Heraanleg Heerweg-Noord en - Zuid

Nieuwsbrief dd. 4-12-2014

 
 

Stand van zaken tot het einde van dit jaar

Voordat het bouwverlof ingaat, geven we nog graag een stand van zaken mee. Het winterse bouwverlof loopt van 22 december tot 5 januari 2015. Tijdens deze periode zal er niet gewerkt worden. Hieronder vindt u de meest actuele informatie terug.

 
Fase 3
 
 

Situering

Fase 3 omvat het kruispunt Heerweg-Noord/Nederzwijnaarde tot en met kruispunt Heerweg-Noord/Isabella Van Oostenrijkstraat.
Soort werken: spooraanleg en aanleg nieuwe voet- en fietspaden/ wegeniswerken/ rioleringswerken.
Update: de riolerings - en funderingswerken zijn klaar. Eén tramspoor zal tegen eind december aangelegd zijn in beton.
Situatie tijdens het bouwverlof: plaatselijk verkeer is toegelaten (om te laden en te lossen). Parkeren in de straat zal niet mogelijk zijn, als alternatief kunt u parkeren op één van de drie buurtparkings (Jan Sonneville, Nederzwijnaarde en Ter Linden).

Bereikbaarheid

Klik hier om zicht te krijgen op de omleidingen voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer voor FASE 3.

 
Fase 4
 
 

Situering

Fase 4 omvat het kruispunt Heerweg-Noord/Klaartestraat tot en met het kruispunt Heerweg-Noord/Rooskenstraat.
Soort werken: aanleg tramsporen en voet- en fietspaden / rioleringswerken.
Update: in de week van 15 december wordt bij normale weersomstandigheden beton gegoten. 
Situatie tijdens het bouwverlof: van Nederzwijnaarde tot de Rooskensstraat blijft de straat afgesloten voor autoverkeer omdat het beton moet uitharden. Voetgangers en fietsers kunnen er wel door. Komende van de Zwijnaarde brug kan men wel de Rooskensstraat inrijden.

Bereikbaarheid

Klik hier om zicht te krijgen op de omleidingen voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer voor FASE 4.

 
Aanpassing timing Fase 3 en 4
 
 

Einddatum

In tegenstelling tot wat eerder werd gecommuniceerd, schuift de einddatum van fase 3 en 4 op van eind januari naar begin februari 2015. Fase 1 (Heerweg Zuid) liep wat vertraging op. Om de bereikbaarheid van de buurt te vrijwaren, kon fase 3 pas aangevat worden nadat fase 1 afgerond was.

 
Fase 5
 
 

Verdere info volgt in februari 2015

Fase 3 en 4 zullen afgerond worden in de loop van februari 2015 onder voorbehoud dat het niet hard gaat winteren en geen technische problemen opduiken. Aansluitend kan fase 5 aangevat worden. Vanaf februari volgt meer informatie over deze nieuwe fase.

 
Verwacht u een levering of plant u een verhuis of verbouwing?
 
 

Neem dan contact op met  werfleider Rik Rogge op het nummer 0496  59 19 19. Hij is hiervoor uw aanspreekpunt tijdens de werkzaamheden. U kan hem herkennen aan de rode helm.

 
Wat met het ophalen van het huisvuil?
 
 

Ivago zal zelf contact opnemen met u als er onregelmatigheden zijn in de planning voor het ophalen van het huisvuil. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij: info@ivago.be.