Heraanleg Heerweg-Noord en -Zuid

Nieuwsbrief 12 mei 2016

 
 

Geachte heer, mevrouw

We beseffen dat u al enige tijd wacht op nieuws omtrent de tramverlenging naar Zwijnaarde maar de aannemer blijft in gebreke met de planning voor de herstellingswerkzaamheden aan de wegenis in Heerweg-Noord en -Zuid. We begrijpen uw frustratie en daarom willen we u al op de hoogte brengen.

 
Aannemer in gebreke gesteld
 
 

De aannemer werd officieel in gebreke gesteld en dient nu binnen de 14 dagen zijn plan van aanpak over te maken. U krijgt bericht van zodra we de planning voor de herstellingswerken ontvangen.

 
Algemene timing
 
 

De indienstname van een nieuw tramspoor wordt altijd vooraf gegaan door een uitgebreide testfase. Tijdens deze fase worden zowel het spoortraject als de wissel- en verkeerslichtensturing grondig gecontroleerd en getest met trams. Om de herstellingswerkzaamheden en de daaropvolgende testfase uit te voeren, zijn we omwille van de ontbrekende planning genoodzaakt marge te nemen voor onzekerheden. We vinden het zeer jammer maar de omstandigheden dwingen ons om de startdatum te voorzien begin november.

 
Eerste tramrit
 
 

Vanaf 6 november 2016 zal tram 21 tot aan Zwijnaarde Bibliotheek rijden. De eerste tramrit zal feestelijk ingehuldigd worden. U zal ook hiervan op de hoogte gehouden worden.


Ondanks de vertragingen kijken we samen met u uit naar de eerste tramrit van lijn 21 tot aan Zwijnaarde Bibliotheek.