Bekijk de Webversie

 

covid

Globalisatiemechanisme voor ondernemingen met zwaar omzetverlies in 2020

Ook ondernemingen die geen vaste medewerkers in dienst hebben, zullen een beroep kunnen doen op het globalisatiemechanisme. Het gaat om ondernemingen die gebruik maken van uitzendkrachten, jobstudenten en dienstenleveranciers. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. De nieuwe maatregel wordt nog aangemeld bij de Europese Commissie.

>> Lees meer 

wireless ICT

Wireless ICT (5G): Vlaanderen neemt deel aan nieuwe S3-partnerschap

Vorige maand ging het ‘Wireless ICT’ partnerschap van start met een kick off meeting. Via EU-brede cross-regionale samenwerking zal het partnerschap ertoe bijdragen om een gezamenlijke strategie te hanteren om investeringen op het vlak van snelle en energie- en hulpbronnenefficiënte draadloze ICT mogelijk te maken. Vlaanderen heeft via Departement EWI aansluiting gezocht bij dit partnerschap om Vlaamse stakeholders alle kansen te bieden om deel te nemen aan de projecten binnen dit partnerschap.

>> Lees meer 

creatieve sector

Indrukwekkende economische groei voor de culturele en creatieve sector in de laatste 10 jaar

De culturele en creatieve sectoren (CCS) zoals gamingindustrie, mode en communicatiesector zijn in de laatste 10 jaar sterk gegroeid, dat meldt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. De tewerkstelling is met een derde toegenomen, de omzet is met de helft toegenomen en de toegevoegde waarde is met twee derde toegenomen sinds de vorige meting in 2009. Wat de uiteindelijke impact van de coronacrisis zal zijn, zal wellicht pas duidelijk worden in 2022. 

>> Lees meer 

vario

VARIO-advies ‘Burgers betrekken bij het wetenschaps- en innovatiebeleid’

VARIO werd door Vlaams minister van Innovatie, Hilde Crevits, om een startnota gevraagd met mogelijke scenario’s om burgers, individueel of georganiseerd, bij het wetenschaps- en innovatiebeleid te betrekken. Op basis van deze startnota, wil de minister een dialoog beginnen om te komen tot een gedragen visie op een structurele aanpak. Op basis van gegevens uit deskresearch en expertenbevragingen maakte VARIO een model met drie ‘lagen’ of groepen van mogelijke scenario’s. Bij het model formuleerde VARIO een aantal aanbevelingen.

>> Lees meer 

vlaio

2020 nieuw recordjaar voor innovatiesteun aan Vlaamse kmo's

In 2020 hebben bijna 700 Vlaamse bedrijven innovatiesteun ontvangen. Dat is ruim een derde meer dan in 2019. In totaal gaat het om een bedrag van 267,5 miljoen euro. Voor het 3de jaar op een rij gaat meer dan de helft van de steun naar kleine en middelgrote bedrijven.

>> Lees meer 

EWI-commissie

Verslag EWI-commissie

Minister Crevits beantwoordde vorige week in de EWI-commissie vragen over kennisdeling van de resultaten van smartcityprojecten, missiegericht innovatiebeleid en de voorbereidingen op een 'Plan C' en een nieuwe coronalockdown.

>> Bekijk het verslag

EIT

Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT): politiek akkoord tussen Raad en Europees Parlement

Vorige week werd tussen de Raad en het Europees Parlement een politiek akkoord bereikt over een wijziging van de rechtsgrondslag van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) en de nieuwe strategische innovatieagenda van het EIT voor 2021-2027. Met een begroting van bijna 3 miljard euro – een stijging met bijna 600 miljoen euro vergeleken met de huidige financieringsperiode – zal het EIT zowel het herstel van de economie als de groene en de digitale transitie stimuleren met het oog op een duurzamere en veerkrachtigere samenleving.

>> Lees meer 

Ook nog deze week


Vlaamse Regering
Beslissing Vlaamse Regering deze week
O.a. plan Vlaamse Veerkracht: Kapitaalverhoging bij PMV en LRM nv, 12 miljoen euro subsidie werkjaar 2021 voor Onderzoeksprogramma Artificiële Intelligentie (AI) en aanstelling vertegenwoordigers Vlaamse Regering bij Wetenschappelijk comité voor prijsobservatie en -analyse van het INR.
>> Lees meer

SV
Schriftelijke vragen deze week

O.a. ondersteuning land- en tuinbouwsector via VLAIO, inzet van zelfrijdende landbouwvoertuigen en drones en uitgebreide garantiefaciliteit Europees Investeringsfonds voor creatieve en culturele sector.

>> Bekijk alle vragen en antwoorden

covid
Video: COVID-19 data delen en beschikbaar maken

Het ELIXIR België team in VIB ontwikkelde, in samenwerking met ELIXIR Duitsland en het Europese COVID-19 Data Platform, een applicatie die het delen en beschikbaar maken van COVID-19 data vereenvoudigt. Vlaamse wetenschappers zetten zo internationaal de toon in het delen van noodzakelijke wetenschappelijke informatie om het coronavirus in bedwang te houden en te bestrijden.

>> Bekijk de video


Agenda


Meest gelezen vorige EWI-nieuwsbrief
  1. CurieuzeNeuzen-project gaat hitte en droogte in Vlaamse tuinen onderzoeken
  2. Vriendenaandeel beschikbaar vanaf half februari
  3. Circulaire economie kan 30.000 nieuwe banen creëren tegen 2030
     

Vorige nieuwsbrieven gemist? Bekijk ze hier© 2021. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Beheer inschrijving
Uitschrijven