U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze mailings.
Niet goed leesbaar? Bekijk de webversie

Problemen met de fiscus? Wij nemen het voor jou op!

Nieuwsbrief Jaeger -
Februari '17

Beste lezer,

Afgelopen maand werd het nieuws gedomineerd door Staatsecretaris Wiebes en zijn voorgestelde maatregelen tegen belastingontduiking. Onder andere de inkeerregeling en het fiscale verschoningsrecht ligt onder vuur, om nog maar te zwijgen over de naming and shaming van adviseurs. Genoeg inspiratie voor deze februari nieuwsbrief in ieder geval! Zo schrijft mr. Ludwijn Jaeger een kritisch stuk over deze aangekondige inperking, vertelt mr. Vanessa Huygen over de gevolgen van de eventuele afschaffing van de inkeerregeling en vat mr. Ludwijn Jaeger in zijn interview met World Wide Tax de voorgestelde maatregelen nog eens samen. Daarnaast heeft mr. Nick van den Hoek een heldere blog geschreven over "Hoe 'behoorde te weten' van btw-fraude tot bestraffing leidt" en vindt u een verslag van de lezing van mr. Ludwijn Jaeger op de Vrije Universiteit over 'Fiscale privacy'. Vergeet u ook niet eens een blik te werpen op de vele handleidingen die u kunt vinden op onze site -van belastingcontrole tot verdachtenverhoor! Veel leesplezier!

Jaeger Advocaten-belastingkundigen

BELASTINGFRAUDE RECHTVAARDIGT INPERKING VAN HET VERSCHONINGSRECHT VAN ADVOCATEN

In zijn brief van 17 januari 2017 kondigt Staatssecretaris Wiebes maatregelen aan tegen (internationale) belastingontduiking. Eén van die maatregelen is de beperking van het fiscale verschoningsrecht van advocaten en notarissen. Een bij het functioneel parket van het OM al langer gekoesterde wens! Mits de aangekondigde wetswijziging niet louter verkiezingsretoriek blijkt en juist wordt vormgegeven, lijkt deze inperking van het verschoningsrecht onafwendbaar. Maar als advisering (tegelijkertijd) de bescherming krijgt die het verdient en de geheimhouding wordt uitgebreid tot andere beroepsbeoefenaren, is die aangekondigde inperking zo gek nog niet.

Handleidingen voor leken en advocaten

Naast publicaties schrijven wij ook regelmatig blogs en handleidingen om zoveel mogelijk kennis met u te delen. Wat u moet doen bij bijvoorbeeld een inval door de FIOD, een controle onderzoek door de belastingdienst of tijdens een verhoor als verdachte leest u hier. Ook voor advocaten is de handleiding bij extern onderzoek van de NOvA beschikbaar. Een goede voorbereiding is echt het halve werk. Mocht u twijfelen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

AFSCHAFFING INKEERREGELING – DE GEVOLGEN? 8 VRAGEN.

In zijn Kamerbrief over de aanpak van belastingontduiking van 17 januari 2017 schrijft Wiebes dat hij het voornemen heeft om de inkeerregeling af te schaffen. Wat zijn plannen precies zijn wordt nog niet duidelijk, hij kondigt aan ‘nog dit jaar’ met een voorstel ter consultatie aan te bieden. Als we ervan uit moeten gaan dat de inkeerregeling inderdaad volledig verdwijnt, wat zijn dan de gevolgen voor belastingplichtigen die nog rondlopen met een fiscaal onbekend vermogen?

IN DE MEDIA- Tougher Measures Proposed to Boost Dutch Tax Compliance'

Bekijk hier het interview met o.a. mr. Ludwijn Jaeger in 'Tougher Measures Proposed to Boost Dutch Tax Compliance' naar aanleiding van de op 17 jan. jl door Staatsecretaris Wiebes voorgestelde strengere belastingmaatregelen. "Jaeger said Wiebes wants the government to have authority to demand information from companies that transfer their assets. Wiebes wants to be able to find out what happend to the money and the reasons why it was transferred".

HOE ‘BEHOORDE TE WETEN’ VAN BTW-FRAUDE TOT BESTRAFFING LEIDT

‘Wist of behoorde te weten van fraude‘ is de toverformule waarmee de Belastingdienst btw-fraude probeert aan te pakken. Voor het weigeren van het nultarief (bij leveringen binnen de EU) of het recht op vooraftrek van btw is het namelijk voldoende dat de ondernemer ‘behoorde te weten’ dat zijn leveranciers of afnemers (vaak in het buitenland) btw-fraude pleegde. Een naheffing (van doorgaans 21%) omdat je niet goed hebt opgelet, dat heeft vrij veel weg van een straf. Dit is problematisch omdat deze grond voor naheffing niet in de wet geregeld is en zodoende strijd oplevert met het beginsel ‘geen straf zonder wet’. In dit blog wordt uitgelegd hoe dit zover heeft kunnen komen.

Gastcollege mr Ludwijn Jaeger- Vrije Universiteit 'Fiscale Privacy'

Op 25 januari 2017 heeft mr. Ludwijn Jaeger een gastcollege fiscale privacy (in de praktijk) verzorgd aan de Vrije Universiteit. De groep bestond uit zowel masterstudenten fiscaal recht als studenten die de master Internet, intellectuele eigendom en ICT volgen. Docent Tijmen Wisman heeft mr. Ludwijn Jaeger benaderd om een gastcollege te verzorgen naar aanleiding van zijn blog ‘Geheimhouding Belastingdienst wordt misbruikt’.  In het college was aandacht voor de verschillende manieren waarop de Belastingdienst aan zijn informatie komt en de recente discussie over de vraag toe hoever de bevoegdheid tot het verzamelen van informatie door fiscus reikt. Zo concludeerde advocaat-generaal Niessen op 16 augustus 2016 dat de gegevensverzameling van de fiscus met behulp van de camera’s van de politie langs de snelweg, strijd kan opleveren met het recht op privacy. Ook was er in het college aandacht voor de fiscale geheimhoudingsplicht van artikel 67 AWR- en de uitzonderingen die daarop bestaan. Na kort de relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie EU te hebben besproken, sloot mr. Ludwijn Jaeger af met de (soms beperkte) mogelijkheden om verweer te voeren tegen een geconstateerde schending van de fiscale privacy.

Afmelden voor deze nieuwsbrief