Heraanleg Heerweg-Noord en -Zuid

Nieuwsbrief dd. 15-02-2014

 
 

stand van zaken

 

Heerweg-Noord en -Zuid

De werken werden begin februari uitgebreid van Heerweg-Zuid naar een deel van de Heerweg-Noord: de werfzone loopt nu van het kruispunt met Ter Linden (kruispunt inbegrepen) tot het kruispunt met Tramstraat/Adolphe Della Faillelaan (kruispunt niet inbegrepen).

In Heerweg-Zuid worden de laatste huisaansluitingen gedaan en in de loop van volgende week worden de wachtbuizen geplaatst.

In Heerweg-Noord wordt er verder gewerkt aan de rioleringen: volgende week wordt er gestart met de opbraak van de bestaande rioleringen en het afwerken van de huisaansluitingen.

Zwijnaardsesteenweg

In de Zwijnaardsesteenweg wordt er ook verder gewerkt aan de rioleringen.

vragen & antwoorden

 

Voetgangers en fietsers

Aan de achterzijde van de bibliotheek aan Ter Linden werd een doorgang gemaakt in de omheining van het Woon- en Verzorgingscentrum Zonnebloem. Deze doorgang kan gebruikt worden door voetgangers en fietsers, zodat ze de werf in Heerweg-Zuid en -Noord kunnen vermijden.

Openbaar vervoer

Om de communicatie naar onze reizigers te verbeteren, wordt de communicatie aan de haltes op de omleidingsweg aangepast:.

Ook de informatie op de verschillende mobiele apps voor smartphones werd aangepast.

Autoverkeer en parkeren

  • Kunnen er in de Hutsepotstraat en de Dorpsstraat enkele parkeerplaatsen voorzien worden voor kort parkeren? Zo zijn de handelaars beter bereikbaar.

Dit is mogelijk. Zodra er een officiƫle goedkeuring van de politie is, zal dit op het terrein uitgevoerd worden.

  • Is het mogelijk om enkele op- en afritten van de E40 naar de N60 opnieuw op te stellen zodat er minder doorgaand verkeer via Zwijnaarde moet?

Een correctie in de info over de op- en afritten:

  • De afrit E40 komende van Brussel naar N60 wordt niet open gesteld omwille van veiligheidsproblemen: de weefstrook is te kort.
  • De oprit van N60 naar E40 richting Oostende wordt niet open gesteld omwille van veiligheidsproblemen: de weefstrook is te kort.
  • De afrit E40 komende van Oostende richting N60 is open gesteld sinds 20 januari 2014.
  • De oprit van N60 naar E40 richting Brussel is nooit afgesloten geweest.

Meer informatie over de andere werken in de buurt vindt u op de website www.buzzgent.be.

  • Kan de lichtenregeling aan het kruispunt van de Zwijnaardsesteenweg met de Edelsteenstraat/haardstedestraat aangepast worden?

De lichten zullen zo snel mogelijk op knipperen in het oranje gezet worden.

  • Kan er een snelheidsbeperking in de Zandvoordestraat komen zodat er niet sneller dan 30 km/uur gereden wordt?

De vraag werd voorgelegd aan Bureau Verkeerstechniek van de politie: zodra zij hun goedkeuring geven, kan dit aangepast worden.

Huisvuilophaling

Er waren de laatste weken af en toe problemen bij de huisvuilophaling. Ivago kwam langs rond 7 uur maar de aannemer is pas aanwezig rond 8 uur. Daardoor werd het afval niet op tijd geclusterd en bleef het staan.

Om dit probleem te verhelpen, heeft Ivago de uren van ophaling aangepast. Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met Ivago: info@ivago.be.

communicatie handelaren

 

Op 4 februari was er een overleg tussen De Lijn, dienst Economie van de stad Gent en verschillende handelaars. Op die avond werd besproken welke aangepaste communicatie er nodig is voor de handelaars. Op basis van enkele suggesties ging De Lijn hiermee aan de slag.

Per fase in de werken zal er een flyer gemaakt worden met een duidelijk plan zodat klanten zien hoe handelaars in en rond de werfzone bereikbaar zijn. Elke fase krijgt een eigen kleur. Op het terrein voorzien we pijlen in die kleuren zodat dit goed zichtbaar is.