gebruikt om de trillingen van de tram te verminderen: er komt een rubberen profiel rond de metalen rails en onder de rails komt nog een rubberen mat. Die rubberen elementen vangen het grootste deel van de trillingen op.

 • Waarom is er geen zebrapad voorzien ter hoogte van het kruispunt Heerweg-Noord/Heerweg-Zuid/Dorpsstraat/Hutsepotstraat?

Het aanleggen van een zebrapad over tramsporen is niet ideaal: het zebrapad geeft voetgangers een vals gevoel van veiligheid omdat ze denken dat ze daar voorrang hebben. Bij een tram is dit echter nooit het geval: een tram is een spoorvoertuig en heeft altijd voorrang, ook als er een zebrapad ligt. Daarom wordt ervoor gekozen om geen zebrapad te schilderen zodat de voetganger weet dat hij/zij moet opletten bij het oversteken. Er wordt wel bekeken of er bijkomende signalisatie kan komen.

 • Worden de fietspaden ter hoogte van opritten telkens verlaagd? Dit is een bijkomende hindernis voor fietsers.

Fietspaden blijven steeds op hetzelfde niveau (behalve aan de kruispunten) en worden dus niet verlaagd ter hoogte van opritten. Er komen schuine boordstenen zodat auto’s vlot hun oprit kunnen oprijden.

 • Hoe zal het openbaar vervoer in Zwijnaarde er uitzien na de doortrekking van de tram?

De trajecten en de haltes van de verschillende buslijnen die in Zwijnaarde rijden worden herbekeken. Dit gebeurt in samenspraak met het Overlegplatform Zwijnaarde.

varia

 

 • Wat gebeurt er met de gronden langs de Heerweg-Noord die onteigend werden door De Lijn?

Deze gronden zullen publiek verkocht worden. De vorige eigenaars krijgen een voorverkooprecht.

 • Hoe gebeurt de ophaling door Ivago?

De bewoners in de werfzone worden geïnformeerd door Ivago zelf. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Ivago: info@ivago.be. Het huisvuil wordt geclusterd door de aannemer op voorwaarde dat het op tijd buiten gezet wordt.