Werken Vleeshuisbrug - Groentenmarkt - Hoofdbrug

Nieuwsbrief juli 2016

 
 

Geachte mevrouw, heer,

In augustus 2016 beginnen De Lijn en waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met werken in uw buurt. Hinder is onvermijdelijk, maar door de werken tegelijkertijd uit te voeren en zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen blijft deze zo beperkt mogelijk. In deze brief vindt u meer informatie.

 
werken
 
 

Wat? Waterwegen en Zeekanaal NV renoveert de Vleeshuisbrug (brug tussen Groentenmarkt en het Sint-Veerleplein). De brug wordt volledig gezandstraald om de oude verflaag te verwijderen. Nadien is er een volledige technische controle en worden eventuele beschadigde onderdelen vervangen. Een nieuwe verflaag beschermt de Vleeshuisbrug tegen corrosie en er komt een nieuw houten wegdek op de brug.
De Lijn vernieuwt de tramsporen op de Vleeshuisbrug en de Groentenmarkt. Ook de tramsporen op de Hoofdbrug (brug tussen Gravensteen en Burgstraat) worden uitgebroken en vervangen.

Waarom? Dit structureel onderhoud is noodzakelijk om de brug veilig te blijven gebruiken. Ook de tramsporen zijn aan vervanging toe. Door de werken worden onvoorziene, langdurige onderbrekingen vermeden en wordt de levensduur van de brug ook aanzienlijk verlengd.

 
Data werken
 
 

Wat? Opbouw tijdelijke brug, afsluiting Kraanlei
Wanneer? 28-29 juli

Wat? Vleeshuisbrug, Kleine Vismarkt,  klein stukje van de Groentenmarkt
Wanneer? 1 augustus – begin november

Wat? Groentenmarkt
Wanneer? 29 augustus - 16 oktober

Wat? Hoofdbrug
Wanneer? 19 september - 16 oktober

Wat? Afbraak tijdelijke brug Kraanlei
Wanneer? 2 dagen begin november

 
Hinder en maatregelen
 
 

Om weersonafhankelijk te kunnen werken en stofhinder zoveel mogelijk te vermijden, wordt de Vleeshuisbrug volledig ingepakt en wordt die afgesloten voor alle verkeer. De aannemer zal indien nodig ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend doorwerken om de vooropgestelde timing te halen. Tijdens de werken zal de Vleeshuisbrug open staan, zodat pleziervaartuigen steeds kunnen passeren.

 
Omleidingen
 
 
Voor voetgangers en (brom)fietsers:
 

Voor voetgangers

Voetgangers behouden hun doorgang. Tussen het Schuddevisstraatje en de Kraanlei wordt een tijdelijke voetgangersbrug aangelegd.

Voor fietsers

Bij het afsluiten van de Vleeshuisbrug rijden fietsers in beide richtingen via de Kraanlei, Zuivelbrugstraat, Grootkanonplein, Vrijdagmarkt, Serpentstraat, Onderstraat, Schepenhuisstraat, Hoogpoort, Stadhuissteeg, Klein Turkije, Korenmarkt, Hooiaard en Pensmarkt.
Bij het afsluiten van de Hoofdbrug rijden fietsers in beide richtingen via de Kraanlei, Zuivelbrugstraat, Grootkanonplein, Vrijdagmarkt, Serpentstraat, Onderstraat, Schepenhuisstraat, Hoogpoort, Stadhuissteeg, Klein Turkije, Korenmarkt, Hooiaard, Graslei en Jan Breydelstraat.
 

Voor automobilisten:
 

Tijdens de werken aan de Vleeshuisbrug wordt de Burgstraat stad uitwaarts tijdelijk eenrichting omdat de tram daar moet wisselen van spoor. De omleiding wordt voorzien via Rabotstraat, Basseveldestraat, Hector van Wittenberghestraat, Begijnhoflaan, Opgeëistenlaan, Blaisantvest, Neuseplein, Tolhuislaan, Rodelijvekensstraat, Grauwpoort, Lange Steenstraat, Geldmunt.

Bij de afsluiting van de Hoofdbrug, wordt de Burgstraat terug tweerichting. De rijrichting in het Gewad en Sint-Widostraat zal omgedraaid worden van rijrichting, zodat het verkeer de Burgstraat via deze weg kan verlaten.

Omleiding in de ene richting: Rabotstraat, Basseveldestraat, Hector van Wittenberghestraat, Begijnhoflaan, Opgeëistenlaan, Blaisantvest, Neuseplein, Tolhuislaan, Rodelijvekensstraat, Grauwpoort, Lange Steenstraat, Geldmunt.

Omleiding in de andere richting: Oudburg <-> Kraanlei, Rodelijvekensstraat, Tolhuislaan, Blaisantvest, Opgeëistenlaan, Begijnhoflaan, Brugsepoortstraat, Hoogstraat/Begijnengracht (afhankelijk werken Peperstraat)

Voor gebruikers van het openbaar vervoer:
 

Vanaf 25 juli 2016 tot 6 november zijn tramlijnen 1 en 4 onderbroken:


Lijn 1 wordt gesplitst:
• Deel 1: Evergem Brielken – tijdelijke halte Gravensteen
• Deel 2: Korenmarkt – Gent Flanders Expo
Lijn 4 wordt gesplitst:
• Deel 1: Gent UZ – Langesteenstraat
• Deel 2: Tijdelijke halte Korenmarkt (ter hoogte van Hema) – Gentbrugge Moscou