NEWSLETTER

Beste Lezer, Beste Donateur,

Enige tijd geleden hebt u zich ingeschreven via onze website (www.fwro.be) op de 'Newsletter' van het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek (FWRO).

Het belangrijkste doel van het FWRO is om de nodige financiële middelen te verzamelen en ter beschikking
te stellen van de verschillende onderzoekcentra in België, die via wetenschappelijk onderzoek, vaak multicentrisch en multidisciplinair, de levenskwaliteit van de vele patiënten die lijden aan chronische reumatische aandoeningen helpen te verbeteren.

Graag houden we u op de hoogte van de realisaties van de verschillende onderzoekcentra. Aan de hand van een korte samenvatting zullen de auteurs van wetenschappelijke publicaties in belangrijke internationale wetenschappelijke tijdschriften, u regelmatig op de hoogte houden van hun bijdragen aan het klinisch, translationeel of basiswetenschappelijk onderzoek in de reumatologie.

We blijven hopen op u onvoorwaardelijke steun aan het wetenschappelijk reumaonderzoek.
Vanaf 01/01/2011 worden giften van particulieren of bedrijven (000-0000004-04 R20590-FWRO-FRSR)
vanaf 40 € fiscaal vrijgesteld (voorheen 30 €).

SAMEN TEGEN REUMA!

Met dankbare en vriendelijke groeten,

Dr Xavier Janssens
Voorzitter FWRO


Hoe werkt rituximab in reumatoïde arthritis?
Rituximab (Mabthera) wordt gebruikt in de behandeling van reumatoïde arthritis, wanneer TNF antagonisten hebben gefaald. Rituximab is een antilichaam gericht tegen CD20, een molecule aan de oppervlakte van specifieke witte bloedcellen, die tevens B lymfocyten worden genoemd. Omdat het gebruik van het medicament een langdurige depletie van B lymfocyten als gevolg heeft, wordt het gebruikt in de behandeling van bepaalde lymfoma’s. De reden waarom rituximab ook werkt in de behandeling van reumatoide arthritis is echter onbekend.
Daarom heeft de UCL team biopten genomen en gestudeerd vanuit gewrichten van patiënten, voor en na behandeling met rituximab. Door gebruik te maken van high-density DNA microchips hebben ze beter kunnen begrijpen hoe rituximab een invloed heeft op de evolutie van reumatoïde arthritis. Ze hebben in het bijzonder kunnen aantonen dat de behandeling de activiteit verlaagt van een andere groep van witte bloedcellen:
T lymfocyten. In samenwerking met Leo Joosten, uit Nijmegen, werd een specifiek inhiberend effect vastgesteld op T lymfocyten die interleukin-17 produceren, juist die T lymfocyten die een belangrijke rol spelen in het ontstaan van de aandoening. Verder hebben ze ook intrigerende resultaten beschreven over het effect van de behandeling op de inductie van moleculen die een rol spelen in reparatie processen.
Deze laatste resultaten worden op dit moment verder gestudeerd.
Uiteindelijk hebben de onderzoekers kunnen aantonen dat patiënten die biologische tekens vertonen van
B cel activatie (bv. hogere serum concentratie van immunoglobulinen) beter reageren op het medicament.
Deze observatie brengt ons dichter bij het individualiseren van therapeutische beslissingen, gebaseerd op
de eigen karakteristieken van elke patiënt.

Gutierrez-Roelens I, Galant C, Theate I, Lories R, Durez P, Nzeusseu-Toukap A, Van den Eynde B, Houssiau FA, Lauwerys BR. Rituximab treatment induces the expression of genes involved in healing processes in the synovium. Arthritis Rheum. 2011 ; 63 : 1246-54.

van de Veerdonk FL, BR Lauwerys (co-1st author), Di Padova F, Marijnissen RJ, Koenders MI, Gutierrez-Roelens I, Durez P, Netea MG, van der Meer JWM, van den Berg WB, Joosten LA. The anti-CD20 antibody rituximab reduces the T helper 17 response. Arthritis Rheum. 2011 ; 63 : 1507-16.

Click here to unsubscribe to this newsletter.