U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze mailings.
Niet goed leesbaar? Bekijk de webversie

Problemen met de fiscus? Wij nemen het voor jou op!

Nieuwsbrief Jaeger -
februari '18

Beste lezer,

We sloten de koude februarimaand af met wat ijzingwekkend goede analyses van onze advocaten. Zo neemt Carlijn van Dijk ons mee naar een zeer recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam waarbij de Belastingdienst met succes schade heeft verhaald op het adviserende (voormalige) trustkantoor Tradman en twee van haar bestuurders in 'Trustkantoor aansprakelijk voor misgelopen belasting'. Nick van den Hoek trekt daarna fel van leer in 'Zwart loon? Anoniementarief en brutering: niet voor de boete', waarin hij de ongerechtvaardigde toepassing van het anoniementarief en brutering tezamen aan de kaak stelt. In 'Cryptovaluta, de toekomstige jacht op het nieuwe zwartsparen?' wijst Kim Helwegen ons op de gevolgen van het handelen in deze munten; ondanks dat het betalen van belastingen niet met cryptovermogen mogelijk is, bestaat wel degelijk een verplichting om cryptovermogen op te nemen in de belastingaangifte.

Over deze laatste crypotvaluta vindt u overigens ook een actueeltje in 'Controleplicht voor bitcoin handelaren?'. Kim Helwegen zet daarin uiteen dat uit de uitspraak van de rechtbank Rotterdam kan worden afgeleid dat een bitcoin handelaar zelf de plicht heeft om een eigen controle uit te voeren naar de herkomst van de bitcoins. Een gewaarschuwd mens telt voor twee?

Daarnaast begint deze maand de Specialisatieopleiding Faillisementsfraude 2018, inschrijven is nog mogelijk! Onder andere Vanessa Huygen van Dyck en Wiebe de Vries zijn hier docenten. Een tijdens deze cursus tevens te behandelen onderdeel heeft al de revue gepasseerd tijdens de workshop van Wiebe de Vries op het Jaarcongres Faillisementsfraude: Inlichtingenverplichting vs nemo tenetur.

Voor vragen over een van deze onderwerpen of een van onze andere specialismes op het fiscale belastingrecht kunt u ons altijd bereiken via 020-6760481of via info@jaeger.nl!

Team Jaeger Advocaten-belastingkundigen

Trustkantoor aansprakelijk voor misgelopen belasting?

Een bijzondere uitspraak van de rechtbank Amsterdam waarbij de Belastingdienst met succes schade heeft verhaald op het adviserende (voormalige) trustkantoor Tradman en twee van haar bestuurders. Opvallend aan deze procedure is dat de Belastingdienst de schade niet civielrechtelijk probeerde te verhalen op de belastingplichtigen zelf, maar op de adviseurs. Waarom bewandelde de Belastingdienst deze weg, wat wordt van een trustkantoor bij haar dienstverlening verlangd en moeten adviseurs vrezen voor nog meer van dit soort procedures?

Zwart loon? Anoniementarief en brutering: niet voor de boete

Als blijkt dat een ondernemer zwart loon heeft uitbetaald, dan past de inspecteur in de regel het anoniementarief toe en bruteert hij het bedrag aan belasting. Het anoniementarief is een fictie, namelijk dat ervan moet worden uitgegaan dat de anonieme werknemers in de hoogste tariefschalen van de loonbelasting vallen. Bij brutering wordt ervan uitgegaan dat de ondernemer de loonbelasting voor zijn rekening neemt (waarover ook weer loonbelasting verschuldigd is). Hierdoor kan een verviervoudiging van het bedrag aan belasting optreden. In dit blog wordt besproken dat de voor de boete niet kan worden aangesloten bij het bedrag aan belasting dat op basis het anoniementarief is berekend of is gebruteerd.

Cryptovaluta, de toekomstige jacht op het nieuwe zwartsparen?

De afgelopen jaren is de staatskas flink gespekt met inkomsten van belastingplichtigen die gebruik hebben gemaakt van de regeling voor vrijwillige verbetering die sinds 2001 bestaat. Daarnaast zijn zwartspaarders actief door de belastingdienst zelf opgejaagd en opgespoord. Het risico op ontdekking van buitenlandse bankrekeningen werd de afgelopen jaren steeds groter dankzij inzicht van de belastingdienst in bankgegevens van zwartspaarders. Met name door groepsverzoeken aan de Zwitserse fiscus om informatie te verstrekken van Nederlanders met een bankrekening bij de UBS, Credit Suisse en recent nog Julius Bär. De belastingplichtigen die de fiscus hierdoor zelf op het spoor zal komen zijn te laat om nog gebruik te maken van de hierboven genoemde in inkeerregeling. Daarnaast waren er tipgevers of werden bankgegevens gelekt aan onderzoeksjournalisten. De kans op ontdekking van niet eerder opgegeven buitenlands vermogen (dankzij internationale gegevensuitwisseling) wordt nu zelfs zo groot ingeschat dat de inkeerregeling voor de meldingen inzake buitenlands vermogen zelfs is afgeschaft per 1 januari 2018. Momenteel is echter een nieuwe uitdaging gaande voor de Belastingdienst: cryptovermogen.

Afmelden voor deze nieuwsbrief