U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze mailings. Niet goed leesbaar? Bekijk de webversie

Toewijzing 4 extra scholen Muziekimpulsgelden

Van maar liefst vier scholen is de aanvraag gehonoreerd voor de Impuls Muziekonderwijs van het Fonds van de Cultuurparticipatie. Vanaf schooljaar 2018-2019 gaan zij aan de slag met meer muziek in de klas door middel van deskundigheidsbevordering, structurele muzieklessen en een intensieve samenwerking met een culturele partner. Het gaat om de Christiaan Huygens en Het Kompas in Dronten, De Lepelaar in Lelystad en De Ark in Espel. FleCk zal de scholen en culturele partners de gehele periode van ondersteuning en advies blijven voorzien en monitoren hoe zij zich ontwikkelen.

Ruim scholingsaanbod FleCk tot aan de zomer

Ben je tot het eind van dit schooljaar ook nog op zoek naar verdieping of verbreding op het gebied van cultuuronderwijs? Heb je bijvoorbeeld behoefte aan inspiratie in inzichten over 21e eeuwse vaardigheden of een inspirerende workshop Fouten maken moed? Kijk dan eens naar het brede scholingsaanbod dat FleCk heeft ontwikkeld. Ook staan er nog een aantal ICC-netwerkbijeenkomsten in de provincie gepland. ICC-ers die willen uitwisselen met elkaar en inspiratie opdoen, zijn van harte uitgenodigd.

Save the date! Dag van de Cultuureducatie 2018

Op woensdag 7 november 2018 vindt FleCks jaarlijkse Dag van de Cultuureducatie Flevoland plaats. De Dag van de Cultuureducatie is dè inspiratiedag voor scholen, Pabo-studenten en cultuuraanbieders. Noteer daarom alvast 7 november in je agenda. Wil je nog eens bekijken hoe de editie van 2017 eruit zag, waarin we inzoomden op vakoverstijgend cultuuronderwijs, bekijk dan deze link.

Projectweken De Culturele Haven van start

Na de voorjaarsvakantie dompelen zestien Flevolandse basisscholen zich onder met de projectweken van De Culturele Haven. De basisscholen worden op zijn kop gezet en staan twee weken lang in het teken van Flevoland, de unieke poldergeschiedenis en kunst en cultuur. Tijdens deze projectweken gaan ruim 3300 leerlingen uit Zeewolde, Lelystad, Urk en Dronten aan de slag met cultuurlessen op school. Ook komen er kunstenaars in de klas en gaan de leerlingen op excursie naar Batavialand, Land-art, BonteHond, De Meerpaal, Kubus, De Verbeelding en zeemanskoren. Lees meer... 

De Culturele Haven pakt uit rondom 100 jaar Zuiderzeewet

We vieren dit jaar 100 jaar Zuiderzeewet! Dankzij deze wet is Flevoland ontstaan en hebben we niet alleen in onze provincie, maar ook daarbuiten ‘droge voeten’. Reden voor een feestje dus! Lees meer... 

Interne Cultuur Coördinatoren in spe zijn flink op stoom

Het gaat goed met het aantal cultuur coördinatoren (in spe) in de provincie Flevoland. Momenteel worden er twee ICC-cursussen gegeven; een cursusgroep in Almere, en een cursusgroep met deelnemers uit de diverse gemeenten uit de provincie. De deelnemende leerkrachten of directeuren hebben tot nu toe (in overleg met hun team) hun cultuurvisie ontwikkeld en vanuit verschillende oogpunten de gewenste situatie voor hun school geschetst. Willen we dat onze leerlingen zich verdiepen in een discipline, bijvoorbeeld Muziek, of laten we ze kennismaken met het gehele pallet aan kunstdisciplines? Het zijn hele interessante en waardevolle processen die de trainers van FleCk en Collage Almere van harte begeleiden.

Preview scholingsaanbod FleCk schooljaar 2018-2019

Achter de schermen is FleCk hard aan het werk met het scholingsaanbod voor schooljaar 2018-2019. We hebben onder meer de workshops Woordenschat & kunst, Leerlijnenlab & creativiteitsontwikkeling en kunst met potlood ingetekend. In overleg met de lokale culturele partners uit de zes gemeenten in Flevoland, stemmen we alle vormen van (na)scholing en netwerkbijeenkomsten voor ICC-ers, leerkrachten en teams af. Wordt vervolgd!

Tweede design-sprint co-creatietraject VMBO-scholen stelt belevingswereld leerling centraal

‘Hoe kunnen leerlingen bouwen aan de Flevolandse cultuur?’ Deze vraag stond 6 februari centraal tijdens de tweede design-sprint van het co-creatieproject van FleCk. Docenten van zeven vmbo-scholen in Flevoland kwamen samen in het Mechanisch Erfgoed Centrum in Dronten om de resultaten van een onderzoek onder hun leerlingen te analyseren.

Zes uur lang werd er gebrainstormd, gebrainwritten, met lego gebouwd en op vol vermogen out of the box gedacht. Dit intensieve samen-handelen heeft tientallen ideeën opgeleverd voor de bouwstenen van de toekomstige leerlijnen van de VMBO-scholen. Lees meer... 

Afmelden voor deze nieuwsbrief