Tramverlenging UZ - Heraanleg De Pintelaan

Nieuwsbrief dd. 18-12-2014

 
 

Voordat het bouwverlof ingaat, geven we graag een stand van zaken mee. Het winterse bouwverlof loopt van 22 december 2014 tot 5 januari 2015. Tijdens deze periode zal er niet gewerkt worden.

 
Fase 1 afgerond op 19 december
 
 

Fase 1 omvat de Corneel Heymanslaan van het rond punt aan het Universitair Ziekenhuis tot en met het kruispunt met de Fritz de Beulestraat.
Soort werken: voet- en fietspaden worden aangepakt, de rijweg wordt heraangelegd en de riolering wordt vernieuwd.
Bereikbaarheid: tegen het bouwverlof zijn de werken quasi afgerond en is de Corneel Heymanslaan weer normaal toegankelijk voor alle weggebruikers.

 
Start Fase 2 en 3 vanaf 5 januari 2015
 
 

Fase 2 en 3 omvatten de Koolmeesstraat (kruispunten niet inbegrepen) en de De Pintelaan tussen Koekoeklaan/Koolmeesstraat (kruispunt inbegrepen) en Opvoedingsstraat/Fritz de Beulestraat (kruispunt niet inbegrepen). Deze fases starten vanaf 5 januari en duren vermoedelijk tot begin maart 2015.
Soort werken: voet- en fietspaden worden aangepakt, de rijweg wordt heraangelegd, de riolering wordt vernieuwd en de trambedding wordt aangelegd.

 
Bereikbaarheid van 5 januari tem 6 maart 2015
 
 

UZ Gent blijft altijd bereikbaar

Klik hier om een kaartje van de bereikbaarheid te zien (onder 'download' )

Voor voetgangers en (brom)fietsers:
 

Voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden door maar moeten rekening houden met de werfsignalisatie.

Fietsers moeten net zoals de automobilisten een omleiding volgen, maar mogen wel de volledige Fritz De Beulestraat door in beide richtingen en verder via de Frank Baurstraat naar de Pintelaan.

Voor gebruikers van het openbaar vervoer:
 

In fase 2 en 3 volgen de bussen dezelfde omleiding als in fase 1. De bestaande omleidingen voor lijnen 65 en 67 blijven van kracht.
Voor een overzicht van de bestaande omleidingen voor het openbaar vervoer, klik hier.

Voor automobilisten:
 

Stadinwaarts

-Komende van de De Pintelaan richting Zwijnaardsesteenweg/Galglaan.
-Komende van de Ottergemsesteenweg richting De Pintelaan.

Staduitwaarts

-Komende van de De Pintelaan en/of Galglaan door de Fritz De Beulestraat naar de nieuw aangelegde Corneel Heymanslaan.
-Komende van de Ottergemsesteenweg richting C. Heymanslaan.

 
Handelaars
 
 

Q8, Strobbe, Dreambaby, Wassalon, Aldi en Renmans zijn vanaf 22 december opnieuw bereikbaar via de normale reisweg langs de C. Heymanslaan en vanaf 5 januari is plaatselijk verkeer toegelaten in de C. Heymanslaan waardoor de beide ingangen van het handelarencomplex toegankelijk zijn.