U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze mailings.
Niet goed leesbaar? Bekijk de webversie

Problemen met de fiscus? Wij nemen het voor jou op!

Nieuwsbrief Jaeger -
Maart-April '18

Beste lezer,

Hierbij onze nieuwsbrief van maart-april. Allereerst stellen we graag onze nieuwe collega’s Johanna Eppinga en Woody Jansen de Lannoy aan u voor; Johanna Eppinga is de opvolger van onze gewaardeerde ex-collega Nikki van Eldijk en komt ons team versterken als kantoordirecteur en Woody Jansen de Lannoy als juridisch medewerker.  

Daarnaast zijn er de afgelopen tijd natuurlijk weer interessante blogs gepubliceerd. Zo schrijft Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma een stuk over het steeds meer voorkomende verschijnsel dat na een strafrechtelijke veroordeling ook de fiscus nog om de hoek komt kijken. Woody Jansen de Lannoy heeft een blog geschreven over het woonplaatsbeginsel

Wiebe de Vries en Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma hielden verder op 15 maart 2018 in samenwerking met FORT Advocaten een rondetafelgesprek over Faillissementsfraude. Bij dit gesprek waren advocaten van FORT, FIOD-medewerkers van het Meldpunt Faillissementsfraude en een rechter-commissaris aanwezig. In het gesprek is onder andere de tegenstrijdigheid besproken tussen enerzijds de inlichtingenverplichting naar de curator toe en anderzijds het recht van een verdachte van faillissementsfraude om niet mee te hoeven werken aan de eigen veroordeling. Klik hier om de sheets te bekijken. 

Cryptovaluta is een trend die ook de aandacht heeft van de Belastingdienst/FIOD en OM. Het gaat hier zowel om fiscale als om strafrechtzaken. Onze strafrechtadvocaat Kim Helwegen is van mening dat een systeem nodig is waarin de oorsprong van de cryptovaluta te checken is en dat het tijd is om internationale regelgeving op het gebied van cryptovaluta te ontwikkelen. Lees voor verschillende visies van o.a. Europol en Kim Helwegen het artikel Virtual Currency Tax Evasion May Need a Multilateral Fix, gepubliceerd in Bloomberg International Tax Monitor.

"Het gaat bij procederen niet om gelijk hebben, maar om gelijk krijgen", zegt Ludwijn Jaeger over meningsverschillen met de Belastingdienst. Hij gaat in op de discussie of de adviseur ook moet worden beboet wanneer diens cliënt de belastinginspecteur bij horizontaal toezicht niet alles vertelt. "Als je vindt dat de adviseur fout is, geef je hem toch ook gewoon een draai om de oren?". Lees meer over de meningsverschillen en boetes voor belastingadviseurs in het interview 'Fiscus moet medeplichtige adviseur vaker beboeten’ met Ludwijn Jaeger in het tijdschrift Het Register.

Voor vragen over een van deze onderwerpen of een van onze andere specialismes op het gebied van het fiscale belastingrecht kunt u ons altijd bereiken via 020-6760481 of via info@jaeger.nl.

Team Jaeger Advocaten-belastingkundigen

Johanna eppinga

Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Johanna Eppinga en ik ben begin april begonnen als kantoordirecteur. Ik heb 25 jaar ervaring in het financiële dienstverlening en commercieel vastgoed. Na mijn HEAO en rechten studie aan Rijksuniversiteit Groningen ben ik in de zakelijke kredietverlening bij Rabobank begonnen. Daarna heb ik mijn carrière in de financiële sector voortgezet bij ING in het commercieel vastgoed. Ik heb diverse riskmanagement en leidinggevende functies bekleed. Om vervolgens in april 2018 de overstap te maken naar Jaeger Advocaten-belastingkundigen. 

Als kantoordirecteur fungeer ik als gesprekspartner voor de partners voor de langetermijnstrategie en ga ik me bezighouden met de kantoororganisatie in brede zin, het beleid en de uitvoering daarvan, de positionering van ons kantoor en de ICT. Ik heb er ontzettend veel zin in om mijn bijdrage te kunnen leveren aan de waarborging van de kwalitatief hoge kwaliteit dienstverlening en de ambities en doelstellingen van Jaeger Advocaten-belastingkundigen.

Woody Jansen De Lannoy

Mijn naam is Woody Jansen de Lannoy, Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heb ik de bachelor Rechtsgeleerdheid gevolgd (2016) en tevens de master Fiscaal recht (2017). Tijdens het studiejaar ben ik actief geweest als bestuursvoorzitter van de Fiscale Studievereniging aan de Vrije Universiteit (FSVU). In die hoedanigheid ben ik met legio fiscale kantoren in contact gekomen, zo ook met Jaeger Advocaten-Belastingkundigen. Ik kreeg direct een bijzonder goed gevoel bij het kantoor en gezien mijn voorliefde voor de procespraktijk was het voor mij logische stap om vorig jaar stage te gaan lopen bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen.

Mijn master fiscaal recht bood mogelijkheid om in verschillende sectoren van de fiscaliteit werkzaam te zijn. In dat kader heb ik in de loop van het studiejaar tevens stagegelopen bij verscheidene advieskantoren. Naar aanleiding daarvan is voor mij duidelijk geworden dat mijn initiële gevoel juist was, de fiscale procespraktijk is waar mijn hart ligt!

DUBBELE BESTRAFFING: EEN FISCALE KLAP NA

Na een strafrechtelijke veroordeling kan de fiscus ook nog om de hoek komen kijken. Het resultaat daarvan kan zijn: dat begrijpt niemand. Enerzijds hoeven de fiscale rechter en strafrechter niet tot dezelfde conclusies te komen. Anderzijds kan, doordat ze het juist wel eens zijn, het effect onder aan de streep nogal dubbelop zijn. Hoe kan dat en wat is daaraan te doen?

FISCUS: “U WOONT IN NEDERLAND, BETALEN!”

De aanpak van belastingontwijking (en –ontduiking) is een beleidsspeerpunt van het nieuwe kabinet, zo blijkt uit de recente brief van de staatssecretaris van financiën aan de Tweede Kamer. Wie na het lezen van deze brief denkt dat het kabinet slechts zijn pijlen heeft gericht op de multinationaal-opererende-belastingontwijkende giganten van deze aarde, heeft het echter mis. Het beleid van de Belastingdienst is erop gericht om ook belastingontwijking op kleinere schaal hard aan te pakken. Zo is een tendens te onderkennen waarin de Belastingdienst in een toenemende mate de woonplaats van natuurlijke personen ter discussie stelt.

Afmelden voor deze nieuwsbrief