U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze mailings.
Niet goed leesbaar? Bekijk de webversie

Problemen met de fiscus? Wij nemen het voor jou op!

Nieuwsbrief Jaeger -
April '17

Beste lezer,

Na de feestelijke maand waarin Nederland oranje kleurde, voerde ook het blauw van de Belastingdienst wederom de boventoon. Zo maakt de Hoge Raad duidelijk dat een belastingaangifte waarvan de belastingrechter oordeelt dat deze onjuist is, maar waarvoor achteraf een onderbouwing kan worden gevonden die objectief verdedigbaar is, nooit opzettelijk onjuist is; lees hierover meer in de blog van mr. Vanessa Huygen-van Dyck Jagersma.  Ook kwam de Belastingdienst wederom in het nieuws door haar klopjacht op de zwartspaarder: de rechter in Texas oordeelde dat American Express haar de informatie over Nederlanders met een creditkaart van deze organisatie moet verstrekken (lees ook de blog 'Valt het doek voor de zwartspaarder?' door mr. Marloes Lammers). Maar natuurlijk is er nog veel meer informatie te delen: wat te denken van de blog van mr. Nick van den Hoek over de grenzen van het heffen van belasting na een vrijspraak in 'Vrijgesproken en toch belast: strijd met de onschuldpresumptie?' en een zeer inhoudelijke presentatie door mr. Ludwijn Jaeger bij het Gerechthof Arnhem over de waardering van getuigenbewijs.

Last but not least bevat deze nieuwsbrief een uitnodiging voor onze Kennissessie Beboeting 1 juni 2017 waarvoor u zich kunt aanmelden tot 19 mei aanstaande!

Veel leesplezier!

Jaeger Advocaten-belastingkundigen

ps: Vergeet u ook niet door te klikken naar de uiteenzetting in het Advocatenblad (2017-4) over 'Het recht om verschoningsrecht' met daarin een bijdrage van Ludwijn Jaeger en zijn blog ‘Belastingfraude rechtvaardigt inperking van het verschoningsrecht van advocaten'?
 

Vrijgesproken en toch belast: strijd met de onschuldpresumptie?

Het gebeurt met enige regelmaat. Een strafzaak eindigt in een vrijspraak en de al dan niet gefrustreerde officier van justitie schuift het strafdossier door naar zijn collega ambtenaar, de inspecteur der Rijksbelastingen. De inspecteur legt vervolgens op basis van het strafdossier aanslagen op, het liefst met behulp van omkering van de bewijslast en vrijwel altijd met boetes. Kan dat zomaar? Meestal wel, is het ontnuchterende antwoord op deze vraag. In dit blog staan de grenzen van het heffen van belasting na een vrijspraak centraal.

Getuigenbewijs- Lezing Ludwijn Jaeger Gerechtshof Arnhem/leeuwarden

Op 27 maart jl. gaf mr. Ludwijn Jaeger op uitnodiging van het Gerechtshof een lezing voor de belastingafdelingen van Hof Arnhem/Leeuwarden en Rechtbank Gelderland tijdens een studiemiddag over 'De omgang met bewijs'.

 

Rechters zien zich vaak geconfronteerd met een bewijsaanbod waarvoor de zaak moet worden aangehouden, echter kan dit de voortgang van het proces belemmeren. Hoe als rechter om te gaan met de waardering van het bewijsaanbod, recht te doen aan de belangen van partijen, maar mede het belang van een doelmatige procesgang in het oog te houden?  Het was een inspirerende middag vol discussie waar duidelijk gezocht werd naar een manier om recht te doen aan de belangen van partijen zonder de behandeling van de zaak onnodig te vertragen. U kunt de hele presentatie hieronder bekijken en downloaden.

Geen fiscale boete of strafvervolging bij objectief pleitbaar standpunt

In een arrest van 21 april 2017 heeft de Hoge Raad langverwachte duidelijkheid gegeven over wanneer een onjuiste aangifte straffeloos blijft. We wisten al dat verdedigbaar onjuist oftewel een ‘pleitbaar standpunt’ een fiscale boete uitsluit. Maar geldt dit ook voor achteraf bedachte standpunten? Of moet de belastingplichtige bij het doen van de aangifte al hebben bedacht waarom zijn mogelijk onjuiste aangifte toch pleitbaar is? De Hoge Raad geeft nu uitleg voor zowel de fiscale boete als bij strafrechtelijke vervolging.

Kennissessie Beboeting - 1 juni 2017

Wij organiseren op 1 juni as. een kennissessie over de beboeting van facilitators (lees: de belastingadviseur) van 17.00 tot 19.00 uur. U kunt er hier meer over lezen. Ondanks dat de Belastingdienst tot op heden nog niet echt veel gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, wordt de kans daarop wel steeds groter en zijn naar verluid de eerste dertien 4e tranche boetes een feit. Ook bijwonen? Mailt u gerust naar vaneldijk@jaeger.nl voor aanmelding en voor meer informatie. Wist u overigens dat onze kennissessies voldoen aan de voorwaarden voor onderwijs als gesteld in de PE-reglementen van de Nederlandse orde van Belastingadviseurs (NOB) en wij tevens accreditatie bij het Register Belastingadviseurs (RB) hebben aangevraagd? Na afloop van de bijeenkomst ontvangt u als deelnemer dan uiteraard ook een certificaat dat u kunt gebruiken voor uw PE-verplichting.

Valt het doek voor de zwartspaarder?

Het nieuws, nationaal en internationaal, is weer druk in de weer met personen die een buitenlandse bankrekening hebben (gehad). Zo bleek vorige week dat de FIOD invallen heeft gedaan met betrekking tot bankrekeningen bij Credit Suisse. Vandaag blijkt dat de Belastingdienst aan American Express informatie heeft gevraagd over Nederlanders met een creditkaart van deze organisatie. Een rechter in El Paso, Texas oordeelde op 31 maart jl. dat American Express de informatie moet verstrekken.

Afmelden voor deze nieuwsbrief