Werken De Pintelaan  
Heraanleg De Pintelaan Gent

Nieuwsbrief dd. 13 augustus 2014

 
 

Geachte bewoner

Op 15 september 2014 starten de werkzaamheden aan de De Pintelaan (tussen de Galglaan en de Koekoeklaan/Corneel Heymanslaan) in het kader van de tramverlenging tot de hoofdingang van het UZ.

Die werken omvatten zowel de vervanging van het wegdek, de voet- en fietspaden alsook de aanleg van de trambedding.

Om u grondig te informeren over wat deze werken betekenen voor u en de buurt waar u woont, werkt of studeert, organiseren De Lijn en de stad Gent een infoavond.

Tijdens die infoavond krijgt u meer uitleg over de fasering, de impact en de minderhindermaatregelen. Na de toelichting voorzien we ruim de tijd om vragen te stellen. De projectleider, het studiebureau en de beleidsverantwoordelijken zullen aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.

De uitnodiging voor deze infoavond zal u binnenkort ontvangen per post.

U bent van harte welkom!

 
datum: woensdag 27 augustus 2014 om 20 uur
 
 
 
plaats: auditorium F (blok a) uz gent, De pintelaan 185
 
 

Hierna bezorgen we u alvast een beknopt antwoord op de volgende vragen:

  • Wie zal de werken uitvoeren?

Aannemer Heijmans zal de werken uitvoeren.

Via een briefje in uw brievenbus zal hij u steeds tijdig informeren over specifieke hinder omtrent de bereikbaarheid van uw woning.

  • Hoe lang zullen de werken duren?

De werken starten op maandag 15 september 2014 en worden in deelfases uitgevoerd. De voorziene einddatum is eind 2015.

  • Wat gebeurt er tijdens de eerste fase?

Tijdens de eerste fase van de werken zal de aannemer de heraanleg uitvoeren van de rijweg ter hoogte van de Corneel Heymanslaan vanaf het rond punt aan het UZ Gent tot en met het kruispunt aan de Frits de Beulestraat.

  • Hoe lang zal de eerste fase duren?

De eerste fase van de werken zal tot begin december 2014 duren.

  • Wie kunnen we contacteren bij vragen?

Verwacht u een levering of plant u een verhuis of verbouwing? Neem dan zeker contact op met één van de werfleiders. U kan hen herkennen aan de witte veiligheidshelm die ze dragen.

Tijdens de werkzaamheden mag u voor andere vragen steeds contact opnemen met Leen Goethals. U kan haar bereiken via leen.goethals@delijn.be of 09 211 92 31. Zij volgt uw vragen verder op.