FBS får ny driftsplatform
FBS-platformen skifter IP-adresse. Det betyder, at I eller jeres systemadministratorer senest den 9. august kl. 12 skal have konfigureret jeres opsætning og bekræfte dette overfor os.

Vi beder jer læse denne mail grundigt, og I må meget gerne videresende til kolleger. 


I bestræbelserne på at fremtidssikre driften af FBS har Systematic, sammen med KOMBIT og vores driftsleverandør, over de seneste par måneder arbejdet på at etablere en ny og moderniseret platform til afvikling af driften for FBS-løsningen de næste mange år frem. Vi er nu nået så langt i etableringen, at vi begynder at kunne ane overgangen fra den eksisterende til den nye driftsplatform - nærmere bestemt i uge 33.


Ny IP-adresse
I forbindelse med overgangen til den nye driftsplatform er der en række ting, kommunerne selv skal gøre for at sikre, at der er ”hul igennem” efter skiftet. FBS skifter IP-adresse, hvilket betyder, at alle kommunerne skal sikre, at den nye IP-adresse er konfigureret korrekt, jf. Cicero LMS opsætningsvejledning (5.1 Netværk og firewall opsætning – ”Nyt FBS miljø”, side 26).
Vejledningen kan findes her.

I bedes gå ind på www.systematic.com/tjekliste og bekræfte, at alle punkter på listen er foretaget. Dette skal gøres senest den 9. august kl. 12. 

Hvis ikke konfigurationen foretages inden overgangen, kan der opstå problemer med overhovedet at få adgang til FBS, eller til enkelte funktioner i FBS – eksempelvis afsendelse og modtagelse af mail.

Systematic vil senest i starten af uge 32 gennemføre en verifikation af, at alle kommuner, der er i drift med FBS, har foretaget ovenstående konfiguration. Hvis ikke, tager Systematic direkte kontakt til den pågældende kommune og beder dem sikre, at konfigurationen sker. Det anbefales dog, at alle kommuner allerede nu sørger for at lave den nødvendige konfiguration.


Kommunens 3. parts leverandører

Hvis kommunen har et samarbejde med en ekstern 3. part omkring udvikling af integrationer til FBS, er det vigtigt, at kommunen sikrer, at denne 3. part informeres omkring skiftet, så 3. part kan sikre, at deres systemer konfigureres ift. den ændrede IP-adresse.

Det er vigtigt at pointere, at overgangen til den nye driftsplatform ikke betyder, at FBS skifter DNS. Vi beholder altså de nuværende DNS: cicero-fbs.com og cicero-web.dk.


Planen for overgangen til den nye platform

Selve planen for overgangen fra den eksisterende til den nye platform er udviklet i et samarbejde mellem KOMBIT, Systematic samt Aarhus Kommune som repræsentant for kommunerne, der har indvilliget i at deltage i tests op til og i forbindelse med skiftet.

Herunder ses en oversigt over aktiviteterne i forbindelse med selve overgangen, der er planlagt til d. 14/8-2017. Skulle det mod forventning ikke lykkes at lave et tilfredsstillende skifte d. 14/8-2017, er planen at afvikle skiftet d. 31/8-2017.

Uge 31: Teknisk test med Aarhus Kommune
(CMS, sorteringsanlæg, selvbetjeningsautomat, 'Åbne biblioteker og IMS)

Uge 32: Systematic foretager integrationstest af kommunernes mailopsætning. 

Uge 33 - d. 14/8 kl. 16.00:  FBS lukkes ned på den eksisterende platform og alle biblioteker går på nødsystem. 

• Genoprettelse af backup fra eksisterende platform til ny platform. Data er nu helt ens i de 2 databaser.

• Slut test foretages med Aarhus Kommune

Uge 33 - d. 15/8 kl. 05.00: Seneste tidspunkt for aktivering af FBS på den nye platform.


Tjekliste

I skal selv foretage en række ting, så skiftet kan ske bedst muligt. Her er en tjekliste. I bedes inden den 9. august kl. 12 bekræfte, at følgende er sket. Dette skal I gøre på www.systematic.com/tjekliste.

• Ny IP-adresse konfigureret jf. Cicero LMS opsætningsvejledning (5.1 Netværk og firewall opsætning – ”Nyt FBS miljø”, side 26).

• Advisér eventuelle 3. parts leverandører ift. skifte af IP-adresse.

• Opret borgervendt kommunikation, der forklarer, at bibliotekerne vil være på nøddrift fra d. 14/8-2017 kl. 16 til d. 15/8-2017 kl. 05 i forbindelse med overgangen til ny driftsplatform.You are more than welcome to share this newsletter with others. Signup can be done here

If you do not wish to receive the FBS Operating Information Newsletter from Systematic and would like to be removed from our mailing list please unsubscribe here.

Systematic A/S

Søren Frichs Vej 39
8000 Aarhus C
Denmark