”Strategin levererar i samtliga delar” |
 
 
 
 
”Strategin levererar i samtliga delar”
 
 
 

Vi har nyligen publicerat vår delårsrapport för perioden maj–okt 2021. Den visar på en fortsatt hög efterfrågan samt en avsevärt förbättrad leveransförmåga under perioden, vilket resulterade i ett starkt andra kvartal och ett halvår som sammantaget ligger mycket väl i linje med vår affärsplan. ”Strategin levererar i samtliga delar”, säger VD Fredrik Sävenstrand.

I slutet av oktober skrev vi ramavtal med Skanska Rakennuskone OY i Finland och levererade då också den första mobila värmepumpscentralen, en så kallad Plug-in-Modul till dem. Ramavtalets löptid är 14 månader med möjlighet till förlängning om ytterligare 12 månader.

I november lanserades ett nytt värmepumpsaggregat på 90 kW. Det nya aggregatet möjliggör stora systemeffekter och kommer att användas i det moduluppbyggda multivärmepumpssystemet NordFlex samt i våra Plug-in-Moduler. Det nya aggregatet bygger på EVI-teknik som gör att det arbetar effektivare och klarar av att leverera maximal vattentemperatur även vid utomhustemperaturer under minus 15 grader. Samtidigt har styrsystemet byggts ut vilket gör det möjligt att hantera upp till 16 aggregat i ett standardiserat system. I och med detta fördubblade vi den maximala systemeffekten från 720 kW till 1,4 MW.

 

2022 – Vi är redo!

Vi är redo att möta 2022 med en stor tilltro till våra produkter och till de innovativa lösningar vi erbjuder. Vi får gång på gång bekräftat att våra produkter är rätt i tiden, att de gör den nytta vi i teorin såg när vi utvecklade dem.

Klimatfrågan har, med all rätt, fått ta mer plats de senaste åren. Om vi ska klara av de olika klimatmål som satts upp, så måste samhället ställa om till miljövänligare och effektivare energikällor. Byggsektorn är en sektor som det ställs höga krav på, bland annat införs krav på klimatdeklarationer från den 1 januari 2022. I byggsektorn finns mycket att göra för att minska klimatavtrycket. Vi har i olika projekt kunnat se att Energy Saves lösningar inom Temporary Climate kan hjälpa byggsektorn att minska koldioxidutsläppen med upp till 80 procent.

Våra produkter ger förnybar grön energi i kombination med lägre uppvärmningskostnader och minskade koldioxidutsläpp, och är en del av svaret på hur klimatfrågan kan lösas.

Under det kommande året planerar vi för ett flertal större event och mässor. Vi ser verkligen fram emot att få visa och berätta mer om hur våra produkter fungerar och vilken nytta de ger.


Vi på Energy Save önskar en god jul och ett gott nytt år!

 

För mer info om händelserna i bolaget, följ den här länken


Följ oss gärna på LinkedIn Energy Save

 

Om bolaget

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009 och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

 
 
 
Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna så svarar vi på dina frågor.

Telefon 0322-790 50
 
info@energysave.se
 
Tipsa en kollega!

Känner du någon som har onödigt höga energikostnader?

 
 
E|S ENERGY SAVE

Nitgatan 2 | 441 38 Alingsås
0322-790 50 | info@energysave.se
energysave.se

 
 
 
Open in browser? Click here
Unsubscribe? Click here