Nie jesteś już zainteresowany? Wypisz się
Masz problem z otwarciem tego e-maila? Zobacz to w swojej przeglądarce

TRECVET PROJECT

WORKING WITHOUT BORDERS
RECOGNITION OF EUROPEAN CERTIFICATION IN VET

September 2012

Istotny krok w kierunku porównywania kwalifikacji:

Zespół projektowy TRECVET z przyjemnością ogłasza, że narzędzie projektu przeszło przez proces testowania. Oznacza to, że możemy udostępnić obiektywną metodę porównywania kwalifikacji. W ciągu ostatnich miesięcy zespół projektowy TRECVET przeprojektował i uprościł narzędzie programowe TRECVET. Na podstawie najnowszych wyników jesteśmy przekonani, że będzie to wartościowy produkt projektu.

Wyjaśnienie sposobu działania narzędzia: projekt będzie porównywać trzy podobne kwalifikacje z trzech różnych krajów. Z Wielkiej Brytanii - Yachtmaster Offshore, z Niemiec - SSS i z Hiszpanii - PPER. Każda z tych kwalifikacji pozwala posiadaczowi na prowadzenie statku handlowego do 24 metrów długości. Jednak żadna z tych kwalifikacji nie jest uznawana przez którykolwiek z pozostałych krajów.

W ramach projektu mamy trzech ekspertów, każdy z nich reprezentuje jedną z poniższych kwalifikacji: 
Syllabus brytyjski - Michael John, syllabus hiszpański - Gérman de Melo i syllabus niemiecki - Uwe Petersen.

Powyżsi eksperci używają narzędzia TRECVET do podziału własnego programu nauczania na Elementy Fundamentalne (ang. Fundamental Elements - FE). FE jest najmniejszym logicznym blokiem wiedzy lub umiejętności pochodzącym z rozbicia kwalifikacji lub programu nauczania.

Wypróbowany i przetestowany:

W połowie sierpnia 2012 roku najnowsze narzędzie zostało opracowane, przetestowane i rozdystrybuowane w trzech językach do ekspertów zaangażowanych w rozbijanie kwalifikacji na FE.

Narzędzie zostało wprowadzone do użytku zaraz po tym, jak eksperci ocenili je jako bardzo korzystnie i prezentujące nowe podejście. W połowie września 2012 roku w bazie danych zarejestrowano łącznie 1290 wejść ekspertów z Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Kolejne kroki:

Narzędzie TRECVET umożliwi przedstawianie danych oraz porównanie kwalifikacji w jasny i obiektywny sposób.
Narzędzie przedstawi dane w celu porównania różnych kwalifikacji, jednej kwalifikacji z drugą lub jednej kwalifikacji z dwoma innymi.
Na przykład, narzędzie TRECVET będzie przedstawiać Elementy Fundamentalne (Fundamental Elements – FE) jako zarówno:
a) wspólne dla wszystkich kwalifikacji;
b) wspólne dla dwóch kwalifikacji;
c) wyjątkowe dla każdej kwalifikacji.

Dalsze działania:

W kolejnych miesiącach, oprogramowanie TRECVET zostanie przedstawione właściwym władzom w każdym z trzech krajów uczestniczących w metodzie porównywania i oceny kwalifikacji z myślą o przyjęciu ich do swojego systemu. Informacje uzyskane dzięki Elementom Fundamentalnym będą mogły być wykorzystane w tworzeniu programów szkoleniowych także w innych krajach.

Narzędzie to dostarczy standardowy i obiektywny proces podziału kwalifikacji dla zaangażowanych ekspertów.

Narzędzie zostało przyjęte jako standardowa metoda podziału na FE dla projektu TRECVET.

Strony

Istotny krok w kierunku porównywania kwalifikacji:

Wypróbowany i przetestowany:

Kolejne kroki:

Dalsze działania:

trecvet.eu

LinkedIn

facebook

Podziel się

Znasz Kogoś kto byłby zainteresowany e-mailem? Może przekażesz mu to?

W skrócie

Projekt Trecvet jest teraz na portalu Facebook.

 

Wypisz się

Nie jesteś już zainteresowany? Wypisz się.

C4FF Danmar Seateach seebar UPC

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.

lifelong learning programme