(På svenska nedan)

 • Discount for sports clubs
 • 22 years of ÅEC winners
 • 16 spring training events
 • LIVE camera feed

3 January 2019

Newsletter 2019-04

Take the challenge 2019

A new year means new challenges.  Nearly 200 are already on the starting list.  Welcome to the home of multisport: Åre, Sweden


Challenge your sports club and company

 • We offer a discount for clubs that support their members' adventure travel to Åre.  Contact us to find out more.
 • We offer active companies a package for employees interested in ÅEC or Run-N-Bike.  And for those seeking their own Åre-inspired adventure.  Read more at areextremechallenge.se/bizadventure

Create your spring training calendar!

On ÅEC's Facebook page we have organized over 16 multisport training events during the spring. Join the following on ÅEC's Facebook Event Page:

 • 9 individual Åre Pre Race multisport events i  cooperation with Kajaksidan in Stockholm, Göteborg and Eskilstuna (April to June)
 • 5 individual Run N Bike träning races in Stockholm and Östersund  (April to June)
 • ÅEC Run N Bike "brick session" in Åre with ambassader Sara Hulth (8 June)
 • Kajaktiv River Race. 12 km whitewater race in Dala Floda.  Perfect for those competing in ÅEC RIVER CLASS.  (Weekend 7-9 June)

We have also updated our website with a list of recommended multisport and endurance races.

LIVE camera feed 2019

Now it's easier for your support crew to keep track of you and for your family back home to follow the action LIVE through our website on race day. 

Our new camera feed will be streamed LIVE, along with the leaderboard and pictures from the course.

Because nobody remembers 2nd place ...

We have summariized all ÅEC winners since 1997 on our website. Who will be on top at the 23rd Annual ÅEC?

Congrats to multiple winners:

 • Five-time winner: Martin Flinta
 • Four-time winner: Caroline Holmqvist
 • Three-time winners: Eva Nyström, Robert Lindberg, Hanna Wikberg and Magnus Holmer.
 • Four times in the past 10 years the winner has been from New Zealand.

Good to know about the registration

 • We CANNOT gurantee a "personalized"  race bib (with name) if you sign up after April.
 • Change of name or race class OK until race day. But read the rules here.
 • You can access valuable info from previous newsletters here
 • Follow us on Facebook to see useful training tips from our "Tutorial Thursday" film series during the spring 2019.

Train easy
Scott and Henrik

 

______________________________________________________________

 

Anta utmaningen 2019!

Ett nytt år innebär nya utmaningar!  Vi har nästan 200 st på startlista.  Välkomna till nationalarenan för multisport: Åre.

Läs mer om ÅEC på Mercedes Benz hemsida.


Anta utmaningen - idrottsklubbar och företag

 • AEC erbjuder rabatt för idrottsklubbar som stödjer sina medlemmars äventyr i Åre 2019.  Kontakta oss  för mer info.
 • ÅEC erbjuder aktiva företag ett paket för anställdeasom vill tävla i ÅEC eller den nya Run N Bike. Andra vill kanske äventyra på andra sätt i Åre? Läs mer på areextremechallenge.se/bizadventure

Dags att se över vårens tränings- och tävlingskalender!

På ÅEC:s Facebook-sida har vi samlat 16+ multisport träningsevents landet runt. Ta ut kalendern och  lägg till följande datum ur ÅEC:s Facebook Events kalendar:

 • 9 st Åre Pre Race multisportträningar i samarbete med Kajaksidan i Stockholm, Göteborg och  Eskilstuna (april-juni)
 • 5 st Run N Bike träningsrace i samarbete med Beast Mode OCR i Stockholm och Östersund (april-juni)
 • ÅEC Run N Bike "kombipass" i Åre med ambassadör Sara Hulth (8 juni)
 • Kajaktiv River Race. 12 km forspaddlingstävling i Dala Floda.  Perfekt för ni som ska tävla i ÅEC RIVER CLASS.  (helgen 7-9 juni)

Vi har även uppdaterat vår hemsida med rekommenderade multisport- och uthållighetstävlingar.

LIVE-sändning under 2019 års lopp!

Nu blir det ännu lättare för ditt support-crew att hålla koll på läget ute på banan samt för din familj hemma att följa tävlingen LIVE på vår hemsida på raceday. 

LIVE-sändningen kommer att streamas via ÅEC:s hemsida tillsammans med vår leaderboard. Bilder från banan publiceas i våra sociala mediaflöden.  

Ingen minns tvåan...

Alla resultat samt vinnaren från 1997 finns nu upplagda på vår hemsida (se även bild ovan).  Vem blir vinnaren av den 23:e upplagan?

Gratis till dem som vunnit tävlingen upprepade gånger:

 • Fem gånger: Martin Flinta
 • Fyra gånger: Caroline Holmqvist
 • Tre  gånger: Eva Nyström, Robert Lindberg, Hanna Wikberg och Magnus Holmer.
 • Fyra gånger under dem senast 10 åren har vinnaren kommit från Nya Zealand.

Matnyttig information

 • Vi kan INTE garantera personlig nummerväst om du anmäler dig after april.
 • Byte av namn eller tävlingsklass är OK fram tills tävlingsdagen. Läs regler här.
 • Läs tidigare nyhetsbrev här
 • Följ oss på Facebook för att ta del av deTutorial Thursday träningsfilmer som kommer under våren 2019.

Träna lugnt
Scott o HenrikMercedes-Benz

 

Altra Specialized Copperhill Nord Lock