Heraanleg Heerweg-Noord en -Zuid

Nieuwsbrief 2 februari 2016

 
 

Geachte heer, mevrouw

Enkele weken geleden ontving u een bewonersbrief met de planning voor de herstellingswerkzaamheden in Heerweg-Noord en –Zuid. Daarin werd aangekondigd dat de herstellingen pas starten als de testfase de nodige garantie biedt om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

 
Testfase en bijkomend onderzoek
 
 

De testfase van 13 tot 20 januari werd verlengd tot 26 januari om ook de invloed van doorgaand verkeer op de herstelling te kunnen beoordelen. De test bood onvoldoende garantie naar de duurzaamheid van de herstellingen waardoor extra onderzoeken nodig zijn. Een onafhankelijke organisatie gespecialiseerd in de wegenbouw werd advies gevraagd.

 
Uitstel herstellingswerkzaamheden
 
 

De geplande herstellingswerken worden tot begin maart uitgesteld in afwachting van het onafhankelijk technisch advies. Wij brengen u op de hoogte van zodra er meer informatie beschikbaar is.

 
Afwerking wegenis Zwijnaardebrug
 
 

De Zwijnaardebrug werd opengesteld in december en wordt momenteel afgewerkt. Hierdoor kan plaatselijk een gedeelte van de rijweg in één richting met behulp van verkeerslichten afgesloten worden. De hinder is tijdelijk en wordt tot het minimum beperkt tijdens deze werkzaamheden.

 
Bereikbaarheid
 
 
Voor voetgangers en (brom)fietsers:
 

Voor voetgangers en bromfietsers verandert er niets.

Voor automobilisten:
 

Heerweg-Noord en –Zuid zijn opengesteld voor doorgaand verkeer. Mogelijks moet het verkeer op de Zwijnaardebrug plaatselijk en tijdelijk over één rijstrook.

Voor gebruikers van het openbaar vervoer:
 

De omleiding voor het openbaar vervoer naar aanleiding van deze herstellingen werden opgeschort. Voor de bussen blijft volgende omleiding van kracht:


Lijn 5 en N5:

Richting Zwijnaarde:
Vanaf Zwijnaardsesteenweg > Burggravenlaan > Krijgslaan > Galglaan > De Pintelaan > Oudenaardsesteenweg (N60) > Bollebergen > Tramstraat > Heerweg Noord > normale reisweg.

Richting Gent:
Vanaf Heerweg Noord > Tramstraat > Bollebergen > Oudenaardsesteenweg (N60) > De Pintelaan > Hagedisstraat > Kikvorsstraat > Galglaan > Krijgslaan > Elfjulistraat > Zwijnaardsesteenweg > normale reisweg.

Lijn 47:

Richting Oudenaarde:
Vanaf Burggravenlaan > Krijgslaan > Galglaan > De Pintelaan > Oudenaardsesteenweg (N60) > Bollebergen > Oudenaardsesteenweg (N60) > normale reisweg.

Richting Gent:
Vanaf Oudenaardsesteenweg (N60) > Bollebergen > Oudenaardsesteenweg (N60) > De Pintelaan> Hagedisstraat > Kikvorsstraat > Galglaan > Krijgslaan > Burggravenlaan > normale reisweg.

Alle inwoners van groot Zwijnaarde zullen deze nieuwsbrief ook ontvangen via busbedeling.