U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze mailings.
Niet goed leesbaar? Bekijk de webversie

Problemen met de fiscus? Wij nemen het voor jou op!

Nieuwsbrief Jaeger -
September '17

Beste lezer,

In deze versie van onze nieuwsbrief beginnen we eerst met een save the date voor onze jaarlijkse herfstborrel daarna een mooie blog van mr. Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma over wat de  invloed is van de onschuldpresumtie op de belastingheffing, verder schrijft mr. Ludwijn Jaeger over de verschillende snelheden van het recht en vertelt mr. Carlijn van Dijk over BTW-Fraude: aantonen per handeling of?

And last but not least zijn wij wegens de groei van ons kantoor nog op zoek naar een juridische secretaresse.

Veel leesplezier!

 

 

Save the date

De traditionele herfstborrel staat weer gepland op donderdag 12 oktober 2017. Deze jaarlijks terugkerende borrel biedt een uitgelezen kans om gezellig met collega's, concullega's en andere zakenpartners alle ervaringen van de afgelopen tijd uit te wisselen en even bij te kletsen.

 

Ben jij er ook bij?

DE INVLOED VAN DE ONSCHULDPRESUMPTIE OP BELASTINGHEFFING

Het opleggen van een belastingaanslag en strafrechtelijke vervolging zijn twee losstaande trajecten. Gek genoeg kunnen deze procedures daardoor ook verschillende uitkomsten hebben: een belastingaanslag zonder veroordeling of vice versa. De strafrechter en de belastingrechter oordelen beiden namelijk zelfstandig of zij het strafbare feit bewezen achten respectievelijk of de aanslag terecht is opgelegd. Ook als het in feite om hetzelfde gaat, zoals bij het niet aangeven van belastbare inkomsten uit dat misdrijf. Maar de belastingrechter mag met zijn oordeel niet een vrijspraak door de strafrechter in twijfel trekken. Wat betekent dat voor het fiscale oordeel? De belastingrechter besloot recent om die reden tot vernietiging van de belastingaanslag.

DE VERSCHILLENDE SNELHEDEN VAN HET RECHT, OF: WAT GOD MAG, MAG DE KOE NOG NIET.

Termijnen spelen in het recht – en al helemaal in het belastingrecht –  een belangrijke rol. Sommige termijnen zijn wettelijk geregeld, vele niet. Voor rechtzoekenden is duidelijk dat de overschrijding van de wettelijke bezwaartermijn van zes weken tot gevolg heeft dat het recht op een onafhankelijk oordeel van de rechter over een geschil met de Belastingdienst niet mogelijk is. Het is breed geaccepteerd dat als een inspecteur iets van u wil, hij niet alleen meestal een niet-wettelijke termijn van twee weken stelt, maar ook nog veronderstelt dat u zich daaraan houdt. Kom daar andersom maar eens mee.

BTW-FRAUDE: AANTONEN PER HANDELING?

De jaarlijkse schade van btw-fraude binnen de Europese Unie wordt geschat op € 50 miljard. De bestrijding van btw-fraude staat dan ook hoog op de agenda van de lidstaten. De lidstaten richten hun pijlen allang niet meer op uitsluitend de ‘kwade’ ondernemers. Ook de ‘goede’ ondernemers worden hard aangepakt.

De bewijslast dat (1) sprake is van fraude en (2) de ondernemer dit wist of had moeten weten rust op de inspecteur. Uit arresten van het Europese Hof van Justitie volgt dat dit ‘wist of had moeten weten’ moet worden vastgesteld aan de hand van objectieve gegevens. Dit dient de inspecteur volgens diezelfde arresten per handeling aan te tonen. De bewoordingen ‘per handeling’ en ‘aantonen’ laten geen ruimte voor enige andere interpretatie. Of toch wel?

Gezocht Juridisch secretaresse (24 uur)

Wegens de groei van ons kantoor zijn wij op korte termijn op zoek naar een assertieve en adequate juridisch secretaresse. Ben jij dat? Solliciteer dan naar deze interessante functie binnen ons kantoor!

Afmelden voor deze nieuwsbrief