Svenska Uppfinnareföreningen

Valnämndens nomineringar av ledamöter till styrelsen och övriga förtroendeuppdrag i Svenska Uppfinnareföreningen

Årsmöte 8 april 2017

Nu är det dags för medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen att rösta på de kandidater som man vill ska sitta på förtroendeuppdrag för föreningen. Från Valnämnden avger vi härmed våra nomineringar. Klicka på respektive namn för att få upp mer information om den nominerade.

Valnämndens nomineringar till olika förtroendeuppdrag:

STYRELSE
Ordförande*:
Inyang Eyoma Bergenstråle
, direktansluten SUF, Nyval, Mandattid 2 år

Ledamöter:
Anders Widgren, Stockholms Innovatörskrets, Nyval, Mandattid 2 år
Anders Hilmersson, Malmö Uppfinnarförening, Omval, Mandattid 2 år 
Monika Källman, Stockholms Innovatörskrets, Omval, Mandattid 2 år
Björn Arén, Göteborgs Uppfinnareförening, Nyval, Mandattid 2 år
Ann Iberius-Orrvik, Uppfinnarna i 7-härad, Nyval, Mandattid 1 år
Bosse Lindgren, Idé-Akuten Boden, Omval, Mandattid 1 år
Roland Hellander, Uppfinnarföreningen i Umeå, Omval, Mandattid 1 år
Azad Najar, direktansluten SUF, Nyval, Mandattid 1 år

*En av valnämndens ledamöter, Annica Garbring Söndergaard, reserverar sig mot nomineringen av
Inyang Eyoma Bergenstråle.

LEKMANNAREVISORER
Jan-Erik Nowacki, Täby-Danderyd Uppfinnarförening, Omval, Mandattid 1 år
Ulf Haagerup, Göteborgs Uppfinnareförening, Nyval, Mandattid 1 år
Benny Hedlund (ersättare), Göteborgs Uppfinnareförening, Nyval, Mandattid 1 år

ETIKNÄMND
Anne Närhi, direktansluten SUF, Omval, Mandattid 1 år  
Sten Wigert, Idéforum Ångermanland, Omval, Mandattid 1 år  
Gerth Öhman, Idéforum Ångermanland, Nyval, Mandattid 1 år

Obs! Röstberättigad är medlem som betalt medlemsavgift, till sin lokala medlemsförening eller till Svenska Uppfinnareföreningen, för 2017. Medlemsavgiften måste ha blivit registrerad på Svenska Uppfinnareföreningens kansli senast 1 mars 2017.

Du kan rösta:
Genom webbaserat röstningsformulär, senast 5 april.
(Obs! När du tryckt på Skicka-knappen i röstningsformuläret så skickas ditt röstningsformulär automatiskt till Svenska Uppfinnareföreningens kansli.)

eller
Genom brev till: Svenska Uppfinnareföreningen, Mailbox 512, 114 11 Stockholm. Skriv då ut röstningsformuläret och fyll i det. För att din röst ska bli giltig måste brevet ha inkommit senast 5 april. 

RÖSTNINGSFORMULÄR (klicka här)

Du kan förstås även rösta genom att direktnärvara på årsmötet.

Om du vill vara med på årsmötet 8 april kl. 09.30, Tekniska Muséet, Hörsalen, Stockholm, anmäl dig senast 3 april till anne.bock@uppfinnare.se
Årsmöteshandlingar

Valnämnden
Stefan Andtbacka
Annica Garbring Söndergaard
Hans Hällström
Nils-Olof Sjögren
Ulla Edler


Vid frågor, kontakta valnämndens ordförande: stefan.andtbacka@telia.com