Heraanleg Heerweg-Noord en -Zuid

Nieuwsbrief 12 oktober 2015

 
 

Geachte heer, mevrouw
 

In september 2013 begonnen we aan de tramverlenging naar Zwijnaarde en de heraanleg van Heerweg-Noord en -Zuid. Als bewoner bent u rechtstreeks betrokken bij de werkzaamheden en we beseffen dat we daarbij veel begrip van u vragen. Daarom willen wij u met deze brief zo goed mogelijk informeren over de vooruitgang ervan.

 
Einddatum werkzaamheden
 
 

Bij de start van de werkzaamheden is er een planning die we zo goed mogelijk proberen te volgen. Grote complexe projecten zoals deze kunnen door onvoorziene omstandigheden vertraging oplopen.

Zo kregen we te maken met nutsleidingproblemen en speelde het slechte weer ons parten tijdens de derde en vierde fase van de werkzaamheden. Ook in het voorjaar van 2015 werden we opgehouden. Ter hoogte van de Dacor-fabriek bouwden we een keermuur om de grond van de oprijhelling van de trambrug tegen te houden. De aarde bleek ondanks testen echter te vochtig te zijn, waardoor we genoodzaakt waren om het reeds opgetrokken stuk van de muur af te breken en de grond stabieler te maken. Als laatste kan onze leverancier een deel van de tramsporen niet tijdig leveren.

Samen zorgt dat voor een vertraging van ongeveer 31 weken. Daarom is de einddatum van dit project verschoven van eind december 2015 naar april 2016.

Na 23 november 2015 is de grootste hinder achter de rug voor bewoners en weggebruikers. Daarover leest u hieronder meer.

 
Fase 7: Zwijnaardebrug
 
 

Begin augustus begonnen we aan de vernieuwingswerkzaamheden op de Zwijnaardebrug. Oorspronkelijk was het de bedoeling om enkel de toplaag van het asfalt en de klinkers te vervangen, wat ongeveer twee maanden zou duren. Tijdens het openbreken werd duidelijk dat de staat van de brug veel slechter was dan voorzien. Daarom was het wenselijk om het wegdek volledig te renoveren, waardoor de werkzaamheden langer duren dan gepland.

Op maandag 23 november 2015 zullen de Zwijnaardebrug en de afrit Zwijnaarde op de buitenring van de R4 (naast de autokeuring) weer opengesteld worden voor het verkeer.

 
Geen grote hinder meer
 
 

Na het einde van de werkzaamheden op de Zwijnaardebrug verwachten we geen grote hinder meer voor buurtbewoners en weggebruikers. De werken die dan nog lopen – de aanleg van de tramsporen, de afwerking van de eindhalte inclusief het dienstgebouw en de afwerking van de tram-infrastructuur in Heerweg-Noord en- Zuid – hebben immers weinig impact op de omgeving. Plaatselijke kleine hinder is wel mogelijk.

We kijken samen met u uit naar een gerenoveerde Zwijnaardebrug, een splinternieuwe eindhalte en een vlotte tramverbinding naar Gent.