Facebook icon Twitter icon Forward icon

Nieuwsbrief 79, oktober 2015

Beste lezers,

Het Europees Parlement met al zijn nationaliteiten is een uitdagende plek om te werken, al werd het deze week - na de ondergang van het Nederlands Elftal - vooral een "plagende" werkplek, met grijnzende collega's die ineens allemaal over voetbal wilden praten... Ook dat hoort erbij!

Verder stonden de afgelopen weken in het teken van de migratiecrisis en hoog bezoek. Op een en dezelfde dag mochten we de Koning van Spanje, de Bondskanselier van Duitsland en de President van Frankrijk ontvangen.

Daarnaast draait het "normale" parlementsleven in Brussel uiteraard ook gewoon door. In deze nieuwsbrief zal ik u daarom ook bijpraten over mijn werkzaamheden in de Economische Commissie en de Energie Commissie.

Ik wens u veel leesplezier!

Esther de Lange

 

Turkije: Het lidmaatschap van de EU is geen geopolitiek ruilmiddel!

Dit is de strekking van het opiniestuk geschreven door mij en Sybrand Buma omtrent het actieplan waar de Europese Unie aan werkt met Turkije om samen te komen tot een manier om de migratiestromen die op Europa afkomen te gaan beheersen.

Ook de EVP fractie in het Europees Parlement is hier heel helder over: over een goed partnerschap kan prima gepraat worden, over EU lidmaatschap niet.

Lees het opiniestuk hier!

Historisch bezoek

Woensdag 7 oktober was Angela Merker bij onze EVP fractievergadering. Samen met President Hollande sprak zij ´s middags het Europees Parlement toe. Een bijzondere gebeurtenis, want een gezamenlijke speech is niet meer voorgekomen sinds Helmut Kohl en Francois Mitterand op 22 november 1989. De toespraak van Merkel en Hollande markeert een historisch moment aangezien Duitsland afgelopen zaterdag 25-jarig Duitse eenwording vierde.

Uiteraard stond de vluchtelingencrisis in EU centraal in de toespraken en tijdens het bezoek van Merkel aan onze Fractie. Bondskanselier Merkel vindt terecht dat we meer oog moeten hebben voor de oorzaken van het vluchtelingenprobleem en dat dit inspanning vergt van alle EU-lidstaten.

Samen zijn we als EU verantwoordelijk om de vluchtelingen op te nemen, maar ook om onze buitengrenzen te bewaken. Bij NPO Radio 1 Dit is de Dag sprak ik over het bezoek en de vluchtelingen in Europa.

Merkel maakte ook een leuke opmerking over het feit dat er zoveel vrouwen in het presidium van de EVP fractie zitten, dat beviel haar wel! Daarna moesten we natuurlijk wel even op de foto..

Migratie

De migratiecrisis is ongetwijfeld een van de grootste uitdagingen waar Europa voor heeft gestaan. Denken dat je een hek om Nederland of Europa kunt bouwen en iedereen kunt tegenhouden is onrealistisch en gemakkelijk populisme. Maar ook het "Iedereen welkom" van sommige linkse fracties is naïef en geeft het verkeerde signaal. Deze Europese uitdaging vraagt om een alomvattende Europese oplossing in de regio, aan de buitengrenzen en in de EU.


Op 22 september stemden de Europese ministers van Binnenlandse Zaken in met de spreiding van 120.000 vluchtelingen over de Europese Unie. Slovakije, Tsjechië, Hongarije en Roemenië stemden echter tegen, terwijl Finland zich onthield. Nederland besliste daarentegen wél zijn verantwoordelijk op te nemen. In de komende twee jaar zullen we gespreid over twee fasen circa 7000 vluchtelingen onderdak bieden. Ik realiseer me terdege dat dit makkelijk gezegd is vanuit Europa maar dat het echte werk vervolgens in onze gemeenten, steden en dorpen plaatsvindt.


Dit akkoord lost slechts een deel van het probleem op. Daarom moet er, naast het komen tot een uniforme procedure om te bepalen wie als vluchteling erkend kan worden en wie niet, gewerkt worden aan sterkere grensbewaking en reddingsoperaties aan onze buitengrenzen. Uiterlijk eind november moeten de eerste 'hotspots' operationeel zijn in Griekenland, Italië en mogelijk ook in Bulgarije, waar vluchtelingen meteen na aankomst geregistreerd worden en waar gekeken wordt of ze recht hebben op bescherming. Het niet meewerken aan deze registratie moet wat het CDA betreft duidelijke consequenties hebben.


We mogen ook de oorzaak van de vluchtelingenstroom, het symptoom van een veel groter probleem, niet uit het oog verliezen. Een alomvattend beleid richt zich óók op de conflictregio´s waar de vluchtelingen vandaan komen. In dit opzicht werd door de Europese staats-en regeringsleiders tevens besloten minstens 1 miljard euro uit te trekken om de Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten te helpen via het World Food Programme en het VN-vluchtelingenfonds UNHCR.


Het blijft echter maar de vraag of dit meer zal worden dan een pleister op een open wond. Als blijkt dat militair ingrijpen in de regio noodzakelijk lijkt te zijn, dienen wij in staat te zijn dit te kunnen realiseren. Terecht dus dat Sybrand Buma pleit voor de mogelijkheid  van veilige zones in of rond Syrië. Ook zullen wij als CDA blijven hameren op de noodzaak onze defensiecapaciteiten te vergroten en versterken, in Nederland maar ook in Europees en internationaal verband.


Het een kan niet zonder het ander, we hebben dit en-en-en-beleid nodig om deze complexe uitdaging aan te gaan. Mijn collega Europarlementariër Jeroen Lenaers zet zich hier namens de CDA delegatie 100% voor in. Voor het CDA staat voorop dat de aanpak van deze situatie naast eerlijk en realistisch, ook humaan en solidair moet zijn.

 

Update Griekenland

Nu de stofwolken enigszins zijn opgetrokken, maak ik graag met jullie de balans op over de situatie rond Griekenland. Na lang onderhandelen is er deze zomer een nieuw pakket aan leningen toegezegd en een eerste deel van dat pakket is ook al over gemaakt. Het exacte bedrag kan nog iets omlaag, maar het ziet er op dit moment naar uit dat Nederland ongeveer 4,5 miljard aan leningen daaraan bijdraagt. Dat is overigens geld dat al eerder overgemaakt is naar het noodfonds van Europa, het ESM.

Het was de enige manier om Griekenland niet failliet te laten gaan. Op paper kloppen de afspraken met Griekeland: leningen in ruil voor hervormingen die de economie weer sterker maken. Maar papier is geduldig en de Grieken hebben hun partners in het verleden teleurgesteld. Daarom heeft het CDA grote moeite om te geloven dat het papier ook de werkelijkheid zal worden. Dit leidde tot een stem tegen het derde hulppakket in de Tweede Kamer. Onze realistische houding blijft: we hebben liever rust in de Eurozone en Griekenland erbij, maar niet tegen elke prijs. Een Griekse exit uit de Eurozone is zeker niet ons doel maar kan wel de consequentie zijn als een land niet volgens de spelregels wil spelen en daarmee de hele Eurozone in gevaar brengt.

Inmiddels zijn er in Griekenland verkiezingen geweest met als resultaat de herverkiezing van Premier Tsipras die nu de afspraken zal moeten uitvoeren. Natuurlijk zijn we niet blind voor de welke zware offers die de Griekse bevolking moet brengen in ruil voor nieuwe pakket aan leningen. Daar waar mogelijk helpt het Europees Parlement, bijvoorbeeld met steun aan voedselbanken. Ook zijn onze experts in regionale ontwikkeling, onder leiding van Lambert van Nistelrooij aan het kijken hoe Griekenland de Europese structuurfondsen sneller en beter kan benutten.  Maar wat Griekenland nodig heeft is vooral een geloofwaardige regering, die de afspraken nakomt en verstandig fiscaal beleid voert. Dat is beter voor Griekenland én Europa.

Familiebedrijven

Dinsdag 8 september heeft het Europees Parlement een rapport aangenomen over het belang van familiebedrijven. Maar liefst 60% van alle Europese bedrijven is een familiebedrijf en samen zijn deze verantwoordelijk voor maar liefst 40- tot 50% van alle banen. Ze vormen dus een essentieel onderdeel van onze economie. Deze bedrijven hebben in de regel een grote sociale betrokkenheid bij hun personeel en de regio, laten zich vaker leiden door duurzaamheid en een langetermijnvisie bij het nadenken over hun economische toekomst. Dit is precies waarom wij willen dat de Europese Commissie specifiek kijkt naar de gevolgen van nieuwe wetgeving voor deze groep bedrijven, zodat ze minder te lijden hebben onder onnodige, te gedetailleerde of irrelevante regelgeving. Daarnaast is een voorstel van mij aangenomen dat ook de lidstaten moeten kijken naar de grensoverschrijdende gevolgen van hun wetgeving, belastingen en subsidies.

Boerenbetoging Brussel

Op maandag 7 september kwamen duizenden boeren (ook uit Nederland) actievoeren in Brussel tegen de te lage prijzen die zijn krijgen voor hun producten zoals melk, vlees, groente en fruit. Door o.a. de macht van supermarkten, dure en complexe eisen die in de EU aan de productie worden gesteld en de Russische boycot van agrarische producten kunnen veel agrarische bedrijven het hoofd niet of nauwelijks meer boven water houden. Voor de CDA delegatie in het Europees Parlement was Annie Schreijer-Pierik er uiteraard bij.


We moeten werk maken van een echt gelijk speelveld in Europa en eerlijke kansen op de markt zodat onze ondernemers hun brood kunnen verdienen en een eerlijke prijs krijgen voor hun werk.

Werkbezoek Noordoostpolder

Op 26 augustus was ik samen met Tweede Kamerlid Agnes Mulder op werkbezoek in Nagele, in de Noordoostpolder. Op uitnodiging van LTO Noordoostpolder en stichting Tegengas waren we op bezoek bij de familie Andela. Schaliegas en duurzame ontwikkelingen in de agrarische sector stonden centraal. Naast een goede discussie over het lokale verzet tegen de mogelijke winning van schaliegas bezichtigden we ook de wiedkar van het bedrijf die op zonne-energie rijdt. Duidelijk werd dat schaliegas zeker niet de 'quick fix' is die sommigen verwachten: ontwikkeltrajecten in Europa zijn lang en zolang niet gegarandeerd is dat de productie veilig en schoon kan - en dat is nu niet het geval - zeggen wij letterlijk "laat maar zitten!" en investeer vooral in duurzaam.


Op de foto ondernemer Paul Andela met zijn wiedkar die zelf rijdt en wiedt (onkruid verwijdert) in plaats van dat er een aantal mensen liggend op een kar achter een trekker het werk moeten doen. Slimme en duurzame innovatie uit de Noordoostpolder.

Bezoekersgroep Deloitte-VU

Dinsdag 1 september heb ik een leuke groep mensen mogen ontvangen. Financiële experts werkzaam bij een aantal grote Nederlandse gemeenten, die in samenwerking met de Deloitte Academy een vijfdaagse cursus aan de Vrije Universiteit Amsterdam volgen onder leiding van professor Tjerk Budding. We hebben gesproken over het Europees Parlement en hoe het er hier in Brussel aan toe gaat. Door meer decentralisatie in Nederland krijgen gemeenten steeds vaker met Europa te maken en dat biedt uitdagingen en kansen. Mijn dank aan de organisatie en succes aan de deelnemers!

Artikel OBS de Kiekendief

Voor de zomer kreeg ik één van mijn jongste bezoekersgroepen ooit over de vloer! Groep 5 & 6 van OBS de Kiekendief uit Zeewolde. Deze klas heeft vorig jaar meegedaan aan onze tekenwedstrijd en als bedankje heb ik ze uitgenodigd om een bezoek te komen brengen aan het Europees Parlement. Eerst hebben zij het Parlementarium bezocht, daarna heb ik een leuk gesprek met ze gehad en tot slot hebben zij een rondleiding gehad. Superleuk om te zien hoe de kinderen, nieuwsgierig als ze zijn, op jonge leeftijd al in aanraking komen met de EU. Of, zoals een van de kinderen opmerkte: "Als je samenwerkt, ben je samen sterker."

Een paar weken later ging de Jeugdcolumn in Zeewolde Actueel over het bezoek. Voor de column hebben de kinderen mij een schriftelijk interview af hebben genomen. Er zaten nog een aantal knap lastige vragen bij! Meester Ben, bedankt voor de correspondentie!

Op de foto zien we ook een eerder artikel dat verscheen in Zeewolde Actueel. Daar zien we ook meester Ad op. Mij bereikte tot mijn schrik het bericht dat hij afgelopen zomer plotseling is overleden. Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden, maar ook naar alle juffen, meesters en leerlingen van de Kiekendief.

CDA kraam septembermarkt in Harmelen

Het doet mij altijd goed als vrijwilligers zich volop inzetten voor het CDA. Zo trof ik deze CDA kraam inclusief vrijwilligers in de regen op de septembermarkt in Harmelen. Top! Hartelijk dank voor jullie inzet! 

Veranderingen van - en voor - mijn medewerkers

Voor een aantal van mijn medewerkers was het een zomer van veranderingen. Zo trouwde medewerker Olav op 28 augustus met zijn Roos en kreeg medewerker Jos een dochtertje. Zo zie je maar: we zijn een echte familiepartij, van harte!


Daarnaast wil ik hier ook nogmaals mijn stagiairs Wessel Groot (6 maanden stage), Benjamin Hooijer (1 maand stage) en Stef Commers (1,5 maand stage) bedanken voor hun enthousiaste en gewaarde inzet. Ik wens hen heel veel succes met de verdere studies.

 

Contact en Social Media