Problemer med at se mailen? Klik her
TR

Rollen som
TR

Karriere og uddannelse

Tag på
kursus

Facebook

Følg os
på Facebook

Kære tillidsrepræsentant

Hvad mener dine kollegaer er vigtigst til OK24?

Involver dine kollegaer i OK24 – materiale kommer i det nye år.

Yngre Læger er allerede i fuld gang med forberedelserne til OK24. Og her har vi brug for medlemmernes input. Hvilke temaer skal prioriteres højest ved OK24 – hvad er vigtigst for uddannelseslægens og speciallægens arbejdsdag?

Det er nogle af de spørgsmål, som vi meget gerne vil have, at du som TR tager initiativ til at diskutere på din arbejdsplads i det nye år. Du vil derfor i januar modtage en mail fra Yngre Læger med gode råd til, hvordan du kan afholde mødet – herunder også en kort video og et forslag til et oplæg til diskussion, så det er så let som muligt at gå til.

Formålet er at involvere og engagere alle yngre læger inden vores repræsentantskabsmøde i maj 2023. Her skal Yngre Lægers krav til arbejdsgiverne for OK24 nemlig vedtages af repræsentantskabet.

”Vi har brug for at høre fra så mange medlemmer som muligt om, hvad der fylder mest hos jer i jeres hverdag. Vi håber derfor, at du som TR vil samle de yngre læger på din arbejdsplads til en debat og melde tilbage til os om, hvad I mener er vigtigst at have fokus på ved OK24, siger Helga Schultz, forperson for Yngre Læger.

Det og meget mere vil du modtage mere information om i det nye år.

Til dig der er TR på en akutafdeling: Workshop med task force

Udfordringerne er mange og særligt på akutafdelingerne, og derfor har Yngre Læger oprettet en såkaldt task force. Task forcen består af en politisk udpeget yngre læge i Yngre Læger og en medarbejder fra Yngre Lægers sekretariat.

Du og din afdeling kan få besøg af task forcen og få hjælp til at komme jeres udfordringer til livs. Det, du som TR skal gøre, er at kontakte Yngre Læger og bede om af få afholdt en workshop.

Task-forcen rykker ud til akutafdelinger i hele landet. Workshoppen varer 2,5-3 timer og foregår lokalt på afdelingen.

I skal være minimum 10 deltagere, og forud for workshoppen vil I blive bedt om at udfylde et spørgeskema for at kunne forberede bedst muligt.

Hvis du synes, workshoppen kunne være noget for din afdeling, så kontakt Yngre Læger for at høre mere. Vi kan også hjælpe med at afklare, om tilbuddet er relevant for netop jeres akutafdeling.

Kontakt Casper Wiegell på 2088 1816. Du kan læse mere på Yngre Lægers hjemmeside.

TR-uddannelse - det får du med dig

Er du blevet valgt som TR? Så skynd dig at tilmelde dig Yngre Lægers TR-uddannelse.

Her bliver du nemlig klædt på til at varetage rollen med de forskellige opgaver, den rummer. Og det bliver du sammen med andre, der også skal være TR, så I får god mulighed for at erfaringsudveksle og give hinanden gode råd med på vejen.

På uddannelsen får du helt konkret viden og kompetencer til at løfte opgaven som TR i forhold til dine kolleger og din nærmeste ledelse. Du får mulighed for at skabe et netværk med dine TR-kolleger, og du får hjælp til at løse egne TR-opgaver.

Uddannelsen giver kompetencer
Tal fra Yngre Lægers TR-undersøgelse viser, at tillidsrepræsentanter, der har deltaget på uddannelsen, i lavere grad mangler eller føler behov for at opkvalificere færdigheder og kompetencer til brug i TR-hvervet sammenlignet med tillidsrepræsentanter uden en TR-uddannelse. TR-uddannelsen øger med andre ord kompetencer og færdigheder.

Det praktiske
Uddannelsen består af to moduler. Hvert modul er et to-dages internatkursus på Hotel Koldingfjord, og du melder dig til hele forløbet på en gang.

Du undervises af en konsulent fra Yngre Lægers sekretariat og en erfaren tillidsrepræsentant. Der veksles mellem oplæg, debatter i plenum, workshops og gruppearbejde. Deltagernes egne erfaringer og opgaver indgår som en del af kurset.

Og hvad så bagefter?
Når du har gennemført TR-uddannelsen, har du mulighed for at komme på kurserne: Konflikthåndtering og forhandlingsteknik samt Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og stress.

Fri med løn
Som TR har du ret til frihed med løn, og timerne regnes med i normtimeopgørelsen med 7,4 normaltimer pr. kursusdag. Yngre Læger betaler refusion til arbejdsgiveren, der så udbetaler den sædvanlige løn. Yngre Læger betaler derudover transport og ophold.

Læs mere og tilmeld dig uddannelsen allerede i dag.

Konference om yngre lægers arbejdsmiljø

Er du interesseret i trivslen på din arbejdsplads, så tag med på Yngre Lægers konference. Her kan du høre, hvad der har betydning for yngre lægers arbejdsmiljø, og hvordan det kan forbedres. Konferencens indhold tager udgangspunkt i resultaterne fra den arbejdsmiljøundersøgelse, som Yngre Læger netop har gennemført.

Konferencen finder sted den 29. marts 2022 kl. 10.00-17.30 på Hindsgavl Slot i Middelfart.

Hvem kan tilmelde sig?
Alle yngre læger der er enten tillidsrepræsentant, tillidsrepræsentantsuppleant eller arbejdsmiljørepræsentant kan tilmelde sig konferencen. Derudover kan de regionale forretningsudvalg også tilmelde sig.

Udgifter
Det er gratis at deltage, og Yngre Læger dækker udgifter til transport. Yngre Læger yder dog ikke lønkompensation for dagen. Du kan spørge din nærmeste leder, om du kan få fri med løn til deltagelse.

Program og tilmelding
Dagen bliver en blanding af oplæg og workshops.

Tue Isaksen, uddannet psykolog med speciale i arbejds- og organisationspsykologi og chefkonsulent ved Arbejdsmiljøcenteret, holder oplæg om det biologiske perspektiv på stress.

Mads Skipper, sekretariatschef for Videreuddannelsessekretariatet Region Nord og Kontorchef for Koncern HR, Sundhedsuddannelser i Region Midtjylland, holder oplæg om sammenhængen mellem yngre lægers arbejdsmiljø og uddannelsesmiljø.

Tre workshops afholdes af henholdsvis
• Mille Mortsensen, cand. mag. i Psykologi og Virksomhedsstudier med workshoppen ”Lægefagligt arbejdsliv i krydspres mellem høje faglige standarder og travlhed- stresshåndtering og forebyggelse for TR og AMIR”.
• Simon Tullock, psykolog & chefkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed med workshoppen ”Exnovation’ - the process of eliminating the unsustainable, irrelevant or unsuitable”.
• Kasper Staghøj Sinding, forperson i Yngre Lægers Arbejdsmiljøudvalg med workshoppen ”Praktisk anvendelse af overenskomstens § 22, stk. 5 om arbejdsmiljødrøftelser”.

Derudover vil der være paneldebat med Helga Schultz, forperson i Yngre Læger, Joachim Hoffmann-Petersen, overlæge og medlem af byrådet i Odense Kommune samt oplægsholder Mads Skipper.

Her kan du se det fulde program, og du kan tilmelde dig her.

Fortsat fokus på efteruddannelse for afdelingslæger

Efteruddannelse er afgørende for afdelingslægers faglige udvikling og trivsel, og derfor har vi hen over efteråret haft et særligt fokus på netop det. Og det fortsætter vi med.

Yngre Lægers overenskomst har styrket rettighederne til efteruddannelse for afdelingslæger. Konkret betyder det, at afdelingslæger har ret og pligt til efteruddannelse ti dage om året.

Så derfor en opfordring til jer som TR og FTR om også på afdelingerne og hospitalerne at være med til at sætte fokus på emnet. Vi har tidligere sendt materiale ud, som du meget gerne må bruge til at tage en dialog med både afdelingslægerne og ledelsen om efteruddannelse.

Læs mere om hvad du helt konkret kan gøre som TR eller FTR.
Læs mere om afdelingslæger ret til efteruddannelse.

 

Er du TR? Husk at bruge TR-postkassen

Er du anmeldt som TR, har du fået en elektronisk TR-postkasse fra Yngre Læger. Det er her, Yngre Læger sender dig mails i din rolle som TR, og herfra du som TR kommunikerer med Yngre Læger.

Husk at tjekke din TR-mailboks hver dag - det er vigtigt, for at du kan varetage dit arbejde som TR. 

Og husk at sprede budskabet til dine TR-kollegaer: At det er i TR-mailpostkassen, det foregår.

Vær opmærksom på, at post kan havne i ”Uønsket mail”, så tjek også her. Har du tekniske problemer med postkassen, er du velkommen til at kontakte Claus Kanstrup i Yngre Læger, cbk.yl@dadl.dk / 35 44 84 10.

Tak for indsatsen i 2022

Alle Yngre Lægers tillidsvalgte løfter en stor opgave i det daglige. både lokalt på afdelingerne, i praksis, i staten og regionalt i hospitalsregi.

Jeres arbejde er uhyre vigtigt for foreningen, for som TR´er, FTR´er og AMR´er er I alle med til at sikre jeres kollegaers vilkår helt konkret i jeres samarbejde og forhandlinger i hele landet.

Glædelig jul og godt nytår - og tak for jeres store indsats i 2022.  

Yngre Læger, Kristianiagade 12, 2100 København Ø.
Klik her, hvis du ikke vil have nyhedsbrevet mere