U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze mailings.
Niet goed leesbaar? Bekijk de webversie

Problemen met de fiscus? Wij nemen het voor jou op!

Nieuwsbrief Jaeger -
Januari '17

Beste lezer,

Hoewel officieel niet meer gepast, willen wij u (ook) via dit middel het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Dat 2017 een nóg mooier jaar mag worden dan het jaar wat achter ons ligt. En dat er natuurlijk veel interessante, spraak- en geruchtmakende zaken ter bespreking mogen komen. In deze versie van onze nieuwsbrief nemen we daar alvast een voorproefje op: een mooie blog over het zwijgrecht (= bekennen?) van mr. Kim Helwegen, een update over de voorgestelde afschaffing van de inkeerregeling door staatssecretaris Wiebes, een verslag van het spreken door mr. Ludwijn Jaeger op het congres 'Brüll - anno 2016 actueler dan ooit?' van het Amsterdam Centre for Tax Law (ACTL), een interview met mr. drs. Wiebe de Vries over 'Klikken bij de belastingdienst, haalt het iets uit?' (Volkskrant- 9 januari jl.), en als afsluiter een tweetal frisse commentaren van mr. Ludwijn Jaeger in NLFiscaal over de deponering van de informatiebeschikking in de brievenbus en de afwijzing van het verzoek om herziening in de 'tipgeverszaak'. Veel leesplezier!

Jaeger Advocaten-belastingkundigen

FAQ: Zwijgrecht is bekennen?

'Een tegenstander niet wijzer maken dan die al is, gaat ook op in het fiscale strafrecht. Gebruik maken van het zwijgrecht kan een onderdeel zijn van een processtrategie, zolang u zich bewust bent van de risico’s die aan het beroep op het zwijgrecht kleven...' 

AFSCHAFFING INKEERREGELING PER 2018?

In een brief van 17 januari 2017 kondigt Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes aan dat hij een wetsvoorstel zal indienen tot afschaffing van de inkeerregeling. De gedachte daarachter: belastingplichtigen lopen toch wel tegen de lamp, dus dit ‘douceurtje’ is niet langer nodig..

Brüll - anno 2016 actueler dan ooit?

Verslag 16 december 2016: In een bevlogen verhaal over rechtsbescherming ging Ludwijn Jaeger in op de rechtsbescherming. Dat gaat niet zozeer over de formele regeltjes maar over het daadwerkelijk effectief kunnen benutten van:

• toegang tot het recht (en de rechter)
• tijdige toegang, en
• voorspelbare toegang

Door tegenstrijdige arresten van de civiele en fiscale kamer van de Hoge Raad over de vraag bij welke rechter kan worden aangeklopt bij afwijzing van uitstel van betaling door de fiscus, wordt die ‘effectieve toegang’ in ieder geval niet bereikt.
Ludwijn ging vooral in op twee uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over het recht op een eigen (tegen-)deskundige (arrest-Korosec) en over het recht om getuigen te horen in fiscale zaken (arrest-Gillissen). Met name ‘Gillissen’ bevat een sterke aansporing aan de Nederlandse rechter om een (voorwaardelijk) aanbod tot bewijslevering door het horen van getuigen niet te snel af te wijzen. Het is te hopen, zo besloot Ludwijn, dat de Nederlandse rechter deze aansporing zal opvolgen en op die wijze daadwerkelijke(re) toegang tot het recht zal bieden.

IN DE MEDIA- Klikken bij de fiscus, haalt het iets uit?

'Problemen ontstaan vaak na een anonieme tip aan de Belastingdienst, waarbij de klikker niet zelden een rancuneuze ex is die bij een echtscheiding achter het net vist. De zwarte inkomsten en het in Panama gestalde vermogen van de ex-partner zijn niet te traceren en tellen daarom niet mee voor de alimentatie.'

Commentaar bij HR 2 dec. 2016 - 16/00436

'Met dit arrest wordt ‘uitreiking of toezending’ als bedoeld in artikel 3.41 Awb een klein beetje opgerekt omdat deponering van een besluit door een controle-medewerker van de Belastingdienst in de brievenbus van belanghebbende aan uitreiking wordt gelijkgesteld, nu daardoor op gelijke wijze kennis kan worden genomen van de inhoud van een besluit. Een begrijpelijk en pragmatisch oordeel. Je kunt je wel afvragen of ‘rekenen tot’ (gelet op de motivering van de Hoge Raad) inderdaad juister is dan ‘op één lijn stellen met’ (zoals het Hof had gedaan).'

Commentaar bij HR 9 dec 2016, 16/02228

'De achtergrond van dit verzoek om herziening van het arrest in de tipgeverszaak is gelegen in de deal die de FIOD heeft gesloten met een (anonieme) tipgever over gegevens van Nederlanders met een (vermoedelijk) niet-aangegeven bankrekening bij drie Luxemburgse banken. Met de tipgever is afgesproken dat hij de informatie aan de Belastingdienst verstrekt tegen een percentage van hetgeen op de betreffende navorderingsaanslagen binnenkomt.'

Afmelden voor deze nieuwsbrief