U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze mailings.
Niet goed leesbaar? Bekijk de webversie

Problemen met de fiscus? Wij nemen het voor jou op!

Nieuwsbrief Jaeger -
Maart '17

Beste lezer,

Afgelopen maand was het in het financiëel-juridische landschap niet alleen onrustig door de verkiezingsstrijd en de daarmee gepaard gaande beloften, maar hielden ook diverse uitspraken de gemoederen bezig. Zo zette de Hoge Raad definitief een streep door de terugwerkende kracht van de Edelweiss-route, besloot zij ook dat de fiscus de zogenaamde ANPR-camerabeelden niet mag gebruiken voor haar controles, en maakte de rechtbank Amsterdam in een zaak van mr. drs. Wiebe de Vries– terecht – duidelijk dat het ‘nemo tenetur-beginsel’, oftewel het recht van een verdachte om zichzelf niet te belasten, óók ziet op documenten indien na een verdenking in het kader van de uitoefening van controle bevoegdheden wordt beroepen op een informatieverplichting. De Hoge Raad kreeg overigens zelf ook nog het antwoord van het Hof van Justitie EU op haar prejudiciële vraag dat de standstillbepaling van artikel 64 VWEU wel van toepassing is op de Nederlandse verlengde navorderingstermijn voor buitenlandsituaties, waar mr. Nick van den Hoek een blog over heeft geschreven. Omdat het verder weer ‘die tijd van het jaar is’ in deze nieuwsbrief nog een blog van mr. Marloes Lammers over de controle door de belastingdienst, en een kort verslag van haar gezamenlijke lezing met mr. Kim Helwegen over dit onderwerp aan de masterstudenten van de VU. En vergeet u daarnaast niet het blog te lezen van mr. drs. Wiebe de Vries over de nieuwe Failissementswet? En tevens over zijn optreden op de Ketenbeslagdag van de Politie? Veel leesplezier!

Jaeger Advocaten-belastingkundigen

Ps: Wij organiseren op 12 april een netwerktafel over de beboeting van facilitators (lees: de belastingadviseur). Ondanks dat de Belastingdienst tot op heden nog niet echt veel gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, wordt de kans daarop wel steeds groter en zijn naar verluid de eerste dertien 4e tranche boetes een feit. Ook bijwonen? Mailt u gerust naar vaneldijk@jaeger.nl voor aanmelding en meer informatie.
 

HVJ: VOORTVARENDHEIDSEIS GELDT NIET VOOR ZWITSERSE ZWARTSPAARDERS

Op 15 februari 2017 heeft het Hof van Justitie EU (HvJ) prejudiciële vragen van de Hoge Raad beantwoord inhoudende dat de standstillbepaling van artikel 64 VWEU van toepassing is op de Nederlandse verlengde navorderingstermijn voor buitenlandsituaties. Dit betekent dat de eerdere jurisprudentie waarin een voortvarendheidseis is gesteld, voor een effectenrekening in een ‘derde land’ als Zwitserland of Panama niet van toepassing is. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor zwartspaarders- en inkeerders met een effectenrekening in een derde land, waarbij de inspecteur langer dan zes maanden stilzit. In dit blog wordt nadere duiding gegeven aan de prejudiciële antwoorden van het HvJ en worden andere mogelijkheden besproken om op te komen tegen de verlengde navorderingstermijn.

EEN CONTROLE VAN DE BELASTINGDIENST?

Lezing over controle voor studenten van de VU
Op vrijdag 3 maart jl. mocht Jaeger Advocaten-belastingkundigen een twintigtal studenten van de Fiscale Studievereniging Vrije Universiteit Amsterdam (FSVU) verwelkomen op ons kantoor. Aan de hand van diverse vragen hebben mr. Marloes Lammers en mr. Kim Helwegen de studenten aan de ‘formele’ tand gevoeld. Is een ondernemer bijvoorbeeld verplicht om mee te werken aan een boekenonderzoek van de Belastingdienst, of is een ondernemer verplicht de inspecteur in zijn privéwoning te ontvangen of mag de inspecteur zelf in de kasten van de ondernemer kijken? Kortom allemaal vragen waarbij het formele belastingrecht een belangrijke rol speelt. Waar mogelijk hebben wij ook een kort uitstapje naar het fiscale strafrecht gemaakt. Uiteraard hebben wij deze bijeenkomst afgesloten in het gezellige Café Kale. Al met al een geslaagde bijeenkomst waarbij de fiscale studenten een mooi kijkje in onze procespraktijk hebben gekregen. Wilt u ook zo’n inkijkje in onze ‘keuken’, neem dan contact met ons op.

Ondernemers aan de beurt voor een controle
Mr. Marloes Lammers heeft over dit onderwerp ook een blog geschreven, 'Bent u dit jaar aan de beurt voor een controle van de belastingdienst?' U leest de introductie hier: In het verleden werd gezegd dat elke ondernemer eens in de 5 jaar te maken kreeg met een controle van de Belastingdienst. Door allerlei ontwikkelingen binnen de Belastingdienst is die tijdsfrequentie afgenomen. Inmiddels is het zo dat in de praktijk wordt gezegd dat een ondernemer meestal één keer in zijn ondernemerscarrière wordt geconfronteerd met een controle. Hoewel de frequentie dus afneemt, worden de perikelen die verbonden zijn aan een controle wel steeds groter. De reden daarvoor: niet alleen de belastingplichtige doet aan grensverkenning, ook de Belastingdienst experimenteert met wat toelaatbaar is. Maar wat kun je als ondernemer verwachten tijdens een controle en hoe moet je je daarbij als ondernemer opstellen?

NIEUWE FAILLISSEMENTSWET DOORBREEKT GEHEIMHOUDING: WAT WILT U KWIJT?

Om faillissementsfraude te bestrijden krijgt de curator in de nieuwe wetgeving meer taken toebedeeld. In het parlement bestaat discussie over de mate waarin een failliet maar bijvoorbeeld ook zijn adviseur moet meewerken op het moment een curator om informatie vraagt. Wat doet u (in elk geval zo lang de wetgever er nog niet over uit is)?

Ketenbeslagdag Politie -8 maart

Op 8 maart jl. heeft op de Politieacademie te Apeldoorn de Ketenbeslagdag 2017 plaatsgevonden. Deze bijeenkomst stond vooral in het teken van het afgelopen jaar door de Ombudsman uitgebrachte rapport ‘Waar is mijn auto’. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst werd door de Ombudsman en vertegenwoordigers van de politie, het openbaar Ministerie en Domeinen Roerende Zaken ingegaan op de in dit rapport gesignaleerde problemen bij de afhandeling van in het kader van strafrechtelijke onderzoeken inbeslaggenomen voorwerpen. Mr. drs. Wiebe. de Vries heeft tijdens deze bijeenkomst, samen met mr. Sabine Pijl van Cleerdin en Hamer Advocaten uiteengezet vanuit hoe vanuit het perspectief van de advocatuur naar deze problemen wordt gekeken en welke acties zouden moeten worden ondernomen om de afhandeling van inbeslaggenomen voorwerpen soepeler en transparanter te laten verlopen. Mr. drs. Wiebe de Vries heeft daarnaast ten overstaan van het publiek, dat tevens bestond uit de hiervoor genoemde bloedgroepen, nog uiteengezet dat het in de praktijk te vaak voorkomt dat na een doorzoeking (vooral voorwerpen van waarde) niet worden geregistreerd waardoor het vermoeden bestaat dat zaken in de zakken van opsporingsambtenaren verdwijnen. Hierover hebben mevrouw Pijl en De Vries zich eerder uitgelaten in een item bij Een Vandaag.

Afmelden voor deze nieuwsbrief