Natuurpunt Vogel.flits

Geen afbeeldingen? Webversie

Telling Invasieve Zomerganzen op 16-17 juli 2016

In het weekend van 16 en 17 juli worden in Vlaanderen terug de belangrijkste populaties van de verschillende ganzensoorten geteld. Het gaat om Brand-, Canadese, Dwerg-, Grauwe, Indische, Kleine Riet-, Kol-, Magelhaen-, Nijl-, Park-, Roodhals- en Zwaangans.
Check snel op de projectpagina voor welke gebieden in jouw buurt we nog tellers zoeken. Vooral in Oost-Vlaanderen (26 gebieden) en Antwerpen (13) is er nog veel keuze. Maar er zijn ook nog enkele gebieden vacant in West-Vlaanderen (5), Limburg (4) en Vlaams-Brabant (3). Je kan een gebied claimen door achter de gebiedsnaam op het groene vinkje te klikken. Bezoek de door jou aangevinkte gebieden in het telweekend, tel er alle aanwezige ganzen en voer daarna je tellingen in via ‘waarneming invoeren’ achter jouw gebied op dezelfde projectpagina. Per getelde oppervlakte gaat er een vergoeding naar de door jouw gekozen Natuurpunt afdeling, -werkgroep of -project.
De resultaten van de tellingen van de afgelopen jaren worden in 2017 bekend gemaakt.

 

Digiscoper of the Year 2016  -  11de editie van de foto- & videowedstrijd van Swarovski Optik

Swarovski Optik nodigt je naar jaarlijkse gewoonte uit om deel te nemen aan de 11de editie van de Digiscoper of the Year.
Digiscoping is de kunst om foto’s en video’s te maken door het oculair van een telescoop of verrekijker.

De winnaar wordt door Swarovski Optik beloond met een complete digiscopinguitrusting maar er zijn ook andere prijzen. Gelijktijdig met deze wedstrijd loopt er nu ook een wedstrijd op Facebook.

De wedstrijd startte op 1 juni 2016 en de sluitingsdatum voor inzendingen is 30 september 2016. Lees meer

 

Oproep voor deelname aan de tweejaarlijkse Wim Dings “De Wielewaal” Ornithologieprijs

Ter nagedachtenis van veldornitholoog Wim Dings (1927-2012) wordt sinds 2015 tweejaarlijks een ornithologieprijs uitgereikt door de Universiteit Antwerpen.
De doelstelling van de Wim Dings “De Wielewaal” prijs voor ornithologie is het wetenschappelijk veldornithologisch onderzoek in België te ondersteunen via een financiële aanmoediging en een verhoogde zichtbaarheid.
De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt en bedraagt 2000 euro.
De laureaat wordt uitgenodigd om zijn of haar resultaten te komen voorstellen
op de Belgische Vogeldag.
Hoe deelnemen? 
Alle details over de vereisten voor deelname kan je hier raadplegen.
Documenten worden in Word of PDF formaat opgestuurd naar Prof. Erik Matthysen, Departement Biologie, Universiteit Antwerpen, ten laatste op 1 oktober 2016.

 
 

Ben jij de nieuwe Natuurpunt-vogelconsulent?
Op het secretariaat lopen tal van vogelvragen binnen. "Wat doe ik met dode vogeltjes in mijn nestkast en moet ik het kastje nu reinigen? Wat was de oorzaak dat ze stierven? Hoe bescherm ik mijn tuinvogels tegen de poes? Wat doe ik met dit zieke vogeltje? Welke roofvogel staat hier op de foto?"
Op veruit de meeste vragen kan ieder vogelkenner wel een antwoord formuleren. We zoeken drie vrijwilligers die dit een uitdaging vinden of het alvast willen proberen. Zo werken we nog sneller het vragenlijstje van onze leden af. Misschien echt iets voor jou. Wens jij  onze vogelconsulent te worden?

Contacteer ons dan snel.

 
 

Nieuws over de meest bedreigde steltloper van de wereld

De Wildfowl & Wetland Trust (WWT) in Slimbridge rapporteert dat er op dit moment 32 eitjes van Lepelbekstrandlopers worden uitgebroed op de headstarter locatie in Rusland. Het headstarten heeft tot doel de eieren van wilde paartjes te verzamelen en ze uit te broeden in de broedmachine, zo vermindert de kans op predatie. In het wild ontsnappen slechts 3 op 20 kuikens aan natuurlijke predatie. Op een geschatte wereldpopulatie van 200 broedparen betekenen de 30 nieuwe eieren bijna een vijfde van de wereldpopulatie. 2016 is het vierde jaar dat het project loopt en zal het aantal vrijgelaten Lepelbekjes de 100 exemplaren overstijgen. 
Lees alles over dit indrukwekkende project.

 

Noteer reeds volgende data:

vrijdag 15 juli                 Einde derde telronde ABV
Weekend16-17 juli        Telling Invasieve Zomerganzen
Zaterdag 1 oktober       Eerste Simultaantrektelling 2016 (Eurobirdwatch)
weekend 15-16 okt       Midmaandelijke Watervogeltelling
Zondag 16 oktober       Tweede Simultaantrektelling 2016

 
 

Vogelcursussen in jouw buurt

Het hele jaar door verzorgt Natuurpunt CVN interessante vogel- en natuurcursussen. Bekijk hier wat er in jouw buurt nog op de planning staat.