Bekijk de Webversie

 

Beleidsbrief

Beleidsbrief en begroting EWI: recurrente opstap van 280 mio euro in 2019

De Beleidsbrief Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2018-2019 werd afgelopen vrijdag goedgekeurd op de Vlaamse Regering. Eveneens werd in het Vlaams Parlement de memorie van toelichting bij de begroting 2019 voor het Beleidsdomein EWI ingediend, met de onder impuls van minister Muyters besliste historische recurrente budgettaire opstap in 2019 van 280 mio euro.

>> Deze documenten zijn hier na te lezen

Tech Fund

Wat is het Flanders Future Techfund?

In de Septemberverklaring werd de oprichting aangekondigd van het Flanders Future Techfund met een startkapitaal van 75 mio euro. In de commissie gaf minister Muyters uitleg bij het nieuwe fonds.

>> Lees meer

PIO

PIO sluit samen met VDAB, Impact Capital en BeCode eerste Vlaamse "Social Impact Bond" af

Een "Social Impact Bond" (SIB) is een een innovatief financieel samenwerkingsmodel met een sociaal doel. Een geëngageerde investeerder helpt een sociale organisatie bij het aanpakken van een maatschappelijk probleem en krijgt daarvoor financiële steun van de overheid indien de aanpak succesvol is.

>> Lees meer

vlaams parlement

Verslag EWI-commissie

O.a. vraag om uitleg over de uitrol van het digitaal loket voor ondernemers, de vereenvoudigde innovatiesteun en over CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) en de impact van de recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

>> Lees meer

vacature

Wij zoeken twee beleidsmedewerkers wetenschapsbeleid 'gepersonaliseerde geneeskunde'

Wij zijn op dit ogenblik op zoek naar twee nieuwe collega's nl. twee beleidsmedewerker wetenschapsbeleid: gepersonaliseerde geneeskunde. Het gaat hier om twee voltijdse functies, die op contractuele basis aangeworven worden voor de periode van 1 januari 2019 tot 30 november 2021.

>> Lees meer

FRIS

Gezocht: projectleider en functioneel analist voor het FRIS-programma (Flanders Research Information Space)

Voor het FRIS-programma (Flanders Research Information Space), zoeken we een projectleider en een functioneel analist. Binnen het FRIS-programma werd een informatie-architectuur uitgebouwd over alle onderzoeksinstellingen in Vlaanderen om informatie over onderzoek op een transparante en geautomatiseerde manier te laten doorstromen.

>> Lees meer

Ook nog deze week


Regering
Beslissingen Vlaamse Regering deze week
O.a. handhaving van het integraal handelsvestigingsbeleid, samenwerkingsakkoord uitvoeringsbepalingen Single Permit en wijziging diverse besluiten: ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, ...
>> Lees meer

Vragen
Schriftelijke vragen deze week

O.a. vereenvoudiging structuur PMV-groep, fusie innovatiecentra en stand van zaken transitieprioriteit Industrie 4.0.

>> Lees meer

MEise
Plantentuin Meise herdenkt einde WOI met kunstwerk bestaande uit 5.000 klaprozen

De Plantentuin in Meise herdenkt in de maand november het einde van de Eerste Wereldoorlog met een circa 500 m² groot kunstwerk bestaande uit 5.000 klaprozen die samen een gigantische vredesduif vormen.

>> Lees meer


Agenda

>> Bekijk de volledige agendaMeest gelezen vorige EWI-nieuwsbrief
  1. Vlaamse conjunctuuranalyse - oktober 2018
  2. Ontoforce krijgt "Prijs Vlaamse Regering voor Scale-up van het Jaar"
  3. Europese Batterijalliantie: na één jaar grote stappen gezet bij opzetten batterijfabricage

>>> Vorige nieuwsbrief gemist? Bekijk ze hier© 2018. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Beheer inschrijving
Uitschrijven