Facebook icon Twitter icon Forward icon

Nieuwsbrief - nummer 72 - 23 januari 2014

Beste lezer,

Klus geklaard: mijn rapport tegen voedselfraude is inmiddels door het voltallige Parlement aangenomen. Hiermee staat een brede aanpak van fraude met eten voor het eerst expliciet op de Europese agenda. Een vraag die ik vaak krijg is of ik zelf na mijn onderzoek naar voedselfraude nog wel eet. Maakt u zich geen zorgen: dat doe ik nog met veel plezier! Fraude moet je keihard aanpakken maar is (gelukkig) de uitzondering die de regel bevestigt: ons voedsel is veiliger dan ooit. Terecht dat producenten daar trots op zijn. Een groep boeren die over hun werk en mooie producten twittert mocht ik onlangs in levende lijven in het Europees Parlement ontmoeten. Een geslaagd bezoek.
Het Europees Parlement heeft verder ingestemd met een aantal zaken die bijdragen aan een beter Europa. Zo is er een programma aangenomen dat consumenten beter zal beschermen, een rapport dat kortere wachttijden en betere toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg moet realiseren, en een wetgevingspakket dat de kwaliteit van openbare aanbestedingen dient te verbeteren. Verder in deze nieuwsbrief kunt u meer over deze onderwerpen te weten komen.

Veel leesplezier,

Esther de Lange

Voedselfrauderapport met brede meerderheid aangenomen

In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat het voedselfrauderapport van Esther de Lange breed gesteund werd in de milieucommissie van het Europees Parlement. Op dinsdag 14 januari schaarde het voltallige Parlement zich in de plenaire vergadering met zeer grote meerderheid achter het rapport. Voedselsjoemelaars moeten veel harder worden aangepakt en strenger gecontroleerd. Een harde aanpak moet een einde maken aan de voortdurende reeks voedselschandalen zoals met paardenvlees dat is verkocht als duurder rundvlees. Dergelijke rotte appels verpesten het voor de overgrote meerderheid van de producenten die zich wel netjes aan de regels houdt. “Geen gerotzooi met ons eten!”, zegt De Lange.
Klik hier om het hele artikel te lezen

Betere consumentenbescherming

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een programma dat ervoor moet zorgdragen dat consumenten beter beschermd worden. In het bijzonder zal het ervoor zorgen dat consumenten in de periode 2014 tot 2020 op een betere manier informatiesystemen kunnen raadplegen. Verbeterde informatievoorzieningen dragen bij aan de bescherming van de consument zijn gezondheid, veiligheid en economische kennis. Een voorbeeld van een informatiesysteem dat bijdraagt aan de veiligheid van consumenten in de EU is het zogenaamde RAPEX systeem, een alarm systeem dat ingeschakeld wordt als er onverhoopt gevaarlijke consumentenproducten op de Europese markt komen. De uitgaven die consumenten doen beslaan 56% van de economische activiteiten in Europa. Het is daarom van cruciaal belang dat de belangen van consumenten gewaarborgd worden.

Kortere wachttijden en betere toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg

Dinsdag 14 januari is in het Europees Parlement het 'Actieplan e-gezondheidszorg 2014-2020 – Innovatieve gezondheidszorg voor de 21e eeuw' aangenomen.
Het rapport is een antwoord op de problemen als: de vergrijzing, de effecten van chronische ziekten en slechte mobiliteit van patiënten en zorgmedewerkers. Het zorgt voor betere toegang tot gezondheidsdiensten voor personen die in afgelegen of dunbevolkte gebieden wonen, gunstigere werkomstandigheden, kortere wachttijden en het allerbelangrijkste: een veilige, doeltreffende en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg.
Om ervoor te zorgen dat zowel burgers als zorgmedewerkers vertrouwen hebben en geloven in de voordelen van elektronische zorgtoepassingen, moet er sprake zijn van rechtszekerheid. Gegevensbescherming, vertrouwelijkheid, privacy en verantwoordelijkheid zijn enkele kwesties die moeten worden opgehelderd als we willen dat de toepassing van e-gezondheidsdiensten een succes wordt.

Kwaliteit belangrijker dan prijs bij openbare aanbestedingen

Overheidsinstanties hoeven voortaan niet automatisch het laagste bod te kiezen in openbare aanbestedingen. Bij de aanschaf van goederen, diensten of de aanbesteding van openbare werken kunnen voortaan ook andere factoren worden meegewogen zoals kwaliteit, milieueffecten, sociale factoren en innovatiepotentieel. Ook de mogelijkheden voor het MKB om mee te dingen naar overheidsopdrachten zijn verruimd. Dit is het resultaat van een wetgevingspakket dat woensdag 15 januari is aangenomen in het Europees Parlement. Met de introductie van nieuwe criteria komt er een eind aan het dictaat van de laagste prijs en wordt kwaliteit weer doorslaggevend.

Griekenland voorzitter van de EU

Sinds de jaarwisseling is Griekenland voor het komende half jaar voorzitter van de Europese Unie. Het kan misschien wat vreemd klinken dat Griekenland juist nu voorzitter wordt terwijl het leunt op financiële steun vanuit Europa. Het is echter onderdeel van de afspraken die gemaakt zijn met Griekenland. In ruil voor de leningen die Griekenland heeft afgesloten moet het allerlei maatregelen nemen zodat er meer belasting binnen komt, de arbeidskosten dalen en er een einde komt aan allerlei fraude, corruptie en misbruik. Omdat Griekenland zich hieraan houdt blijft het ook beschikken over volledige politieke rechten in de EU.
Elk half jaar wordt de EU voorgezeten door een lidstaat. Komend half jaar is dat dus Griekenland. De Griekse premier Antonis Samaras meldde dat de prioriteiten van Griekenland tijdens het voorzitterschap in ieder geval gericht zullen zijn op het stimuleren van groei en werkgelegenheid, de voortzetting van de creatie van een bankenunie en een efficiëntere verdeling van de lasten in het immigratiebeleid. Op al deze gebieden is er een duidelijke behoefte aan meer en beter Europa liet hij weten. Nederland zal van januari tot en met juni 2016 voor de elfde keer het Voorzitterschap van de EU vervullen.

Bezoekersgroep van de maand: #BoerentweetmeetEU

De twitterende boeren van #BoerentweetmeetEU waren op dinsdag 21 januari te gast bij de maandelijkse landbouwborrel en kwamen ook een kijkje nemen in het Europees Parlement. Zo leuk om de twitterboeren nu eens in het echt te zien! Goede vragen en allemaal trots op hun mooie producten.

Uitsmijter van de maand: Kalender 2014

Esther de Lange heeft met veel enthousiasme een Europese tekenwedstrijd voor kinderen uit Nederland georganiseerd. De tekenwedstrijd werd voor de zesde keer gehouden en ook dit jaar is er uit iedere provincie een winnaar gekozen die allemaal een plekje krijgen in de 2014 kalender van Esther de Lange. Het thema is dit jaar: verschillen tussen de Europese landen. Op woensdag 18 december maakte Burgemeester Bakker in Bedum bekend dat Rinus Loonstra, leerling van de Katholieke Daltonschool Sint Walfridus, dit jaar de tekenwedstrijd in de provincie Groningen heeft gewonnen met zijn tekening van Duitsland.
Er zijn nog een aantal kalenders over. Heeft u interesse in de 2014 kalender? Neem dan even contact op met het kantoor van Esther de Lange.

Voor vragen en suggesties kunt u via deze link contact opnemen!

Vriendelijke groet,

Esther de Lange

Mail: esther.delange@ep.europa.eu
Tel:   +32 (0) 2 284 5954
website: estherdelange.nl

Volg Esther de Lange via haar website, Facebook, Hyves, Twitter en Linkedin!

Facebook: facebook.nl/esther.delange1
Hyves: emrdelange.hyves.nl/
Twitter: twitter.com/esther_de_lange
Linkedin: linkedin.com/pub/esther-de-lange/2/3ab/95

Like deze nieuwsbrief op uw facebookpagina:
Facebook Like Button

Twitter over deze nieuwsbrief op twitter:
Tweet Button