U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze mailings.
Niet goed leesbaar? Bekijk de webversie

Problemen met de fiscus? Wij nemen het voor jou op!

Nieuwsbrief Jaeger -
December '17

Beste lezer,

Op het randje van 2017 ontvangt u van ons de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Zoals vaker het geval, geldt ook hier 'last but not least', want er liggen weer een paar mooie publicaties voor u  klaar. Mr. Kim Helwegen trapt af met 'Witwassen van criminele inkomsten via cryptovaluta'; een kraakheldere blog over de strafrechterlijke risico's bij de verdenking van witwassen via bitcoins. In 'Wat als de fiscale bewijslast wordt omgekeerd?' van mr. Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma gaan we fiscaal de diepte in: wat is een ‘redelijke schatting' van de belastingdienst en welke kansen zijn er in die fase om een aanslag naar beneden te krijgen?

Omdat wij als Jaeger Advocaten-belastingkundigen (om in kersterminolgie te blijven) heilig geloven in de voordelen van kennisdeling, vindt u omlaag ook de presentatie van de kennissessie met als thema 'De gevolgen van het belastingplan 2018 door inperkingen op de rechtsbescherming', als ook de presentatie van Mr. Wiebe de Vries op het Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude van 14 december jl. Overigens kunt u zich nu al inschrijven voor de Specialisatieopleiding Faillisementsfraude -intergrale aanpak faillisementsfraude- editie 2018, waar mr. Wiebe de Vries en mr. Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma ook docent zijn.

Fijne feestdagen en graag tot in het nieuwe jaar!

Team Jaeger Advocaten-belastingkundigen

WITWASSEN VAN CRIMINELE INKOMSTEN VIA CRYPTOVALUTA

Cryptovaluta worden vaak in een adem genoemd met witwassen. Het jaar 2017 komt ten einde en de Rechtspraak telt 15 gepubliceerde uitspraken over het witwassen van criminele inkomsten via cryptovaluta (en het is mij bekend dat nog een aantal strafrechtelijke onderzoeken en uitspraken in de pijplijn zitten). Verschillende verdachten zijn reeds veroordeeld voor het witwassen met bitcoins die afkomstig zijn uit drugshandel via het darkweb. Ook de modus operandi waarbij bitcoins ingewisseld werden tegen contant geld bij een bitcoinhandelaar die anonimiteit garandeerde om de criminele herkomst van de bitcoins te verhullen heeft tot veroordelingen geleid. Cryptovaluta in het (fiscaal) strafrecht lenen zich voor een beschouwing die het karakter van deze blog overstijgt. Ik zal mijn blog beperken tot een aantal aspecten waarmee ik vind dat in een strafzaak rekening moet worden gehouden bij een verdenking van witwassen via bitcoins.

WAT ALS DE FISCALE BEWIJSLAST WORDT OMGEKEERD?

Als de Belastingdienst een belastingaanslag wil opleggen die afwijkt van wat er is aangegeven, is de hoofdregel dat de fiscus moet bewijzen dat er – bijvoorbeeld – meer inkomen is genoten. Daarop zijn uitzonderingen gemaakt als in situaties waarin geen of onjuiste aangifte is gedaan of na een weigering gevraagde informatie te verstrekken. Omkering betekent bovendien verzwaring van de bewijslast, een extreem hoge lat om aan te voldoen. Wel moet de fiscus zijn aanslag baseren op een ‘redelijke schatting’. Wat is redelijk en welke kansen zijn er in die fase om een aanslag naar beneden te krijgen?

Kennissessie 'De gevolgen van het belastingplan 2018 door inperkingen op de rechtsbescherming'

Op verschillende punten worden in het wetsvoorstel ‘Overige Fiscale Maatregelen 2018’ (OFM 2018) aanpassingen voorgesteld die de stand van de rechtsbescherming van belastingplichtigen geen goed doen. Zo wordt met een beroep op de verhoogde pakkans voor zwartspaarders rigoureus de gehele inkeerregeling bij het grofvuil gezet, ook voor de strafrechtelijke gevolgen. In de tweede plaats wordt met betrekking tot fiscaal beslag een gat geslagen in de rechtsbescherming: de schorsende werking van verzet wordt afgeschaft, terwijl een rechtsingang tegen (afwijzende) beslissingen op uitstel van betaling pas in 2019 zal worden ingevoerd. Het derde formele voorstel betreft de (navorderings-)termijnen bij de heffing van schenk- en erfbelasting. Een uitwerking van deze punten vindt u hier in onze volledige presentatie van 20 dec jl (deel I en deel II)!

Informatieverplichting vs. verbod op zelfincriminatie: presentatie Jaarcongres Faillissementsfraude

Op 14 december 2017 vond de eerste editie van het Jaarcongres van het Kennisplatform Faillissementsfraude plaats. 120 deelnemers (o.a. curatoren, rechters, officieren van justitie, medewerkers politie, fiscus, FIOD en banken) woonden het congres bij. Tijdens dit congres stond de inhoud en impact voor de praktijk van de drie wetten uit de fraudepijler van het wetgevingsprogramma tot herijking van het faillissementsrecht centraal (Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude, Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de Wet versterking positie curator). Het doel van deze wetten is een impuls geven aan een adequatere faillissementsfraudebestrijding. Zij staan dan ook een behoorlijk aantal wijzigingen ten aanzien van de huidige praktijk voor ogen. Tijdens het congres hebben verschillende (vooraanstaande) sprekers hun visie gegeven ten aanzien van deze wetten en hun impact, waaronder ook mr. Wiebe de Vries (informatieverplichting vs. verbod op zelfincriminatie). U vindt de volledige presentatie hieronder.

Afmelden voor deze nieuwsbrief