Heraanleg De Pintelaan - Tramverlenging UZ

Nieuwsbrief 7 september 2015

 
 

Geachte heer, mevrouw


In september 2014 begonnen we aan de verlenging van tramlijn 4 naar het UZ Gent en de heraanleg van de De Pintelaan. We vinden het belangrijk dat u als buurtbewoner op de hoogte bent van de vooruitgang en de impact van de werkzaamheden.

 
Eindtermijn werkzaamheden
 
 

Sinds de vorige communicatie is er een kleine verschuiving in de eindtermijn van de werkzaamheden.

Doordat de leverancier de tramsporen niet tijdig kan leveren, is het einde van de spoorwerken pas voorzien in de loop van de maand februari. De wegeniswerken zullen onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden wel afgerond zijn tegen het einde van dit jaar.

Wij mikken erop dat de eerste tram tegen eind februari tot op het terrein van het UZ Gent zal rijden.