”Vår strategi har aldrig känts mer rätt” |
 
 
 
 
”Vår strategi har aldrig känts mer rätt”
 
 
 

Vi har nyligen publicerat vår kvartalsrapport för årets första kvartal, maj–juli 2021. Trots att sommaren är värmemarknadens lågsäsong, så stänger vi kvartalet i linje med ledningens och styrelsens förväntningar. Vi går dessutom in i kommande högsäsong med en stark orderingång. ”Vår strategi har aldrig känts mer rätt”, säger VD Fredrik Sävenstrand.

Många spännande händelser har inträffat under de senaste månaderna. Bland annat har bolagets styrelse fått en ny ordförande i Per Wassén. Han tillträdde som styrelseledamot i december 2020, och valdes nu i augusti till ordförande. Per kommer närmast från PowerCell och bidrar med erfarenheter och kunnande om energisektorns transformering och om förnyelsebara energisystem.

El-Björn, som Energy Save tidigare under året inlett samarbete med, lanserar ett nytt affärsområde, El-Björn Energi, för försäljningen av bland annat Energy Saves produkter. Det fördjupade samarbetet breddar och stärker Energy Saves distributionskedja samtidigt som det i och med El-Björns nya affärsområde blir än tydligare för kunden var de kan hitta en helhetslösning för grön energi.

Ett avtal om inledande samarbete med Powercell har ingåtts där syftet är att testa och utvärdera möjliga synergier mellan Energy Saves värmepumpcentraler och Powercells bränslecellssystem. Samarbetet kommer att bedrivas i projektform och ett prototypsystem kommer inledningsvis att tas fram och testas.

Energy Save har under sommaren etablerat ett regionalt säljkontor i Mälardalen med fokus på att öka marknadsnärvaron i region Storstockholm. Etableringen är ett strategiskt viktigt steg när bolagets nya koncept ska rullas ut över hela Skandinavien.

En viktig händelse för bolaget är att regeringen den 1 juli beslutade att utfärda lagen om klimatdeklarationer för nya byggnader. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022, och innebär att byggherren måste lämna in uppgifter till Boverket om den klimatpåverkan som en ny byggnad har under uppförandet.  Byggsektorn står för cirka 20 procent av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser och har höga krav på sig för att nå klimatmålen. Uppvärmning och uttorkning är den enklaste frågan att hantera och ett lätt område att börja med, där byggsektorn snabbt kan visa upp en minskad klimatpåverkan tillsammans med en minskad kostnad för projekten. Energy Saves lösningar inom Temporary Climate kan hjälpa byggsektorn att minska CO2-utsläppen med upp till 80 procent. 

Det kinesiska patentverket har meddelat att de kommer att godkänna Energy Saves patentansökan för bolagets Plug-in-Moduler i Kina. För fem år sedan prioriterade den kinesiska regeringen upp arbetet för att minska miljö- och luftföroreningar. Det statliga programmet Coal to Electricity Project har de senaste åren inneburit stora investeringar i värmepumpar i förorter till Beijing där värme i bostäder tidigare kommit från förbränning av kol. Patentet öppnar för framtida möjligheter på den kinesiska marknaden.

 

För mer info om händelserna i bolaget, följ den här länken


Följ oss gärna på LinkedIn Energy Save

 

Om bolaget

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 12 000 luft/vatten-värmepumpar.

 
 
 
Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna så svarar vi på dina frågor.

Telefon 0322-790 50
 
info@energysave.se
 
Tipsa en kollega!

Känner du någon som har onödigt höga energikostnader?

 
 
E|S ENERGY SAVE

Nitgatan 2 | 441 38 Alingsås
0322-790 50 | info@energysave.se
energysave.se

 
 
 
Open in browser? Click here
Unsubscribe? Click here