bekijk online | uitschrijven
Ongewervelden Flits - De meetnetten
De meetnetten

De komende 5 jaar zullen vrijwilligers van Natuurpunt in opdracht van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) populatiegegevens verzamelen over 78 bedreigde dier- en plantensoorten. In dit Meetnetten-project zijn ook een heel aantal van onze kwetsbare ongewervelden opgenomen.

Libellen

Bij de libellen gaat het over tien soorten. In 2016 starten de meetnetten van Maanwaterjuffer, Rivierrombout, Kempense heidelibel en Gevlekte witsnuitlibel.

Voor dit jaar zoeken we nog mensen voor het tellen van larvenhuidjes van Rivierrombout in Antwerpen. Deze monitoring kan uitgevoerd worden door iedereen die interesse en tijd heeft. Op 25 juni organiseren we een excursie waar je te weten komt hoe dit in zijn werk gaat:

Dagvlinders

Elf soorten dagvlinders zijn opgenomen in de Meetnetten. In 2016 starten we voor vier soorten transecttellingen op die, driemaal per vliegseizoen, bij goed weer gelopen worden. Veldparelmoervlinder, Kommavlinder, Heivlinder en Argusvlinder. Voor een vijfde soort, het Gentiaanblauwtje, tellen we in 2016 de eitjes op zijn waardplant Klokjesgentiaan.

We zijn dringend op zoek naar mensen voor het tellen van de Heivlinder en Kommavlinder!

Spinnen

Dit jaar tellen vrijwilligers van Naturpunt en ARABEL de zeldzame Lentevuurspin en brengen ze de verspreiding in kaart van de Gerande oeverspin. Geef dus zeker je waarnemingen in op waarnemingen.be als je er één ziet. Heb je zelf zin om op excursie te gaan naar een potentieel gebied voor Gerande oeverspin? Laat het ons zeker weten!

Kevers

De komende jaren brengen we de verspreiding van het Vliegend hert beter in kaart. Benieuwd of je mee kan zoeken in jouw buurt? Wij bezorgen je kaartjes met historische vindplaatsen en potentiële leefgebieden. Op vrijdag 24 juni organiseren we een avondexcursie in Overijse over hoe je deze grote, indrukwekkende soort kan herkennen en waar je hem moet zoeken:

Mollusken

De Nauwe korfslak, Zeggekorfslak, Platte schijfhoren en Bataafse stroommossel zijn niet alleen mooie, maar ook Europees beschermde Habitatrichtlijnsoorten. Toch is er weinig geweten over hun verspreiding in Vlaanderen. De nieuwe Slakkenwerkgroep ARIANTA tracht hier verandering in te brengen. Met een reeks excursies leer je hoe je deze soorten kan herkennen, en hoe mooi onze Vlaamse slakken zijn.

In de loop van de komende weken volgen er nog een hele reeks excursies. Hou hier het hele assortiment in de gaten.

Sprinkhanen

We volgen twee soorten sprinkhanen op via de meetnetten. In 2016 starten we met de Zadelsprinkhaan in Limburg. Vanaf 2017 zal ook het zeldzame Schavertje gemonitord worden aan de kust. Hiervoor slaan Natuurpunt, Sprinkhanenwerkgroep Saltabel en LIKONA de handen in elkaar. Wil je leren hoe je deze soorten kan herkennen, of helpen ze beter in kaart te brengen? Kom naar een van onze excursies of contacteer hannes.ledegen@natuurpunt.be.

Opleidingen en excursies

Bekijk hier het steeds groeiende assortiment opleidingen en excursies van de meetnetten.
Heb je interesse om een van de bovenstaande soorten mee in kaart te brengen of een aantal keer per jaar te gaan tellen in een gebied bij jou in de buurt?

Lees meer op www.natuurpunt.be/meetnetten
Contacteer meetnetcoördinator hannes.ledegen@natuurpunt.be

En verder ook nog: ga vuurvliegjes zoeken!

Zijn er vrijwilligers om te gaan speuren naar nieuwe vindplaatsen voor vuurvliegjes? De komende 2-3 weken zijn de hoogdagen, zo tussen 22:30-23:30 u.

De Glimwormenwerkgroep organiseert ook een aantal glimwormenwandelingen: