Facebook icon Twitter icon Forward icon

Nieuwsbrief 76, mei 2015

Beste lezer,

Vandaag is het 4 mei. Dit houdt in dat we allemaal weer even stilstaan bij onze oorlogsslachtoffers. Vrede en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend. Juist in deze tijd van onrust in de wereld, onder andere aan de grenzen van de Europese Unie, worden we hier weer steeds vaker mee geconfronteerd. Vanavond om 20.00 uur zit ik in onderhandelingen over een rapport over economic governance waar ik schaduwrapporteur op ben. Dit houdt in dat ik de EVP-lijn in dit rapport verdedig. Iets voor 20.00 uur zal ik echter de onderhandelingen tijdelijk stoppen om net als heel Nederland de oorlogsslachtoffers te eren en herdenken.

Afgelopen maand is er in Brussel weer van alles gebeurd. Zo is er gestemd over het Juncker investeringsfonds in de economische- en budget commissie en is de speciale commissie belastingregelingen volop bezig met het spreken van mensen van werknemers- en werkgeversorganisaties.  Als voorzitter van de Watergroep heb ik daarnaast ook een bijeenkomst georganiseerd met de Eurocommissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, Carlos Moedas.

Maar ik ben ook buiten Brussel aan het werk geweest. Zo heb ik u in mijn vorige nieuwsbrief nog een terugkoppeling over mijn bezoek aan de VS voor de energiecommissie beloofd. Afgelopen maand ben ik ook op werkbezoek geweest naar aluminium fabriek Nedal in Utrecht en nam ik deel aan het zeer geslaagde CDA congres in Maarsen. Mijn bevindingen leest u in deze nieuwsbrief.

Verder informeer ik u in deze nieuwsbrief over een aantal actuele politieke kwesties zoals de bed, bad, brood kwestie en de huidige stand van zaken met betrekking tot Griekenland na het bijeenkomen van de Eurogroep in Riga.

Ik wens u heel veel leesplezier en een prettige week toe.

Esther de Lange

EFSI Stemming

Maandag 20 april heb ik in de commissie Economische en Monetaire zaken over EFSI gestemd, het Juncker investeringsplan. Door een strenge selectie te maken van mogelijke projecten worden private investeerders gestimuleerd bij te dragen aan investeringen van de Europese Unie. Ik vind het daarom ook erg belangrijk dat experts deze projecten uitkiezen, dat moet geen politieke handjeklap worden. Alleen dan heeft het plan kans van slagen en kunnen we de vruchten gaan plukken van onze inspanningen. Daarnaast vind ik dat nationale bijdragen aan het fonds niet buiten de begrotingsafspraken mogen vallen die lidstaten hebben gemaakt met Europa. Een bijdrage van een lidstaat aan het fonds mag nooit een achterdeur worden om onder de begrotingsregels uit te komen.

Speciale commissie belastingregelingen (TAXE): update

Sinds februari van dit jaar ben ik lid van de tijdelijke belastingcommissie TAXE. Deze speciale commissie is opgericht na de zogeheten LuxLeaks affaire. In deze affaire kwam gevoelige informatie over belastingafspraken tussen Luxemburg en het bedrijfsleven op straat te liggen. De inhoud van de gelekte documenten heeft veel teweeg gebracht en laat zien dat er veranderingen nodig zijn. Daar draag ik graag aan bij. Op 16 april sprak de commissie met zowel mensen van werknemers- als werkgeversorganisaties. Dit soort gesprekken dragen bij aan het krijgen van een helder en volledig beeld van de huidige situatie. Daar gaan we komende periode mee door. Uit de gesprekken bleek maar weer eens hoe weinig belasting sommige bedrijven betalen zonder dat ze daarbij wetten overtreden. Het CDA vindt dat belastingen vooral een nationale aangelegenheid zijn, maar het is geen goede zaak als internationaal opererende bedrijven amper tot geen belasting betalen; terwijl het midden en kleinbedrijf dat wel doet.

Werkbezoek VS over energiebeleid

 

Tijdens het uitkomen van de vorige nieuwsbrief was ik in een paar dagen in de Verenigde Staten met een officiële delegatie van het Europees Parlement. Het bezoek stond in het teken van energiepolitiek, onder andere schaliegas waar men in de VS veel verder mee is dan in de EU. Onderdeel van het werkbezoek was dan ook het bezoek aan een gebied bij Pennsylvania waar naar schaliegas geboord wordt. Na terugkomst was ik hierover op BNR om te vertellen over dit werkbezoek. Luister hier terug welke lessen ik trek uit dit bezoek: "Bezint eer ge begint".

Bezoek aan aluminiumfabriek Nedal in Utrecht

Op donderdagochtend 9 april ging ik op werkbezoek bij aluminiumfabriek Nedal in Utrecht om uit eerste hand de uitdagingen en vooruitzichten van de Nederlandse en Europese aluminiumindustrie te vernemen. Aluminiumproductie kost namelijk veel energie, voor iedere kilo aluminium is 13kW/h nodig. Aluminium is zeer geschikt voor recycling door omsmelten en dat kost ook nog eens 95% minder energie. Een groot probleem van de aluminiumsector is echter dat een aanzienlijk deel van het aluminiumschroot en secundair aluminium dat nodig is voor nieuwe aluminium producten wordt verscheept naar buiten de EU. Het is nodig dat we veel bewuster met dit soort afval omgaan, het heeft een reële economische en strategische waarde.

Bescherming van christenen wereldwijd

Afgelopen donderdag hebben we in Straatsburg gestemd voor de bescherming van christenen tegen vervolging wereldwijd. Het CDA was kritisch over de resolutie, die geschreven werd naar aanleiding van het bloedbad in Kenia door Al-Shabaab. Het stoort mij dat de socialistische fracties bang waren om de christenen expliciet te noemen in de resolutie terwijl de meerderheid van de slachtoffers christenen waren. Dit geluid bereikte ons al aan het begin van de plenaire week waarna de EVP-Fractie, waar het CDA deel van uit maakt, aan heeft gedrongen op een wijziging van de titel van de resolutie waarin de christenen werden genegeerd. Het CDA blijft strijden voor een betere bescherming van christenen wereldwijd. Religieuze minderheden, met name christenen, worden door Islamitische extremisten vermoord en verjaagd. We mogen niet wegkijken en moeten blijven aandringen op betere bescherming van christenen wereldwijd.

Griekenland update

Vrijdag 24 april was er weer een eurogroep bijeenkomst, ditmaal in Riga. Hoewel de locatie elke keer wisselt, blijft het onderwerp hetzelfde: Griekenland. De nieuwe regering Tsipras is er na een campagne vol grote woorden achter gekomen dat de schatkist toch echt leeg is. Toch blijven concrete en structurele hervormingen uit. Te lang worden deze hervormingen al uitgesteld en daar wordt niemand beter van. Wij niet en de Grieken zelf zeker ook niet.

Bed, Bad, Brood

De afgelopen maand stond op politiek terrein regelmatig in het teken van de bed, bad, brood discussie. Voor het CDA moet rechtvaardigheid het uitgangspunt zijn in deze discussie. Dit houdt in dat rechterlijke uitspraken nagevolgd dienen te worden. In de praktijk blijkt dat daadwerkelijke terugkeer vaak een lastig proces is. Het vergt veel inspanning, overtuiging en zo nodig een harde hand. Het begeleiden van dit proces is een gezamenlijke taak van de Gemeenten en het Rijk, waarbij rekening moet worden gehouden met kwetsbare mensen. Het huidige kabinet houdt hier momenteel hier te weinig rekening mee, zeker wanneer het gaat over het bij voorbaat koppelen van sancties aan het terugkeerbeleid.

Bijeenkomst met Eurocommissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie

Op maandag 20 april was Eurocommissaris Carlos Moedas op mijn uitnodiging te gast in het Europees Parlement bij een bijeenkomst van de EP Water Groep waar ik voorzitter van ben. De Commissaris sprak daar over de uitdagingen en kansen voor innovatie en onderzoek in de watersector de komende jaren. Water is één van de kernthema's van de komende decennia voor de EU en voor de wereld, zowel op het gebied van waterkwantiteit (overstromingen of juist droogte) als waterkwaliteit (hoe schoon is ons drinkwater). In Nederland hebben we met 'Blue Energy' op de Afsluitdijk, waar gebruik gemaakt wordt van het verschil in zoutconcentratie van het zeewater en het zoete water van het IJsselmeer om energie op te wekken, een mooi voorbeeld van hoe innovatie op watergebied kan bijdragen aan oplossingen voor morgen.

Trouw

Trouw

Zoals al eerder in deze nieuwsbrief beschreven is de TAXE commissie van start gegaan. Eind maart sprak ik met Trouw over het onderzoek naar belastingconstructies en de evaluatie van de wenselijkheid hiervan.

Avondgasten L1

Op 31 maart was ik te zien in het programma AvondGasten op Limburg1. Ik sprak in dit programma o.a. met Hans van Baalen over de problematiek rondom Syrië-gangers, over het VVD-plan in Den Haag om de Europese grenzen te sluiten in relatie tot Europees asielbeleid en over politieke integriteit. Heeft u de uitzending gemist? Kijk dan hier terug.

CDA congres

Ik kijk terug op een zeer mooi jubileum congres. Het CDA bestaat 35 jaar en dit werd 11 april gevierd met o.a. 3 oud-premiers en voormalig bewindslieden. De lijn die je kan trekken in 35 jaar CDA is dat onze partij staat voor de mensen in de samenleving. Zoals Ruud Lubbers het mooi verwoordde: ¨Mensen hebben een boodschap aan elkaar¨. Daarnaast was op het congres aandacht voor het geweld tegen NS-medewerkers. Hoofdconducteurs Annelies en Harald kregen de spotlights en terecht steun uit de hele zaal voor hun oproep tegen geweld. Ook onze CDA-Europa stand is druk bezocht en het was leuk om veel (nieuwe) leden te mogen ontmoeten.

Leuke weetjes

  • Terwijl u massaal aan het oud-Hollands zaklopen en koekhappen was op Koningsdag, ben ik weer in de auto gestapt naar Straatsburg voor de maandelijkse plenaire zitting. Echter niet zonder een beetje landseer met mij mee te nemen (zie foto)!
  • Zaterdag 2 mei heb ik de staldeuren van melkvee- en kaasboerderij Schep uit Bergambacht mogen openen. Het was een prachtig gezicht om de koeien op deze stralende dag weer naar buiten te zien rennen. Klik hier voor een impressie van de ochtend. Jaap Schep en Rianne de Wit, hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Ik heb ervan genoten!
  •  Mijn website is vernieuwd! Neem eens een kijkje en bekijk bij het kopje "team" direct hoe de team samenstelling is veranderd na de toevoeging van twee nieuwe collega´s die vanaf eind maart en begin april mijn team zijn komen versterken. Voor de economische en monetaire zaken (ECON) en de speciale commissie belastingregelingen Olav Scholten en stagiair Wessel Groot.

Contact en Social Media