NEWSLETTER

Lupus nephritis is een zware aandoening die in lupus-patiënten optreedt ten gevolge van ontsteking in de nieren. Op dit moment worden bloed- en urine-onderzoeken verricht in lupus-patiënten om de activiteit van lupus nephritis te meten, maar hun resultaten zijn weinig betrouwbaar. Anti-DNA anti-lichamen worden bv. gemeten in het serum, en hun concentratie wordt hoger igv. lupus nephritis, maar dit is ook het geval in andere toestanden. De aanwezigheid van rode bloedcellen en eiwit in de urine is ook een aanwijzing dat er iets gebeurt in de nieren, maar dit kan evenwel door ontsteking als door chronische schade veroorzaakt worden. Voor deze redenen, worden er nierbiopten gemaakt bij lupus patiënten, om een behandeling te starten, en deze procedure wordt dikwijls herhaald in de loop van de aandoening.

De ‘soluble interleukin-7 receptor’ is een nieuw eiwit, gevonden door de UCL groep in Brussel. Dit eiwit wordt in de nieren van lupuspatiënten gemaakt, en uitgescheiden in het serum. De productie van het eiwit is hoger in de aanwezigheid van pro-inflammatoire moleculen, zoals TNF-alpha. Daarom zijn serumwaarden sterk gecorreleerd met de aanwezigheid van nierontsteking in lupus patiënten, terwijl ze onder behandeling dalen. In twee verschillende groepen van patiënten met lupus lijken de resultaten van de test om een opstoot van lupus nephritis vast te stellen erg acuraat. Indien deze resultaten worden bevestigd, zouden ze aanleiding kunnen geven tot een klinische toepassing in de follow-up van lupus patiënten.

Badot V, Luijten RK, van Roon JA, Depresseux G, Aydin S, Van den Eynde BJ, Houssiau FA, Lauwerys BR. Serum soluble interleukin 7 receptor is strongly associated with lupus nephritis in patients with systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis. 2012 Dec 22. [Epub ahead of print]

http://ard.bmj.com/content/early/2012/12/21/annrheumdis-2012-202364.long

Click here to unsubscribe to this newsletter.