U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze mailings.
Niet goed leesbaar? Bekijk de webversie

Problemen met de fiscus? Wij nemen het voor jou op!

Nieuwsbrief Jaeger -
Juni '17

Beste lezer,


Ook nu de zomer echt in zicht komt zitten we bij Jaeger niet stil. In deze versie van onze nieuwsbrief willen we allereerst onze nieuwe collega voorstellen; mr. Carlijn van Dijk komt ons team versterken als advocaat-belastingkundige. Klik hier om meer over Carlijn te weten te komen. Daarnaast zijn er (al dan niet als vakantieliteratuur) natuurlijk weer interessante blogs om te lezen. Zo schrijft mr. Marloes Lammers een stuk over de meldplicht van de fiscale intermediair die eraan zit te komen, vertelt mr. Ludwijn Jaeger over de verstrekkingen van inlichtingen aan de inspecteur en heeft mr. Nick van den Hoek een blog geschreven over het recente arrest van de belastingkamer van de Hoge Raad over belastingheffing na seponering van de strafvervolging vanwege onvoldoende bewijs. Mocht u wat dieper in de vergrijpboete of de kwestie over de ontvankelijkheid van een beroepschrift willen duiken, kijkt u dan vooral ook eens naar de nieuwe commentaren van mr. Marloes Lammers en mr. Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma in het tijdschrift NTFR.


Veel leesplezier!

 

 

Even voorstellen; nieuwe collega mr. Carlijn van Dijk

Per 1 juli wordt ons team versterkt met een nieuwe collega. Graag stelt zij zich aan u voor:

 

Mijn naam is Carlijn van Dijk. Ik ben geboren en getogen in het oosten van het land (Enschede). Na mijn studies fiscaal recht en strafrecht in het noorden (Groningen) ben ik al weer vele jaren woonachtig in het westen (Amsterdam). Hier heb ik vier jaren bij PwC als fiscalist op de btw-afdeling gewerkt voordat ik eind 2014 de overstap maakte naar de fiscale advocatuur (De Bont Advocaten).

De belastingadviseur als klikspaan?

Wie kent het versje niet: Klikspaan, halve maan, jij mag niet door mijn straatje gaan, hondje zal je bijten, poesje zal je krabbelen, dat krijg je van al dat babbelen? De positie van de belastingadviseur is hoe langer hoe minder te benijden. Heb je een mooie opzet bedacht om jouw klant belasting te laten besparen, moet je die vanaf 2019, althans dat is het idee van de Europese Commissie, voortaan vooraf gaan melden. Wordt de belastingadviseur daarmee niet een veredelde medewerker van de Belastingdienst? En wat wil de Belastingdienst met al deze data gaan doen?

De (niet afdwingbare) gehoudenheid inlichtingen aan de inspecteur te verstrekken

Artikel 47 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR) bepaalt dat eenieder gehouden is om desgevraagd gegevens, inlichtingen en administratie aan de inspecteur te verstrekken voor zover dat van belang kan zijn voor zijn eigen belastingheffing. Nakoming van deze verplichting kan zo nodig bij de civiele rechter worden afgedwongen met een dwangsom. Het afdwingen van informatie in de fase dat een geschil is gerezen is echter in strijd met de gelijkheid van procespartijen.

Hoge Raad: heffing na seponering strafvervolging leidt tot schending onschuldpresumptie

In een arrest van 2 juni 2017 heeft de Hoge Raad nader geduid wanneer het opleggen van aanslagen na op niets uitgelopen strafrechtelijk onderzoek, schending van de onschuldpresumptie oplevert. De Hoge Raad overwoog: β€œDit zal zich onder meer kunnen voordoen als het sepot een zogenoemd technisch sepot is, inhoudend dat niet (verder) wordt vervolgd op de grond dat onvoldoende bewijs aanwezig is.” In dit blog wordt besproken wat de betekenis van dit arrest is voor het opleggen van aanslagen na een vrijspraak of sepotbeslissing.

Afmelden voor deze nieuwsbrief