Heraanleg Heerweg-Noord en -Zuid

Nieuwsbrief dd. 02-05-2014

 
 

stand van zaken

 

Heerweg-Noord en -Zuid

Op dit moment wordt er gewerkt aan de verharding ter hoogte van de toekomstige eindhalte. Het fietspad wordt aangelegd, maar ook de bushalte samen met het perron worden al voorzien.

Het voetpad aan de kant van de bibliotheek is ondertussen ook afgewerkt. Het voetpad aan de andere kant kan pas aangelegd worden als de tramsporen aangebracht zijn. Hierbij komt er namelijk een kraan rijden die voldoende plaats nodig heeft om te kunnen draaien.

Er is nu minder beweging te zien op dit deel van de werf omdat er gewacht wordt op de spooraannemer: zodra het nodige materiaal daar geleverd is, kan er verder gewerkt worden.

Zwijnaardsesteenweg

De aannemer plaatst nu de wachtbuizen en de trekputten, nodig voor de verschillende leidingen die worden geplaatst. Ook de riolering in het begin van de Gestichtstraat is aan de beurt.

In de volgende weken worden in de ganse werfzone de boordstenen geplaatst en worden de greppels naast de boordstenen gegoten. Hierna kunnen de voetpaden aangelegd worden.

aanpassing timing

 

De huidige fases zullen langer duren dan voorzien. Hiervoor zijn verschillende redenen:

  • Tijdens de nutswerken door Aquafin bleken er meer leidingen in de grond aanwezig te zijn, dan op de plannen vermeld stond. Daardoor heeft Aquafin meer tijd nodig gehad dan voorzien.
  • Door de komst van de nieuwe langere Flexity-trams moeten de haltes aangepast worden zodat die trams ook daar kunnen halteren.

Dit alles zorgt ervoor dat de werken vertraging oplopen: de rijweg zal pas eind augustus kunnen vrijgegeven worden.

De timing van de volgende fases wordt hieraan aangepast zodat we geen ander stuk van de rijweg afsluiten voordat dit deel opnieuw bereikbaar is.

verkeersmaatregelen

 

Remi Vlerickstraat

De Remi Vlerickstraat wordt al enige tijd gebruikt als omleiding door verschillende weggebruikers. Dit zorgt voor extra hinder voor de bewoners. Om hieraan tegemoet te komen, zijn er enkele maatregelen genomen:

  • In de Remi Vlerickstraat mag er maar 30 km/uur gereden worden. De nodige signalisatie werd aangebracht.
  • De bussen die door de straat reden om een draaimanoeuvre te maken, rijden sinds 28 april niet langer door de straat. Er is een alternatief gevonden in de Zandvoordestraat ter hoogte van Hondelee.

Dorpsstraat

In de Dorpsstraat zijn er enkele parkeerplaatsen voorzien voor kortparkeren: hier moet een parkeerschijf zichtbaar geplaatst worden op het dashbord. Dit zorgt voor verwarring bij veel mensen over de regels bij het plaatsen van een parkeerschijf. Daarom zetten we dit nog even op een rijtje:

  • Met de parkeerschijf kunt u maximaal 2 uur parkeren. Je legt de kaart duidelijk zichtbaar op het dashbord.
  • Het gebruik van de parkeerschijf is alle dagen verplicht van 9 tot 18 uur, behalve op zon- en feestdagen en op 11 juli.
  • Zorgverstrekkers met een gemeentelijke parkeerpaart voor zorgverstrekkers dienen ook nog hun parkeerschijf voor te leggen.
  • in wagens met een kaart voor personen met een handicap moet geen parkeerschijf worden gelegd.

 

openbaar vervoer

 

Aangepaste reiswegen

Op 28 april 2014 wijzigde de bediening van de buslijnen in en rond Zwijnaarde. Dit als gevolg van de heraanleg in Zwijnaarde, maar ook het onderbreken van Maaltebrug, het openstellen van de Sterre en het afwerken van de Buitenring R4 tot in Merelbeke. De buslijnen 5, 44, 47, 70, 71 en N4 volgen nog steeds een omleiding.

Klik hier voor meer informatie over het openbaar vervoer.

varia

 

Tram naar Merelbeke

Deze week verscheen er een artikel in de krant waarin stond dat de tram uit Zwijnaarde in de toekomst zal verlengd worden tot in Merelbeke.

Dit klopt echter niet. In de Mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn is er inderdaad sprake van een tram tot in Merelbeke, maar het gaat hierbij om de verlenging van tramlijn 4 van Gentbrugge Moscou naar Merelbeke. Niet vanuit Zwijnaarde dus.

De plannen zijn echter nog niet concreet en kunnen pas uitgevoerd worden als er voldoende budget beschikbaar is.