Geen afbeeldingen? Webversie
 
   
 

Kennis- en expertisedeling #1

IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED & DIVERSITEIT

 
 
 

Het vieren en vrijwaren van culturele diversiteit in de wereld is één van de drijfveren van de UNESCO-Conventie voor het borgen van Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) (2003). In Vlaanderen zijn tal van organisaties met immaterieel erfgoed aan de slag. Het immaterieel erfgoed dat in beeld stapt/komt, blijft echter vaak beperkt tot oude vertrouwde volksculturele tradities. Plattelandstradities, sociale evenementen zoals stoeten en processies, oude ambachten, enzovoort.

 

“Heritage is a mirror for society. If you don't see yourself reflected in that mirror, you cannot feel that you belong.”

naar Stuart Hall

 

Om écht de levendige (super)diversiteit aan culturele tradities en praktijken in onze samenleving – van oud en jong, van hier en ginder, van de stad en de randstad, en alle hybride en meervoudige mengvormen die erbij zijn gaan horen – te weerspiegelen, moeten we het huidige beeld van immaterieel erfgoed verruimen en nieuwe mensen bereiken.

 

Tapis plein zet al enige tijd in op ICE & diversiteit en sinds 2015 zet ook het ICE-trekkersnetwerk mee de schouders onder de gezamenlijke doelstelling om een diversifiëring en actualisering van de werking en het beeld van ICE te realiseren.

 
 
 
tapis plein vzw
 

Geen nieuws, veel te vertellen. Vanaf 2016 beproeft tapis plein een nieuw format van kennisdeling. Driemaandelijks zetten wij een ICE-gerelateerd thema kamerbreed in de kijker. De stand van zaken en acties, toekomstplannen én interessante informatie, van onszelf en anderen, netjes op een rij. Wie meer wil weten, wijzen we de weg.

 

Zin in meer of zelf ook boeiende praktijken te delen? Neem hier een kijkje of vraag je login en deel je ervaring! 

 
 
 
#IKSCHRIJFGESCHIEDENIS

CAMPAGNE #IKSCHRIJFGESCHIEDENIS

DOE MEE en laat zien dat immaterieel erfgoed veel meer is en kan zijn.

Wil je actief met deze campagne van het platform voor Immaterieel Cultureel Erfgoed aan de slag? Boek de #IKSCHRIJFGESCHIEDENISpijl op uw evenement of mail ons jouw idee.

 

… en diversiteit

Onder de noemer #IKSCHRIJFGESCHIEDENIS zet tapis plein in 2016 extra in op diversiteit. We trekken proactief naar diverse evenementen, organisaties, personen … om er de campagne én immaterieel erfgoed voor te stellen. Doel: sensibiliseren over de veelzijdigheid en diversiteit van ICE en mensen die met immaterieel erfgoed bezig zijn, dit mee zichtbaar maken op www.ikschrijfgeschiedenis.be en nieuwe ontmoetingen en samenwerkingen opzetten. Interesse? Nodig ons uit voor een kennismakingsgesprek!

 
 
 

Publicatie: 'Immaterieel cultureel erfgoed en diversiteit' – themanummer Volkskunde (3/2015)

Wat betekent diversiteit als centraal uitgangspunt in een context van immaterieel cultureel erfgoed? In dit themanummer gaan onderzoekers uit verschillende disciplines én praktijkdeskundigen op zoek naar antwoorden. Perspectieven omtrent ICE en (super)diversiteit, ICE in een interculturele dialoog, alsook ervaringen met ICE in diverse praktijkverhalen komen aan bod.

Lees hier alvast drie praktijkverhalen:

1. Onderzoek naar de betrokkenheid van nieuwe Aalstenaars bij de carnavalstraditie / 2. Made by Oya: Reflecties vanuit een stedelijke sociaal-artistieke praktijk / 3. MAS: Superdiversiteit als rode draad 

 

Dit themanummer is een initiatief en in gastredactie van tapis plein, VIE (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland) en KU Leuven (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen - Educatie, Cultuur en Samenleving). Volkskunde is via abonnement  verkrijgbaar én te vinden in de betere (erfgoed)bibliotheek.

Een beperkte oplage van dit nummer (15 euro + verzendkosten) is beschikbaar via tapis plein. Bestellen via mail. Vergeet je contactgegevens niet!

 

SAVE THE DATE!

Reflectiedag, 17 maart 2016, Brussel

Hoe wordt er vanuit beleid, onderzoek en praktijk in Vlaanderen en Nederland omgegaan met immaterieel cultureel erfgoed en/in de (super)diverse samenleving?

Reflectiedag met onder andere Dirk Geldof en diverse auteurs van het themanummer 'Immaterieel cultureel erfgoed en diversiteit' (Volkskunde 3/2015). 

 
 
 

Cultureel erfgoed, diversiteit & duurzame ontwikkeling: de Unesco 2005 Conventie als Troef

Deze reeks pluist mogelijke verbindingen en potentieel uit van 2 internationale Unesco-instrumenten die zich richten op culturele duurzaamheid en diversiteit: de 2003 Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed en de 2005 Conventie voor de Bescherming en de Promotie van de Diversiteit van Cultuuruitingen.

 
 
 
 
 
 
 
 

             LABO 2015 * 365 dagen divers ICE geteld, her en der verzameld,              in beeld gebracht, in vraag gesteld.

 

WIN het allerlaatste papieren exemplaar van de 365 dagen ICE-kalender (2015) met het meest overtuigende mailtje (voor 14 februari)!

 
 
 

ICE & diversiteit PRAKTIJK

 
 

Borgingstraject met Boliviaanse dansgemeenschap uit Halle.

 
 

Ontwikkelingsgericht traject rond ontsluiting en borging van woonwagencultuur.

 
 

Bewustmakingstraject met Norouz traditiedragers en vzw Internationaal Comité.

 
 

Case study Schatten van Mensen.

 
 

Participatief traject met Brusselse jongeren rond interculturele rituelen.

 
 

Participatief traject rond rituelen dichtbij en ver van huis met diverse buurten en buurtbewoners uit Gent.

 
 
 

VERWACHT! Geboorterituelen zijn van alle tijden en mensen. ‘HALLO BABY. Geboorterituelen in beweging’ verzamelt en deelt ook jouw verhaal!

 
 
 
 
 

“Integratie. Mij best, zolang ik maar geen carnaval hoef te vieren.”

Loesje (www.loesje.nl)

 
 
 
 
 

Meer nieuws …

 
 
 

Tapis plein vzw – expertisecentrum actieve erfgoedparticipatie, staat voor praktijkontwikkeling, onderzoek en expertise-uitwisseling omtrent cultureel-erfgoedparticipatie in Vlaanderen, met een focus op immaterieel cultureel erfgoed in 2012-2018.

logo's

Gesteund door de Vlaamse Overheid en Stad Brugge.