Beleid.flits

Geen afbeeldingen? Webversie

Genk en Zonhoven verlenen kap- en bouwvergunning Essers ondanks massaal protest; natuurverenigingen vragen provincie Limburg om bulldozers niet toe te laten

Op 15 juli 2016 dienden 1526 burgers en 7 verenigingen een bezwaarschrift in tegen de omstreden kap van het Essersbos in Genk en Zonhoven. Stad Genk en de gemeente Zonhoven hebben de vergunning nu toch verleend, ondanks het massale protest.

Om te vermijden dat het Europees beschermd bos alsnog onder het beton verdwijnt, vragen de natuurverenigingen en het lokale actiecomité Zonhoverheide de schorsing van de vergunning aan bij de provincie Limburg.

frederik.mollen@natuurpunt.be

 

Natuurpunt en windsector bereiken belangrijke overeenkomst

Vaak wordt natuur gebruikt en misbruikt om windturbines tegen te houden. Een nieuwe overeenkomst zorgt nu voor een betere verstandhouding: Natuurpunt en twee windmolenexploitanten kwamen overeen om de windturbines stil te leggen bij veel vleermuizenverkeer. Het rendementsverlies blijft hierbij onder de 3%.

Dit is een belangrijk precedent, dat echter nog verder vertaald moet worden door ANB op Vlaams niveau zodat de lat gelijk ligt voor alle windturbines. Natuurpunt verwacht de komende maanden de nodige beslissingen om dit over heel Vlaanderen uit te rollen en de dialoog tussen de natuur- en windsector te valideren.    

benno.geertsma@natuurpunt.be

 

Eenzijdige kijk op 'ruimtelijk rendement' is nefast voor betonstop

In juli besloot de regering om oude verkavelingsvoorschriften te versoepelen. Dat moet bv. toelaten om afgeleefde villa's te vervangen door meergezinswoningen. Het ‘verhogen van het ruimtelijk rendement’ is immers de nieuwe trend. Dat klinkt mooi, maar hoe draait het uit in de praktijk ? De nieuwe regels maken helaas geen onderscheid tussen goed en slecht gelegen verkavelingen, dicht of ver van kernen en openbaar vervoer.

Differentiatie is dus aan de orde. En ook de kans om goed gelegen plekken in te zetten in een systeem van verhandelbare bouwrechten (in ruil voor het schrappen van slecht gelegen grond elders), gaat hiermee voorgoed verloren. Zolang lusten en lasten niet worden gekoppeld - maar de teugels gewoon verder gelost worden - zijn we veraf van een échte betonstop. Voor Natuurpunt moet de ambitie alvast een pak hoger.

frederik.mollen@natuurpunt.be

 

Nederlands planbureau vraagt beleid om drastische ingrepen in landbouw

Het landbouwsysteem in Vlaanderen en Nederland vertoont sterke gelijkenissen: hoogproductief en exportgericht langs één kant, kopzorgen over milieu-impact naar waterlopen, bodem en biodiversiteit langs de andere kant. In Vlaanderen legt het MIRA de relatie tussen beide kanten bloot, in Nederland doet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat in de tweejaarlijkse ‘balans voor de leefomgeving’. In haar laatste editie doorprikt ze de hardnekkige mythe dat we met intensieve maar milieu-efficiënte landbouw op het goede spoor zitten en roept ze het kabinet op tot actie.

Lees hier waarom ook onze beleidsmakers dit PBL-rapport op hun nachtkastje moeten hebben liggen.

freek.verdonckt@natuurpunt.be

 

Europese Commissie vraagt advies over salamanderziekte

Meer dan 45 NGO’s en wetenschappers vroegen in februari in een brandbrief aan de Europese Commissie om Bsal, een gevaarlijke ziekte voor salamanders, op te nemen op de EU-lijst voor dierenziekten. Zo komt er budget vrij voor monitoring en onderzoek en treden er automatisch handelsbeperkingen in werking nu de ziekte is opgedoken in de EU.

De oproep viel niet in dovemansoren, mede dankzij de steun van België in de Raad Leefmilieu: De Europese Commissie (DG Health) vraagt nu officieel wetenschappelijk advies aan EFSA over de ziekte om een plaats op de EU lijst gevaarlijke ziekten te verantwoorden.

De timing is echter teleurstellend, want pas tegen eind 2017 wordt het advies verwacht. Toch is Natuurpunt optimistisch met deze stap vooruit. We zitten eindelijk op de juiste piste voor een allesomvattende Europese aanpak.

anke.geeraerts@natuurpunt.be

 

Citaat

"Men claimt rechtszekerheid, maar niet voor de natuur, enkel voor de bedrijven. De enige zekerheid die de natuur heeft, is dat ze verdwijnt als ze onder druk komt."

Tot ergernis van de overheid procederen steeds meer burgers en milieuverenigingen tegen haar beslissingen. Die trend zal nog toenemen, zegt milieujurist en advocaat Hendrik Schoukens in de Knack van deze week.