Heraanleg Heerweg-Noord en -Zuid

Nieuwsbrief 12-02-2015

 
 

Beste bewoner

Sinds oktober 2013 zijn de werken aan de tramverlenging naar Zwijnaarde begonnen. Als omwonende bent u rechtstreeks betrokken. We realiseren ons heel goed dat we veel begrip vragen. U kunt de werkzaamheden tenslotte elke dag zien en horen. Daarom willen wij u met deze brief zo goed mogelijk informeren over de werken die tot het einde van dit jaar uitgevoerd worden.

 
Fase 3 en 4: heraanleg heerweg-noord
 
 

Bij fase 3 en 4 heeft het winterweer ons parten gespeeld. Weersomstandigheden zijn heel belangrijk bij het leggen van de sporen, meer bepaald bij het lijmen ervan. Technisch gezien is het niet mogelijk om sporen te lijmen onder de 5°C. De afgelopen weken werd die temperatuur niet altijd bereikt. Desondanks probeert de aannemer allerlei technieken om toch te kunnen verder werken. 

Om de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken, werken we momenteel het stuk Heerweg-Noord van aan de brug tot en met de Klaartestraat af (fase 4). Doorgaand verkeer zal weer mogelijk zijn vanaf 6 maart 2015 (onder voorbehoud). De bewoners kunnen dan langs de Klaartestraat via het Industriepark naar Zwijnaarde en Merelbeke rijden.

Fase 3, de heraanleg Heerweg-Noord van aan de Klaartestraat tot aan de van Oostenrijkstraat zal volledig afgewerkt zijn eind maart 2015. Plaatselijk verkeer zal in dit deel al mogelijk zijn vanaf midden maart 2015.

 
Fase 5A en B: heerweg-noord en kruispunt
 
 

Fase 5 wordt opgesplitst in twee delen zodat het kruispunt Tramstraat/Adolphe Della Faillelaan met Heerweg-Noord zo kort mogelijk onderbroken wordt.

Fase 5A omvat de Heerweg-Noord van aan de van Oostenrijkstraat tot aan het kruispunt met de Tramstraat/Adolphe Della Faillelaan. Deze fase is gepland van 16 maart tot eind september 2015.

Fase 5B omvat het kruispunt van de Heerweg-Noord met de Tramstraat/Adolphe Della Faillelaan. Het kruispunt zal onderbroken zijn van 13 april tot eind september 2015.

Tijdens deze fase zal het autoverkeer omgeleid worden. Te voet of met de fiets aan de hand is doorgang wel mogelijk.

Bij deze heraanleg gaat men op dezelfde manier te werk als in de andere delen van Heerweg-Noord: de riolering wordt vernieuwd, er komt een breed voet- en fietspad en de rijweg wordt heraangelegd met tramsporen. Voor fase 5 van start gaat, zal er gecommuniceerd worden over de hinder en hoe de omleidingen lopen tijdens deze fase. We doen er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken.

 
Afwerking terminus en dienstgebouw
 
 

De afwerking van de eindhalte gaat van start eens fasen 3 en 4 afgerond zijn. Er wordt voorrang gegeven aan het afwerken van de rijweg van Heerweg-Noord (van aan de Rooskensstraat tot aan de Isabella van Oostenrijkstraat), zodat deze weg zo snel mogelijk kan vrijgegeven worden.  

De splinternieuwe eindhalte zal goed toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Voor reizigers wordt een overdekte wachtruimte voorzien met zitbanken.

Tijdens de 2de helft van februari starten we met de bouw van het dienstgebouw, naast de bibliotheek. Het dienstgebouw en de terminus zullen beiden afgewerkt zijn voor de zomer van 2015.

 
Algemene timing
 
 

Bij de start van de werken is er een planning die wij zo goed mogelijk trachten na te streven. In Zwijnaarde doen wij een heel grondige renovatie van gevel tot gevel waarbij veel partners betrokken zijn. Lange werken als deze kunnen door onvoorziene omstandigheden vertraging op lopen. Door voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen, een late levering van de matten en weerverlet is het einde van de werken momenteel gepland voor het einde van 2015.

Vanaf oktober zal Heerweg-Noord helemaal heraangelegd zijn. We kijken samen met u uit naar bredere voet- en fietspaden, een gescheiden rioleringsstelsel en een vlotte tramverbinding naar Gent.  

Meer informatie over de werken vindt u hier.