U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze mailings. Niet goed leesbaar? Bekijk de webversie.
Nieuwsbrief Kubus

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

 • C.O.V. Stella Maris 50 jaar jubileum in 2019
 • Harmonieorkest Lelystad 50 jaar jubileum in 2020
 • Kubus 40 jarig jubileum
 • De Lelystadse Fotoclub 40 jarig jubileum
 • Christelijk zangkoor Terra Nova 40 jaar jubileum
 • Flevolandse Theatervereniging JTL 30 jarig jubileum
 • Kunstenaars Vereniging Flevoland 30 jarig jubileum
 • Smartlappenkoor de Waterlanders 15 jarig jubileum
 • En meer...
Inleiding, hoezo jubilarissen?

De eerste bewoners kwamen in 1967 naar Lelystad. Twee jaar later werd Christelijk Oratorium Vereniging Stella Maris opgericht en een jaar later het Harmonieorkest Lelystad. Twee gekende amateurkunstorganisaties, die nu beiden hun 50 jarig jubileum vieren.

De ontwikkeling van Lelystad is hand in hand gegaan met de ontwikkeling van amateurverenigingen. Deze vormen een belangrijke bindende factor in de stad. Kunst- en cultuurparticipatie vergroot het welzijn van de Lelystadse inwoners en geeft iedere burger de mogelijkheid om actief te blijven deelnemen aan de maatschappij.

Ons steunpunt heeft voor jou als lezer alle - aan ons bekend gemaakte- jubilea verzameld.

C.O.V. Stella Maris > 50 jaar

Stella Maris werd 50 jaar geleden opgericht als een christelijke gemengde zangvereniging.

Oorspronkelijk legde men zich toe op het zingen van het geestelijke en klassieke repertoire. Bij het 25-jarig bestaan werd de naam gewijzigd in Christelijke Oratorium Vereniging Stella Maris.

Tot op de dag van vandaag is Stella Maris het enige oratoriumkoor in Flevoland en heeft momenteel ongeveer zeventig leden. Lees meer...

Harmonieorkest Lelystad jubileert in 2020

In 2020 viert het Harmonieorkest dat de vereniging vijftig jaar geleden, op 6 april 1970, is opgericht.

De vereniging is opgericht als Tamboer- en Muziekvereniging Lelystad en bestond aanvankelijk uit een harmonieorkest, een drumband en een malletband. Zij waren toen regelmatig op straat te zien en te horen. Van het begin af aan verzorgen ze live muziek op de jaarlijkse 4 mei herdenking in het stadspark. Lees meer...

Kubus als CKV 40 jaar

Dit jaar kende het voormalige CKV haar 40 jarig bestaan. Gekozen is het moment dat de organisatie niet alleen garant stond voor een mooi pakket muziek, dans, theater en beeldende kunst lessen maar ook met professionals het basisonderwijs in ging. Het gebouw (en daarmee de naam de Kubus) is van enkele jaren later.

Dit jaar kende Kubus een feest, een reünie, een mooi fotolint met de 40 jarige geschiedenis op de vloer, een vernieuwde Kubusnacht in de vorm van een heus Halloween feest voor de kleintjes. Ook het Onderwijs werd gefêteerd met een speciale actie rond het fenomeen schoolmusical.

De Lelystadse Fotoclub 40 jaar

Op 19 juli 1979 is de Lelystadse Fotoclub (LFC) opgericht met als doel “een ieder die interesse heeft in de fotografie in de gelegenheid te stellen deze interesse samen met anderen tot ontwikkeling te brengen of uit te breiden”.

Er is nogal wat veranderd op het gebied van fotografie. De analoge tijd, waarin we druk in de weer waren met het ontwikkelen van film en afdrukken van foto’s in de donkere kamer, is naar het digitale tijdperk gesprongen. Deze ontwikkeling heeft de LFC natuurlijk ook doorgemaakt.

Met zo’n 20 actieve leden komen ze wekelijks op maandagavond bij elkaar in het gebouw van de JTL. Lees meer... 

Christelijk zangkoor Terra Nova, 40 jaar

Een koor, ontstaan door de initiatiefnemers Dick de Kleuver, Gerard de Roos en Jan van de Beek in februari 1979.

Een koor bedoelt voor iedereen die graag gewoon wilde zingen met anderen van alle gezindten. Gestart met de dirigent Jaap Kwakkel en de begeleider Doris Kanis. Ze hebben een glorietijd gekend met de dirigent Henk Leendertse van 130 koorleden en traden op in binnen en buitenland. Lees meer...

Flevolandse Theatervereniging JTL 30 jaar

Flevolandse Theatervereniging JTL startte in 1988 als Jeugd Theatergroep Lelystad en was bedoeld voor de jeugd van 6 t/m 18 jaar.

Nadat JTL een groep startte, boden ze weldra zowel muziek als dans als musical.  Al snel kwam de vraag voor een aparte dansaanbod. Daarna ontstond de jongerenafdeling. In 1998 werd de naam gewijzigd, samen met de statuten om ook te kunnen starten met een volwassenenafdeling.

Inmiddels kent JTL 6 theatergroepen, 1 film-acteergroep en 2 dansgroepen en zijn ze in 2019 Cultuurclub van het jaar geworden van de gemeente Lelystad. Ze hebben inmiddels een gebouw met een eigen theaterzaal en zijn ze nog steeds groeiend!

Kunstenaars Vereniging Flevoland, 30 jaar

Dertig jaar werd de kunstenaarsvereniging opgericht, in de gedachte dat het goed voor de Flevolandse kunstenaars zou zijn als ze met één mond konden praten met de provincie.

En ze hadden gelijk! Ze plukken nog steeds de vruchten van dat eerste initiatief, met dit jaar als voorlopig klapstuk: dit jubileumjaar kent liefst dertig kunstprojecten, met in totaal meer dan vijfhonderd individuele acties. Lees meer...

Smartlappenkoor De Waterlanders, 15 jaar

De naam “De Waterlanders” staat voor echte polderzangers. Wij leven op de bodem van de voormalige Zuiderzee en pinken af en toe ook een traantje weg.

Begin september 2005 werd een eerste bijeenkomst gehouden, vrienden, buren, kennissen en collega's werden gevraagd  toch beslist even langs te komen en lid te worden. Om te oefenen konden ze gebruik maken van de ruimte van discotheek die in handen was van de zoon van een van de leden. Lees meer...

10 jaar Intendant Amateurkunst in Lelystad

Op 1 maart 2009 startte Aino Merits haar baan bij Kubus: Intendant Amateurkunst. Voor haar een bijzondere uitdaging om deze nieuwe functie vorm te geven.

Nu tien jaar later, reist ze nog steeds met veel plezier twee keer per week met de trein van Amsterdam naar Lelystad.

Haar taak om amateurkunst in Lelystad zichtbaar te maken, bij elkaar te brengen, de kwaliteit te verbeteren, te adviseren, te stimuleren en te initiëren, heeft zijn sporen achter gelaten en is nog steeds een mooie uitdaging. Lees meer...

Nog meer jubilea in Lelystad

Naast de genoemde jubilarissen hebben dit jaar ook nog de volgende organisaties dit jaar hun jubileum gevierd:

 • New Land Singers, 35 jarig jubileum
 • Flevo Lacus, 25 jarig jubileum
 • Popkoor Jeans with Beat, 12,5 jarig jubileum
 • Kamerkoor Lelystad, 10 jarig jubileum
VRAGEN?
info@dekubuslelystad.nl
www.dekubuslelystad.nl
(0320) 22 15 24
Amateurkunst in beeld
DEEL DEZE NIEUWSBRIEF!
Share on Facebook Share on Twitter
Geen emails meer ontvangen? Afmelden.