Bekijk de Webversie

 

bijdrage

Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de Vlaamse Regering 2014-2019

Bij het aantreden van een nieuwe Vlaamse regering geeft de Vlaamse administratie telkens een voorzet met haar suggesties en voorstellen. Ditmaal leverde de administratie een document af van meer dan 80 pagina's, opgedeeld in drie luiken: een luik over de vier grootste uitdagingen (klimaat, sociale inclusie, kenniseconomie en arbeidsmarkt, innovatie en digitalisering), een luik over de rol van de overheid zelf en een luik met voorstellen voor wat de regering moet doen om de langetermijndoelstellingen (Visie 2050) te halen.

>> Lees meer 

AI cybersecurity

Vlaamse Regering duidt leden aan stuurgroepen Artificiële Intelligentie en Cybersecurity

De stuurgroep Artificiële Intelligentie en de stuurgroep Cybersecurity moeten de werking en impact van de betreffende beleidsplannen evalueren en waar nodig bijsturen. De Vlaamse Regering duidde afgelopen vrijdag de leden aan van de beide stuurgroepen.

>> Lees meer 

ecoom

Convenant ECOOM: addendum bijkomende onderzoekstaken

Op 5 april 2019 werd het nieuwe Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM) voor de periode 2019-2023 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Om toe te laten dat ECOOM bijkomende onderzoekstaken uitvoert, keurt de Vlaamse Regering nu een addendum goed aan het convenant 2019-2023 tussen de Vlaamse Gemeenschap en ECOOM. 

>> Lees meer 

Dashboard

Ga zelf aan de slag met het wetenschaps- en innovatiebudget van de Vlaamse overheid

Voor onze jaarlijkse EWI-publicatie Speurgids worden de kredietlijnen van de Vlaamse begroting met betrekking tot wetenschaps- en innovatiebeleid opgevolgd. We bieden je nu zelf de mogelijkheid om zelf te zoeken naar een bepaalde kredietlijn of specifieke budgetten van een bepaald beleidsdomein van de Vlaamse overheid. Er is data beschikbaar vanaf begrotingsopmaak 2008 tot begrotingsopmaak 2019.

>> Naar het dashboard

Speurgids

Speurgids 2019

Sinds vorige week beschikbaar: onze nieuwe Speurgids 2019 waarin we de besteding van bijna 4 miljard euro Vlaamse overheidsmiddelen voor economie, wetenschap en innovatie toelichten.

>> Download en bestel hier

Ook nog deze week


VARIO
VARIO-advies: Wetenschap en innovatie als prioriteit aanhouden
Willen we als Vlaamse regio bij de internationale top aansluiten, dan moet de nieuwe Vlaamse Regering een bijkomende inspanning van 500 miljoen euro leveren tegen 2024. In zijn nieuw advies doet VARIO een voorzet voor een optimale invulling van het groeipad.
>> Lees meer

VARIO
VARIO-advies: Conceptueel kader voor het opstellen van KPI's i.f.v. beleidsdoelen

VARIO ontving een vraag om advies van Vlaams minister Philippe Muyters om “ten bate van de volgende Vlaamse Regering een kwalitatieve en meetbare set aan outputparameters en KPI’s op te stellen, die uiting geven aan de Vlaamse ambitie om tot de Europese top inzake innovatie te behoren”. In voorliggend advies reikt VARIO een conceptueel kader aan voor het opzetten van KPI’s en outputparameters.

>> Lees meer 

Plantentuin Meise opent unieke Rozentuin
Plantentuin Meise opent unieke Rozentuin

1.500 rozenplanten verzameld in één unieke tuin van 9.000m2. Dat is nu voortaan ook te bewonderen in de Plantentuin van Meise.

>> Lees meer


Agenda

>> Bekijk de volledige agendaMeest gelezen vorige EWI-nieuwsbrief
  1. Speurgids 2019
  2. Innoveren in de 'Quadruple Helix'
  3. Budgetten voor het Vlaams wetenschaps- en innovatiebeleid

>>> Vorige nieuwsbrief gemist? Bekijk ze hier© 2019. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Beheer inschrijving
Uitschrijven