U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze mailings.
Niet goed leesbaar? Bekijk de webversie

Problemen met de fiscus? Wij nemen het voor jou op!

Nieuwsbrief Jaeger -
November '17

Beste lezer,

Met het einde van het jaar in zicht steekt het recalcitrante randje van Jaeger andermaal de kop op. In verschillende blogs kaarten onze advocaten het (ongerechtvaardigde) verschil aan tussen de procespositie van de overheid en de burger, bijvoorbeeld als het aankomt op het gebruik van termijnen. Of om met de woorden van mr. Ludwijn Jaeger te spreken: "Wat God mag, mag de koe nog niet; het is wennen dat ik in mijn professie tot de runderen behoor." Mr. Carlijn van Dijk neemt in in 'Eén overheid, één pot nat' het stokje over en kaart aan dat de datum waarop door de belastingambtenaar de cautie is gegeven in een fiscale procedure ook het startschot voor 'de redelijke termijn' in de strafzaak moet zijn. Mr. Nick van den Hoek legt vervolgens in 'Beslagen vermogen: lagere box 3 heffing' nog eens duidelijk uit dat afgepakt geld niet automatisch elk jaar in box 3 mag worden belast. Mr. Ludwijn Jaeger zet deze tegendraadse toon nog verder voort in het katern 'de stelling' van het Amsterdams Balie Bulletin: 'Aanpassing van het verschoningsrecht is niet nodig'. Of toch wel?

Voor de maand december staan er tevens nog wat mooie activiteiten op het programma; zo organiseren wij op 20 december aanstaande voor belastingadviseurs een kennissessie met als thema 'De gevolgen van het belastingplan 2018 door inperkingen op de rechtsbescherming' (aanmelden kan via vaneldijk@jaeger.nl - lees hieronder meer) en spreekt Mr. Wiebe de Vries op het Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude. Voor de volledige agenda klik hier.

Graag tot ziens en anders veel leesplezier!

ps: Nog niet uitgelezen? Bekijk dan ook de nieuwe commentaren van onder andere mr. Marloes Lammers, mr. Vanessa Huygen en mr. Ludwijn Jaeger!

Termijnen, het lijkt zo eenvoudig.

Termijnen spelen in het recht, en in het belastingrecht al helemaal, een belangrijke rol. Zo opende ik ook voorgaande blog al. U zou kunnen denken dat vanwege dat belang alle vragen over wanneer een termijn aanvangt en, crucialer, eindigt, wel zijn uitgekristalliseerd. Niets is echter minder waar. Net even te laat bezwaar maken is in de meeste gevallen fataal. Bewijs van het niet ontvangen hebben van aanslagen ligt zelfs in veel gevallen bij de belastingplichtige. Gelukkig kan ook de inspecteur stevig in de problemen komen indien hij zich niet aan de voor hem geldende termijnen houdt. Of niet?

Eén overheid, één pot nat

Het uitgangspunt binnen een (fiscale) strafprocedure is een uitspraak van de rechter binnen twee jaren nadat de procedure is aangevangen. Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft recentelijk in dit kader voor de fiscale strafrechtpraktijk een belangrijk arrest gewezen. Het gerechtshof ging in deze procedure namelijk in op de vraag wanneer een (fiscale) strafprocedure aanvangt. Deze “startdatum” is van belang om te bepalen of een strafprocedure te lang duurt. Als deze namelijk te lang duurt, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor de hoogte van de straf.

Beslagen vermogen: lagere box 3 heffing

Stel u heeft geld verdiend met criminele activiteiten en de officier van justitie legt beslag op uw banktegoeden maar maakt vervolgens geen haast met het strafrechtelijk onderzoek. U kunt gedurende het onderzoek jarenlang niet beschikken over uw vermogen en aan het eind van de rit wordt het waarschijnlijk ontnomen. Alles wat crimineel verdiend is, wordt immers ‘afgepakt’. Bent u hierover wel ieder jaar box 3 belasting verschuldigd? In dit blog wordt uitgelegd onder welke omstandigheden dat niet het geval is.

Kennissessie 'De gevolgen van het belastingplan 2018 door inperkingen op de rechtsbescherming'

We zullen tijdens deze bijeenkomst ingaan op het thema "De gevolgen van het belastingplan 2018 door inperkingen op de rechtsbescherming''. Op verschillende punten worden in het wetsvoorstel ‘Overige Fiscale Maatregelen 2018’ (OFM 2018) aanpassingen voorgesteld die de stand van de rechtsbescherming van belastingplichtigen geen goed doen. Zo wordt met een beroep op de verhoogde pakkans voor zwartspaarders rigoureus de gehele inkeerregeling bij het grofvuil gezet, ook voor de strafrechtelijke gevolgen. In de tweede plaats wordt met betrekking tot fiscaal beslag een gat geslagen in de rechtsbescherming: de schorsende werking van verzet wordt afgeschaft, terwijl een rechtsingang tegen (afwijzende) beslissingen op uitstel van betaling pas in 2019 zal worden ingevoerd. Het derde formele voorstel betreft de (navorderings-)termijnen bij de heffing van schenk- en erfbelasting.

Afmelden voor deze nieuwsbrief