Nie jesteś już zainteresowany? Wypisz się
Masz problem z otwarciem tego e-maila? Zobacz to w swojej przeglądarce

TRECVET PROJECT

WORKING WITHOUT BOARDERS
RECOGNITION OF EUROPEAN CERTIFICATION IN VET

Wrzesień 2012

Co to jest TRECVET?

Projekt TRECVET (ang. Transnational Recognition of European Certification in Vocational Education and Training) ma na celu uznawanie Europejskiej Certyfikacji w Dziedzinie Kształcenia i Szkolenia Zawodowego i jest finansowany ze środków europejskich - Rozwój innowacji. Celem projektu jest stworzenie narzędzia do porównania i uznawania kwalifikacji.
Proces porównania dostarczy właściwym władzom metodę oceny kwalifikacji z różnych krajów. Będzie to tym samym duży krok w kierunku uznawania certyfikacji z innych krajów.

TRECVET skupia się na kwalifikacjach marynarzy małych statków handlowych (Small Commercial Vessel - SCV) np.:
• Niemcy (SportSee Schifferschein - SSS);
• Hiszpania (Patrón Profesional de Embarcación de Recreo – PPER);
• Wielka Brytania (Yachtmaster Offshore Commercial).

Dlaczego TRECVET?

Pomysł na projekt zrodził się z doświadczeń Sea Teach S.L. który jest koordynatorem projektu. Sea Teach działa jako szkoła morska RYA oraz przedsiębiorstwo wynajmu łodzi motorowych i ma siedzibę na Majorce (Hiszpania). Mike John, główny dyrektor i instruktor wyjaśnia, “W “hot-spotach” marynarstwa takich jak archipelag Balearów personel pochodzi z różnych krajów i posiada różne krajowe kwalifikacje do pracy w sektorze SCV. W tym samym czasie statki pływają pod banderami różnych krajów”.  

Problemem jest to, że kwalifikacje w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej nie są uznawane przez władze innych państw członkowskich. Sytuacja taka występuje w większości państw członkowskich UE. Prowadzi to do tego, że wielu kapitanów pomimo posiadanych kwalifikacji, może pracować tylko w kraju, w którym je zdobyli i mają zamknięty dostęp do pracy w innych krajach na tym samym stanowisku.

Brak uznawania kwalifikacji jest powszechny w wielu sektorach w Europie. Dlatego też „Europejski system punktowania osiągnięć w kształceniu zawodowym” (ECVET) zamierza zaoferować rozwiązania w tym obszarze.

Aby osiągnąć ten cel, ECVET oferuje narzędzia, które ułatwiają komunikację pomiędzy organami oraz wymianę informacji na temat tego, jaką wiedzę i doświadczenie zdobyła osoba ucząca się. Sporym problemem dla realizacji jest brak zaufania pomiędzy właściwymi instytucjami, ponieważ uważają one, że obiektywne porównanie kwalifikacji jest trudnym zadaniem.

Dlatego też projekt TRECVET ma na celu rozwiązanie tych problemów, ponieważ zakłada:
a) znalezienie wielostronnego europejskiego podejścia do sektora SCV oraz
b) w szerszej perspektywie stworzenie narzędzia, które umożliwia odpowiednim władzom obiektywne porównanie kwalifikacji w tym obszarze.

Kto realizuje TRECVET?

Aby osiągnąć założone cele projektu konsorcjum partnerów składa się z różnorodnych ekspertów:

Wiedza i doświadczenie w zakresie sektora SCV:

Sea Teach S.L. (Hiszpania) to koordynator projektu, jako uznana przez RYA szkoła morska dostarczy eksperckiej analizy kwalifikacji UK Yachtmaster. 

Seebär (Niemcy) to organizacja niemieckich ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkolenia marynarzy z Hamburga i Basenu Morza Śródziemnego.

Facultat De Náutica de Barcelona (FNB), Profesor Germán de Melo, to jeden z głównych hiszpańskich specjalistów w zakresie marynarstwa. Jego wiedza w zakresie kwalifikacji dla małych statków handlowych sprawia, że może pełnić rolę eksperta. 

Kompetencje w zakresie aplikacji internetowych i rozwoju oprogramowania:

Danmar Computers (Rzeszów, Polska) projektuje aplikacje sieciowe dla e-learningu i e biznesu i prowadzi międzynarodowe egzaminy w zakresie obsługi komputera. Danmar posiada duże doświadczenie w zakresie projektów unijnych i będzie odpowiedzialny za rozwój narzędzia przewidzianego w ramach projektu jak również za jego stronę internetową. 

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu:

Centre for Factories of the Future (C4FF) z siedzibą w Wielkiej Brytanii, został wybrany jako partner w tym projekcie ze względu na poprzednie doświadczenia w realizacji wielu pokrewnych projektów morskich oraz możliwość zapewnienia kontaktów na wysokim szczeblu w tym sektorze, co jest istotne dla upowszechniania i wykorzystywania wyników projektu.

Działania TRECVET do tego czasu:

TRECVET rozwinął metodologię, która dzieli kwalifikacje na mniejsze bloki ich logicznego nauczania, które nazywa “Elementami Fundamentalnymi” (FE). Obecnie trzech ekspertów dzieli trzy kwalifikacje na ich FE i porównuje swoje wyniki.

Dotąd w ramach projektu odbyły się dwa spotkania. Spotkanie otwierające zostało zorganizowane na Majorce, w Hiszpanii w październiku 2011. Drugie spotkanie odbyło się w maju 2012 w Rzeszowie w Polsce, podczas którego poproszono partnerów o wzięcie udziału w warsztacie mającym na celu testowanie stworzonej metodologii.  Rezultaty warsztatu były bardzo użyteczne i wsparły rozwój FE.

Doroczne forum ECVET w Brukseli 31 maja:

Mike John i Silja Teege z Sea Teach właśnie wrócili z Brukseli, gdzie uczestniczyli w dorocznym forum ECVET. Forum stanowiło okazję do poznania się ekspertów ECVET z całej Europy, rozpowszechniania projektu TRECVET oraz podniesienia pozycji tego projektu w świecie ECVET.

Strony

Co to jest TRECVET?

Dlaczego TRECVET?

Kto realizuje TRECVET?

Działania TRECVET do tego czasu:

Doroczne forum ECVET w Brukseli 31 maja:

trecvet.eu

LinkedIn

facebook

Podziel się

Znasz Kogoś kto byłby zainteresowany e-mailem? Może przekażesz mu to?

Teraz na LinkedIn

łrozwijania dyskusji o ECVET i o projekcie z profesjonalistami pracującymi w sektorze marynistycznym. Jeśli chciałbyś się wypowiedzieć, proszę dołącz do nas na LinkedIn. LinkedIn jest bezpłatnym portalem internetowym, który umożliwi Ci udział w naszych dyskusjach. Kiedy dołaczysz, będzisz mógł komentować i wyrażać swoje opinie, bedąc członkiem dyskusji.

W skrócie

'W marcu 2012 eksperci małych statków handlowych (Germán, Uwe, Mike and Bernie) spotkali się w Barcelonie w celu omówienia obecnej metodologii podziału sylabusów egzaminacyjnych na elementy fundamentalne. Spotkanie umożliwiło obserwacje, sprawdzenie i dostosowanie metodologii oraz zgody co do dalszego rozwoju metody ekstrakcyjnej elementów fundamentalnych.'

W skrócie

Następne spotkanie projektowe odbędzie się w Hamburgu 13 i 14 grudnia 2012 roku.

Wypisz się

Nie jesteś już zainteresowany? Wypisz się.

C4FF Danmar Seateach seebar UPC

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.

lifelong learning programme