Heraanleg Heerweg-Noord en -Zuid

Nieuwsbrief dd. 2 april 2014

 
 

stand van zaken

 

Heerweg-Noord en deel -Zuid

De voorbije weken werden de boordstenen geplaatst. Binnenkort wordt er begonnen met het uitbreken van de voetpaden, het voorzien van de funderingen, het plaatsen van spoorputten en het opnieuw bestraten van de voetpaden.

Zwijnaardsesteenweg

Op dit moment is men bezig met het plaatsen van de huisaansluitingen en de rioleringskolken en het aansluiten van de kolken op de riolering. Daarnaast worden ook de wachtbuizen geplaatst en worden de kokers richting Leebeek afgewerkt.

Hierna begint men aan de profilering van de rijweg: grondwerken, funderingen voorzien en boordstenen plaatsen.

Bouwverlof

Tijdens de Paasvakantie is het bouwverlof van 14 tot en met 18 april 2014. Er wordt in die week niet gewerkt.

opvolging

 

Verkeerslichten Schayckstraat/Della Faillelaan

Via verschillende kanalen werd er gevraagd om verkeerslichten te plaatsen in de Adolphe Della Faillelaan ter hoogte van de Joachim Schayckstraat. Deze vraag werd voorgelegd aan Bureau Verkeerstechniek van de Politie. Zij gaven hiervoor geen vergunning omdat gevreesd wordt dat dit het verkeer van en naar Merelbeke te veel zal hinderen.

Reisweg buslijnen in Zwijnaarde

Na het zorgvuldig opvolgen van de vertragingen die de buslijnen oplopen ter hoogte van Maaltebrug en de Sterre, is besloten om de buslijnen 70 en 71 vanaf 28 april 2014 opnieuw hun normale reisweg te laten volgen.

Dit wil zeggen dat buslijn 70 opnieuw tot Klosse zal rijden en dat buslijn 71 opnieuw tot in Zevergem zal rijden.

De omleiding in Zwijnaarde wordt wel nog steeds gevolgd: van de Tramstraat > Adolphe Della Faillelaan > Joachim Schayckstraat > Zandvoordestraat > Heerweg-Zuid.

Snelheidsbeperking Heerweg-Noord

In Heerweg-Noord - tussen Tramstraat/Della Faillelaan en Zwijnaardebrug - is de snelheid beperkt tot 30 km/uur. Er rijdt hier immers veel vrachtverkeer door en dat zorgt voor hinder voor de bewoners.

Tussen 5 en 19 februari 2014 stond er in de Heerweg-Noord een snelheidsindicatiebord en uit de cijfers bleek dat 26 % van de bestuurders zich aan de toegelaten snelheid hield.

Er werd aan de politie gevraagd om hier regelmatig controle te doen zodat deze snelheidsbeperking gerespecteerd wordt. U kunt hier best rekening mee houden.

nieuwe fase: bouw bruggen

 

Op 10 maart startte de bouw van de nieuwe trambrug over de E40. In een eerste fase wordt de middenpijler van de brug geplaatst op de middenberm van de E40. Door deze werkzaamheden zal het verkeer op de E40 in beide richtingen tijdelijke over twee rijstroken geleid worden. Tegen 9 april 2014 moet deze fase van de werken afgerond zijn. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, wordt er 7 dagen per week en 24 uur per dag doorgewerkt. Eind oktober 2014 moet de brug volledig klaar zijn.

Klik hier voor meer informatie over de bouw van de nieuwe bruggen.

openbaar vervoer

 

Herstel putdeksel in de Zandvoordestraat

Op zaterdag 12 en zondag 13 april 2014 wordt er een putdeksel in de Zandvoordestraat hersteld. Daardoor volgen de buslijnen 5, 70 en N4 een omleiding.

Klik hier voor meer informatie over de omleiding.