Natuurpunt Paddenstoelen.flits

Geen afbeeldingen? Webversie

Paddenstoel van de maand: Narrentasje

Het Narrentasje (Taphrina pruni) is een plantenziekte die voor mislukte vruchten zorgt bij Sleedoorn en pruimen.  Deze parasiet zorgt voor rimpelige, uitgerekte, berijpte vruchten, die niet meer te eten zijn en vandaar ook Hongerpruimen worden genoemd. Dit fenomeen is te zien in het voorjaar en is in feite zeldzaam. Wellicht wordt de aantasting te weinig herkend… want na het verschijnen van het natuurbericht hierover kwamen er in 2012 een record aantal meldingen binnen. Ook op vogelkers kan je een dergelijke plantenziekte aantreffen: Vogelkersheksenbezem (Taphrina padi). In het genus Taphrina zitten nog andere opvallende ziektes zoals: Elzenvlag (Taphrina amentorum). Hierbij komt uit de elzenpropjes een soort wimpel te voorschijn. Nog een bekende aantasting is de Berkenheksenbezem (Taphrina betulina), die wordt gevormd door een woekering van takken en bladeren in levende berken. Kijk uit naar misvormde vruchten en meld ze op www.waarnemingen.be

 

Paddenstoelvriendelijk gazonbeheer

In 2014 en 2015 werd er in Vlaams-Brabant gezocht naar paddenstoelen in gazons. De zoektocht gebeurde gericht op kansrijke plekken (o.a. verkavelde ijzerzandsteenheuvels) en leverde heel wat op. De resultaten lees je in dit rapport.

Naast onderzoek was het ook de bedoeling om mensen te motiveren om hun gazon niet te bemesten en ontmossen en bloemen te laten staan. Om dit verhaal te brengen kregen we publicatieruimte in tuintijdschriften zoals Seizoenen van Velt, Fence-magzine en de tijdschriften van Tuinhier vzw. Ook op de site van Tuinieren kreeg onze boodschap een plaats.

Tenslotte werd er een gazonworkshop georganiseerd voor groenbeheerders.

 

Paddenstoelenatlas Vlaams Brabant in waarnemingen.be

In 2011 werd de atlas Paddenstoelen in Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepubliceerd. Voor deze atlas werden 185.000 gegevens ingezameld tussen 1981 en 2009. Een groot deel van deze gegevens is afkomstig uit Funbel, de databank van de Vlaamse mycologen (KVMV). Meer dan 100.000 gegevens werden door vrijwilligers en professionelen van Natuurpunt verzameld gedurende dit project. Het merendeel van de gegevens dateert van voor het waarnemingen.be-tijdperk en werd opgeslagen in een Natuurpunt-paddenstoelendatabank die compatibel is met Funbel. Enkele aanpassingen waren nodig (toevoegen van namen, toevoegen van gebieden) om deze bulk aan gegevens toe te voegen aan waarnemingen.be. Bijna 100.000 paddenstoelwaarnemingen werden nu toegevoegd en leverden zo een bijdrage aan 20 miljoen waarnemingen. Mensen die al een account hadden vinden hun waarnemingen onder hun naam, de rest (65.000) van de waarnemingen zit onder Paddenstoelenatlas Vlaams-Brabant

 

Witte voorjaarssatijnzwam, derde vondst voor Vlaanderen

Op 6 mei werd de Witte voorjaarssatijnzwam (Entoloma niphoides) gevonden in een met meidoorn en Sleedoorn begroeide berm in het natuurgebied het Schupleer, vlakbij de historische schapenstal.

De Planten- en zwammenwerkgroep Schijnvallei vond ruim een dozijn exemplaren en bekeek deze onder de microscoop om de soort op naam te brengen.  Om alle twijfel omtrent de determinatie weg te nemen werd deze bijzondere vondst nagekeken door André de Haan van de Antwerpse mycologische kring. De combinatie van een witte steel en hoed,  isodiametrische sporen met een diameter van 8-10 µm en eerder schaarse gespen aan de hyfen, die wel talrijk zijn aan de basis van de basidiën bevestigen de determinatie.

Deze voorjaarssatijnzwam groeit net zoals de Harde voorjaarssatijnzwam in symbiose met Sleedoorn en meidoorn maar deze laatste heeft een grijze hoed en is wat forser.

De uiterst zeldzame satijnzwam is ook in Nederland maar van 2 vindplaatsen gekend, na 1990. Daar groeit hij aan de kust omdat hij een voorkeur heeft voor kalkrijk zand. In Vorselaar lag de groeiplaats dicht bij de weg en is dus mogelijk ook kalkrijk door steenpuin.

 
 

Schrijf je in voor een paddenstoelencursus

Dit jaar gaat er een paddenstoelencursus voor beginners door in:

Gevorderden kunnen cursus volgen in:

Voor Weetjes en verhalen over paddenstoelen kan je hier terecht: