Geen afbeeldingen? Webversie

Kennis- en expertisedeling #3

IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED IN DE WERELD.
WAT BEWEEGT ER? HOE WERKEN WE SAMEN?

 

Immaterieel cultureel erfgoed internationaal

Onze leefomgeving globaliseert met een indrukwekkende snelheid. Die globalisering komt vaak in beeld als een bedreiging voor het voortbestaan van immaterieel erfgoed. Maar een steeds meer geconnecteerde wereld biedt ook kansen! Tapis plein is ervan overtuigd (pdf) dat we veel kunnen opsteken van wat er gebeurt in het buitenland. En dat we heel wat actuele uitdagingen beter aangaan vanuit een grensoverschrijdende benadering en samenwerking.
U toch ook?

 

ICE-SPIRATIE: voorbeelden van internationale samenwerking en expertisedeling

 
 

BLOG!

Tapis plein is al jaren grote fan van het werk van Dale Jarvis met The Heritage Foundation of Labrador New Foundland (Canada). Celebrate! Record! Disseminate! Promote! Dé vier principes die Jarvis koestert. 
WORD OOK JIJ FAN?

 
 

"Out of Office.
We are out for cooperation."

 
 

Tapis plein timmert aan
Europese netwerken & samenwerking:

Immaterieel erfgoed en musea: IMP

Hoe verzoen je levend ICE en een museale context? Welke rol kan een museum opnemen in het borgen van ICE? Deze en vele andere aspecten neemt het internationale traject IMP, een initatief van tapis plein vzw, ter harte met partners uit Nederland, Frankrijk, Italië en Zwitserland. Bij groen licht voor de Creative Europe-aanvraag, gaat IMP van start in juli 2017.

Digitaal en participatief inventariseren van ICE: ENICH

Elk land dat de Conventie van 2003 ondertekent, dient participatief een ICE-inventaris aan te leggen. Richtlijnen hiervoor zijn er echter weinig. Hoe pak je dit aan? Welke ervaringen zijn er in Europa? En welke digitale tools kunnen dit proces ondersteunen? ENICH, een netwerk van meer dan 12 landen, wil tot antwoorden komen en bereidt hiertoe een aanvraag tot COST-financiering voor. Tapis plein stapt in het project in vanuit de moderatie van www.immaterieelerfgoed.be.

 

ICE inventariseren? Finland doet het met een WIKI.

 
 
 

Expertisedeling naar het buitenland 

 

A FUTURE FOR CRAFTS

De publicatie ‘Een toekomst voor Ambachten’ (2014) toont de werkplek van de maker als een broedplaats voor innovatie. Ze biedt vanuit een Vlaamse context antwoorden op universele maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen van makers en erfgoedwerkers, en maakt inzichtelijk hoe ook beleidsdomeinen als onderwijs, stadswikkeling, toerisme … met ambachten aan de slag kunnen.
Met A future for crafts kreeg dit pionierswerk uit Vlaanderen omtrent het actualiseren van ambachten een internationaal platform.

Initiatief van tapis plein i.s.m. de Vlaamse Unesco Commissie, Design Vlaanderen e.a.

 

INTERNATIONALE inbreng uit het Vlaamse ICE-trekkersnetwerk:

 
 
 
 
 
 

“It’s not about the pieces but how they work together.”

 
 
 
 

Vlaanderen ∞ Nederland

Met de Nederlandse collega’s van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (het voormalige VIE) zetten we vanuit Vlaanderen sterk in op een nauwe samenwerking om de uitdagingen rond het borgen van ICE aan te gaan. De samenwerking bestaat uit wederzijdse expertisedeling, overleg en gezamenlijke initiatieven als inspiratiedagen en publicaties of bijdrages aan elkaars initiatieven. Van elk land zetelt ook een afgevaardigde in de commissie voor de landelijke inventaris ICE.

Een greep uit recente acties:

 

Filmpje: Ritme van de stad

 
 
 

ICE-Brekerreeks: Internationale expertisedeling in Vlaanderen

‘ICE-Breker’ is een laboreeks gestart in 2010 met voorbeeldpraktijken uit binnen- en buitenland, oriënterende sessies en verdiepende masterclasses. Niet zozeer worden pasklare oplossingen aangereikt, wel wordt er een forum aangeboden om van op de eerste rij mee te reflecteren, discussiëren en mogelijkheden te exploreren rond paradoxen en uitdagingen m.b.t. het borgen van ICE. Vind hier het leesmateriaal van elke sessie.

ICE-Breker is een samenwerking van tapis plein, FARO. Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, VUB Unesco Leerstoel voor kritische erfgoedstudies en het borgen van immaterieel cultureel erfgoed, met wisselende partnerschappen naargelang het thema.

 
 
 
 
 

ACTUELE INTERNATIONALE UITDAGING: ICE & ETHIEK

UNESCO formuleerde eind 2015 twaalf ethische principes voor het borgen van ICE. Lees hier de eerste handvaten voor de praktijk:

 
 
 
 

VN AGENDA 2030
Sustainable Development
& ICE

De UNESCO 2003 Conventie lanceerde in 2016 pas nog een reeks operationele richtlijnen rond immaterieel erfgoed en 'sustainable development'.
Daar kunnen we rond ICE wereldwijd volop mee aan de slag: duurzaam toerisme, inclusieve economieën, ecologische duurzaamheid, enz

Méér info en inspiratie in ons volgend infozine (november)!

TIP
Wil je nu al méér te weten komen?

Kom naar de Pulse trefdag RE:CULTURE op 27 oktober 2016: dit jaar rond het thema van circulair samenleven. Eén van de sessies gaat gericht aan de slag rond de vraag wat de culturele en erfgoedsector kan bijdragen aan de UN SDG 2030 Agenda!
Kom méé nadenken!!

ism CIFAL Flanders, Pulse netwerk, FARO en tapis plein vzw

 

Lees meer …

Wil je je verder verdiepen in ICE via (inter)nationale lectuur? Klik hier voor een overzicht van vaktijdschriften en interessante publicaties. Of abonneer je op de nieuwsbrief van de Association for Critical Heritage Studies. Ze brengen maandelijks een internationaal overzicht van recente publicaties, opleidingen, aankomende conferenties … over ICE.

 

Internationaal contact gezocht?

Ben je op zoek naar specifieke ICE-expertise in het buitenland? Of zoek je een internationale partner om een project mee op te zetten? Klik hier voor een overzicht van internationale spelers of contacteer ons. We helpen je graag verder!

 

Tapis plein vzw – expertisecentrum actieve erfgoedparticipatie, staat voor praktijkontwikkeling, onderzoek en expertise-uitwisseling omtrent cultureel-erfgoedparticipatie in Vlaanderen, met een focus op immaterieel cultureel erfgoed in 2012-2018.

logo's

Gesteund door de Vlaamse Overheid en Stad Brugge.